Search

Ілона Анатоліївна Косаківська.

Адреса електронної пошти: krowkailowka1@gmail.com.

Освіта:Національний медичний університет ім. О. О. Богомольця за спеціальністю «Лікувальна справа» (2001).

Кваліфікація:дитячий отоларинголог, лікар вищої категорії,кандидат медичних наук, лауреат премії Президента України для молодих вчених (2011), член Ради Європейського товариства дитячих оториноларингологів (ESPO) від України (2018), член Правління Асоціації дитячих оториноларингологів України.

Професійна діяльність: лікар-інтерн дитячий отоларинголог (2001-2003), клінічний ординатор (2003-2005), аспірант (2005-2007), асистент (2007-2015), доцент (2015) кафедри дитячої оториноларингології, аудіології та фоніатрії Національної медичної академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика, а з лютого 2021 року – доцент кафедри дитячої оториноларингології, аудіології та фоніатрії Національного університету охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика. 

Наукова діяльність: в 2007 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Тактика хірургічного лікування дітей з викривленням перегородки носа», працює над докторською дисертацією на тему “Хірургічне лікування дітей, хворих на непухлинні захворювання лімфоглоткового кільця, з використанням електрозварювальної технології (клініко-експериментальне дослідження)”. Автор близько 340 наукових робіт у вітчизняних  і зарубіжних виданнях, в тому числі 3 підручники (у співавторстві), атласа, 15 монографій, 11 посібників, 76 патентів на винаходи та корисні моделі.

Основні наукові розробки: ринологія, електротермоадгезія, розробка нових оториноларингологічних інструментів, нових методів діагностики та лікування ЛОР-захворювань. Викладацька діяльність: з 1 грудня 2007 року по 14 вересня 2015 року – асистент, а з 15 вересня 2015 року по 2021 рік - доцент кафедри дитячої оториноларингології, аудіології та фоніатрії Національної медичної академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика, а з лютого 2021 року – доцент кафедри дитячої оториноларингології, аудіології та фоніатрії Національного університету охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика.