Search

Окрім  навчально-методичної, наукової діяльності та лікувальної роботи що надається безпосередньо на клінічній базі кафедри хірургії та трансплантології, співробітники кафедри щорічно надають консультативно-лікувальну допомогу в інших лікувальних закладах України.

Лікувально-консультативна разом з навчальною, науковою та виховною роботою є однією з головних складових обсягу обов'язків професорсько-викладацького складу кафедри. Вона спрямована перш за все на виконання завдань, визначених концепцією розвитку охорони здоров'я населення України.

Лікувально-консультативна робота, яка проводиться співробітниками кафедри в системі практичної охорони здоров'я України, є різноманітною і багатоплановою. Вона включає в себе окрім консультативної роботи, проведення заходів з підвищення кваліфікації лікарів практичної охорони здоров'я по всім спрямуванням – проведення ТУ, ПАЦів, лекцій з актуальних проблем, організація і проведення науково-практичних конференцій, випуск методичних рекомендацій, експертна оцінка в веденні хворих тощо. Важливим розділом спільної лікувально-профілактичної роботи співробітників кафедри та лікарів практичної охорони здоров'я є консультативна та науково-методична робота у лікувально-профілактичних закладах охорони здоров'я. Вона систематично проводиться у базових та поза базових установах, у поліклініках міста та області за зверненнями керівників медичних установ та слухачів, що проходили фаховий вишкіл на кафедрі та при екстрених виїздах за завданням відділу екстреної консультативної допомоги МОЗ України, лікувальних закладів НАМН України,  Національного військово-медичного клінічного центру "Головний військовий клінічний госпіталь" МО України, Центрального клінічного госпіталю Державної прикордонної служби України, Клінічної лікарні "Феофанія" Державного управління справами.

Співробітники кафедри тісно співпрацюють з лікарськими товариствами (асоціаціями) з метою більш тісної координації щодо проведення з'їздів та конференцій, навчальних та наукових семінарів, майстер-класів тощо. Кафедра спільно з асоціаціями та товариствами розробляє та удосконалює вже існуючі стандарти діагностики і лікування, протоколи надання медичної допомоги, реалізації державної політики у сфері виконання Національних державних та реґіонарних програм.

Не менш важливим у роботі кафедри є ведення санітарно-просвітницької роботи, спрямованої на підвищення обізнаності та компетентності громадян щодо діяльності системи охорони громадського здоров'я на центральному та місцевому рівнях. Проводиться роз'яснювальна робота з питань профілактики захворювань, пропаганди здорового способу життя шляхом проведення бесід, лекцій, виступів на радіо, телебаченні, випуску санітарних бюлетенів тощо.

Одним із важливих принципів роботи кафедри є інформування широких верств населення України і наших закордонних партнерів щодо сучасних можливостей і досягнень хірургії. Для проведення просвітницької роботи серед населення України, щодо нових методик діагностики та хірургічного лікування захворювань травного тракту, печінки, жовчовивідних протоків та підшлункової залози а також хвороб серцево-судинного профілю, які впровадженні та ефективно проводяться на кафедрі,  провідні науковці кафедри регулярно виступають на телебаченні, радіо,  з’їздах хірургів України, конференціях, публікують статті у наукових та публіцистичних виданнях. 

З 1972 року клінічною, методичною, навчальною базою кафедри є ДУ  «Національний  інститут  хірургії  та трансплантології ім. О. О. Шалімова» НАМН України (400 ліжок). 

Основні напрямки роботи кафедри:

 • Впровадження новітніх методів лікування гострих хірургічних захворювань органів черевної порожнини.
 • Операції при поєднаній патології органів черевної порожнини.
 • Операції при патології шлунку та ДПК: ваготомія (усі види), пілоропластика, резекція шлунку, гастректомія, ендоскопічне видалення поліпів шлунку.
 • Хірургічне лікування мультифокального атеросклерозу та його ускладнень.
 • Лікування хронічної критичної ішемії нижніх кінцівок.
 • Лікування тромбозів глибокий вен нижніх кінцівок та тромбоемболії легеневої артерії в хірургічній клініці та у вагітних та породіль.
 • Лікування ішемічної хвороби серця та патології клапанів серця.
 • Реконструктивна хірургія стравоходу.
 • Хірургічне лікування усіх невідкладних захворювань органів черевної порожнини.
 • Хірургічне лікування гриж живота, в т.ч. гігантських, комбінованих та рецидивних гриж. Герніопластика з застосуванням аллотрансплантантів та власними тканинами,
 • Хірургічне лікування косметичних дефектів передньої черевної стінки (абдомінопластика)в т.ч. в поєднанні з іншими захворюваннями органів черевної порожини.
 • Хірургічне лікування захворювань черевного відділу стравоходу: діафрагмальні грижі, ахалазія кардії.
 • Операції при захворюваннях печінки та позапечінкових жовчних проток: лапароскопічна та відкрита холецистектомія, усі види біліодигестивних анастомозів, резекції печінки, видалення кіст печінки, гемігепатектомія.
 • Хірургічне лікування хронічної кишкової непрохідності, хронічних закрепів, атонічних колітів.
 • Хірургічне лікування захворювань прямої кишки: геморою, парапроктитів, нориць, новоутворень.
 • Хірургічне лікування варикозної хвороби вен нижніх кінцівок. 

Обстеження та хірургічне лікування хворих з оклюзійностенотичним ураженням артерій, варикозну хворобу та їх ускладнень:

 • Ультразвукове доплерівське сканування судин нижніх кінцівок;
 • Традиційні хірургічні втручання при варикозній хворобі;
 • Мініінвазивні хірургічні втручання при варикозній хворобі та її ускладненнях.
 • Впровадження новітніх методів лікування гострих хірургічних захворювань органів черевної порожнини.
 • Хірургічне лікування мультифокального атеросклерозу та його ускладнень.
 • Лікування хронічної критичної ішемії нижніх кінцівок.
 • Лікування тромбозів глибокий вен нижніх кінцівок та тромбоемболії легеневої артерії.
 • Лікування ішемічної хвороби серця та патології клапанів серця.
 • Хірургічна корекція косметичних дефектів тулуба та кінцівок.
 • Реконструктивна стравоходу, трахеї, бронхів.

Новітні технології, впроваджені співробітниками кафедри

 • Застосування новітніх аллопластичних матеріалів в хірургії гриж.
 • Рентгеноендоваскулярні методи лікування аневризм грудного та черевного відділу аорти. 

Перспективи розвитку:

Вдосконалення традиційних операцій, та розробка і впровадження нових технологій.

Судинна хірургія:

 • Операції на брахіоцефальних артеріях, аорті (протезуання та ендоваскулярні втручання), периферичних судинах.
 • Лазерна хірургія вен.
 • Клітинна терапія.
 • Мініінвазивна та малотравматична хірургія захворювань судин.
 • Мультидисциплінарний підхід до лікування пацієнтів з мультифокальним атеросклеротичним ураженням судин.
 • Профілактика тромбоемболічних ускладнень в хірургії. 

Загальна хірургія:

 • Розширення обсягу лапароскопічних втручань
 • Симультанні операції

Пластична хірургія:

 • Баріатрична хірургія. 

Трансплантологія

 • Трансплантація нирки у дітей від живого родинного донора.
 • Трансплантація печінки від живого родинного донора.
 • Різні види трансплантації клітин.