Search

Олександр Юрійович УСЕНКО

Доктор медичних наук (1999), професор (2010),

Заслужений лікар України (2004),

Лауреат Державної премії України (2009),

Академік НАМН України (2021)

Член Європейської асоціації ендоскопічних хірургів (European Association of Endoscopic Surgery( з 2001 року)

У 1985 році закінчив Київський медичний інститут імені О.О. Богомольця за спеціальністю «лікарська справа».

У 1997  – 2005 роках - директор медичного центру "Біофармтех" .

У 2005 – 2006 роках - заступник міністра охорони здоров`я АР Крим.

У 2006 – 2014 роках заступник директора з науково-організаційної роботи ДУ «Національний інститут хірургії та трансплантології ім. О.О. Шалімова» НАМН України.

З 2014 року - директор, керівник відділу хірургії шлунково кишкового тракту ДУ «Національний інститут хірургії та трансплантології ім. О. О. Шалімова» НАМН України.

З 2015 року завідувач кафедри хірургії та трансплантології НМАПО імені

П.Л. Шупика.

У 1990 році захистив кандидатську дисертацію на тему «Вибір раціонального втручання на підшлунковій залозі з врахуванням вуглеводного обміну в хворих хронічним панкреатитом».

У 1999 році захистив докторську дисертацію на тему «Діагностика і хірургічне лікування органічного гіперінсулінізму». Учень академіка О.О. Шалімова.

Основний напрямок наукової діяльності – реконструктивна хірургія шлунково-кишкового тракту, мініінвазивна торако- та лапароскопічна хірургія стравохідно-шлункового переходу та середостіння, хірургічне лікування поєднаних захворювань шлунку, печінки та підшлункової залози.

Під керівництвом професора О. Ю. Усенка вперше в Україні було виконано трансплантацію легень від двох живих родинних донорів.

Підготував 2 докторів наук та 10 кандидатів медичних наук. Стажувався в провідних клініках Європи.

Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки (2009) за цикл робіт «Розробка та впровадження нових методів діагностики і хірургічного лікування захворювань підшлункової залози».

Лауреат премії Кабінету Міністрів України (2016) за роботу «Інноваційний підхід з організації та надання медичної допомоги у гібридній війні».

Нагороджений орденом «За заслуги» ІІІ ступеня (2017). 

Головний позаштатний спеціаліст МОЗ України зі спеціальності "Хірургія" (2014), Голова правління громадського об’єднання «Асоціація хірургів України» (2015).

Автор понад 350 наукових та навчально-методичних праць, у тому числі 7 монографій, 2 підручників, 28 авторських свідоцтв та патентів. Неодноразово виступав на з’їздах, конгресах, науково-практичних конференціях України та за кордоном.

Головний редактор журналу «Клінічна хірургія».

Член редколегій журналів «Клітинна та органна трансплантологія», «Хірургія України».

Бібліографія:

Хірургія: підручник (ВНЗ І—ІІІ р. а.). – «Медицина», 2017 (в співав).

Олександр Олексійович Шалімов Миттєвості життєвого шляху. – К., 2018 (в співавт).

СМОРЖЕВСЬКИЙ Валентин Йосипович - Доктор медичних наук, професор, Лауреат Державної премії України, Дійсний член Міжнародної асоціації рентгеноендоваскулярних хірургів, Європейської Асоціації судинних та ендоваскулярних хірургів, всесвітньої Асоціації бариатричних хірургів, Асоціації хірургів України, Асоціації судинних хірургів України, Асоціації кардіохірургів України.

Працює на кафедрі з 1988 року.

E-mail: v.smorzhevskiy@shalimov.org

ЯРОСЛАВ ЮРІЙОВИЧ ВОЙТІВ

voitiv.yaroslav@gmail.com

кандидат медичних наук, доцент

доцент кафедри хірургії та трансплантології НМАПО імені П.Л. Шупика

лікар-хірург вищої кваліфікаційної категорії.

У 2004 році з відзнакою закінчив лікувальний факультет Буковинської державної медичної академії. З 2004 по 2006 роки навчався в інтернатурі та магістратурі на базі кафедри хірургії Буковинського державного медичного університету та Чернівецької обласної клінічної лікарні.

З 2006 по 2009 рр. проходив навчання в аспірантурі на базі кафедри хірургії Буковинського державного медичного університету.

У 2010 р. захистив кандидатську дисертацію на тему: ,,Профілактика та лікування кишкової недостатності при перитоніті”. 3 2009 по 2016 роки – асистент, доцент кафедри хірургії Буковинського державного медичного університету.

З 2016 року доцент кафедри хірургії та трансплантології НМАПО імені П.Л. Шупика.

У 2017 році пройшов спеціалізацію за фахом «Трансплантологія».

У 2018 році пройшов спеціалізацію за фахом «Онкологія».

Член Асоціації хірургів України.

У клініці займається проблемами сучасного хірургічного лікування органів шлунково-кишкового тракту, лапароскопічними оперативними втручаннями.

Автор та співавтор більше 120 наукових праць, у тому числі 11 деклараційних патентів України, 22 раціоналізаторських пропозицій.

Наталія Романівна ПРИСЯЖНА

dr.prysyazhna@gmail.com

У 2003 році закінчила Львівський державний медичний університет – диплом з відзнакою

У 2010 році захистила кандидатську дисертацію на тему: "Тромбози глибоких вен у вагітних: особливості перебігу, діагностики, лікування та профілактики".

Має вищу кваліфікаційну категорію за фахом «Хірургія» і «Судинна хірургія». Автор більше 30 друкованих наукових праць, патенти на винаходи, співавтор методичних рекомендацій. Роботи представлялись на з’їздах, конгресах, конференціях національного та міжнародного рівня.

Доцент кафедри хірургії та трансплантології НМАПО імені П.Л. Шупика.

Куратор циклу ПАЦ «Судинна хірургія», спеціалізації з судинної хірургії, а також циклів тематичного вдосконалення «Ангіографія та рентгенендоваскулярна хірургія» та «Нові технології в ендоваскулярній хірургії».

Член Асоціації судинних хірургів, флебологів та ангіологів України, європейської асоціації судинних та ендоваскулярних хірургів.

Ігор Петрович ГАЛОЧКА

i.galochka@ukr.net

Вища освіта: Запорозький медичний інститут

Кандидат медичних наук, доцент кафедри хірургії та трансплантології

Хірург вищої категорії

Сергій Андрійович АНДРЕЄЩЕВ

info@hirurgiya.com.ua

Заслужений лікар України, доцент кафедри хірургії та трансплантології, кандидат медичних наук, заступник головного редактора журналу «Клінічна хірургія».

В 1976 році закінчив з відзнакою лікувальний факультет Харківського медичного інституту за спеціальністю «Лікувальна справа».

Після закінчення інтернатури в 1977 р. - молодший науковий співробітник відділу хірургії стравоходу, шлунка та кишечника Київського НДІ клінічної та експериментальної хірургії.

В 1986 р. обраний за конкурсом на посаду асистента кафедри торакоабдомінальної хірургії Київського інституту удосконалення лікарів. З 1995 р. по теперішній час – доцент кафедри хірургії та трансплантології.

В 1986 р. захистив кандидатську дисертацію «Хірургічне лікування ахалазії кардії».

З 1990 р. - заступник головного редактора журналу «Клінічна хірургія».

З 1986 по 2007 р. – завуч кафедри.

В 2002 р. одержав почесне звання «Заслужений лікар України».

Співавтор багатьох навчальних та комп’ютерних програм та навчальних планів циклів тематичного удосконалення із спеціальності «Хірургія», спеціалізації та передатестаційного циклу із спеціальностей «Хірургія» та «Судинна хірургія». 

Куратор циклів ПАЦ та тематичного удосконалення. Приймає участь у пiдготовці методичних розробок лекцiй, практичних та семiнарських занять для циклiв тематичного удосконалення, спецiалiзацiї, ПАЦ та для лiкарiв-iнтернiв.

Основними напрямками науково-практичної діяльності є хірургія стравоходу, шлунка та кишечника, хірургічна інфекція.

Автор 230 наукових робіт, 3 монографій, 6 патентів і авторських свідоцтв.