Search

Кафедра клінічної, лабораторної  імунології і алергології заснована у 1985 році на базі Київської клінічної лікарні № 28, з 1989 року працює на базі Київської міської клінічної лікарні № 8.

Очолював  кафедру член-кореспондент АМН і НАМН України, професор, доктор медичних наук Е. В. Гюллінг - відомий вчений імунолог, який проводив наукові дослідження і клінічну апробацію багатьох імуномодулюючих препаратів.

З 2005 до 2015 рокy кафедру очолювала професор, доктор медичних наук Л.В.Кузнецова

З 2015 року кафедру очолює професор, доктор медичних наук,  Віктор Іванович Літус.

У 2000 році кафедру затвердили як опорну за спеціальностями: «клінічна імунологія», «імунологія», «алергологія», у 2010 році додалася спеціальність «лабораторна імунологія».

член-кореспондент АМН і НАМН України, професор, доктор медичних наук Е. В. Гюллінг  

Професор д.мед.н. Літус В.І. та професор д.мед.н. Кузнецова Л.В.