Search

 

Доктор медичних наук, професор, завідувач  кафедри клінічної, лабораторної імунології та алергології Національної медичної академії післядипломної освіти імені П. Л.  Шупика 

Закінчив  Київський медичний інститут імені О.О. Богомольця у 1979 році,  лікувальний факультет за спеціальністю  лікувальна справа.

З 1979 по 1980 рік працював старшим лаборантом в лабораторії патофізіології НДІ отоларингології.  З 1980 по 1983 рік - аспірант НДІ отоларингології за спеціальністю 14.00.36 - алергологія та імунологія. З 1983 по 1985 рік - молодший науковий співробітник лабораторії патофізіології НДІ отоларингології. З 1985 по 1990 рік року працював асистентом кафедри клінічної імунології та алергології КДІУЛ.  З 1990 року – доцент кафедри клінічної імунології та алергології та алергології КДІУЛ. З З 2001 року – доцент кафедри сімейної медицини, клінічної імунології та алергології КМАПО імені П.Л. Шупика. З 2001 по 2005 рік - доцент кафедри медичної генетики, клінічної імунології та алергології КМАПО імені П.Л.Шупика. З 2005 року по 11.12.2013 р. - доцент кафедри клінічної, лабораторної імунології та алергології НМАПО імені П.Л.Шупика. З 12.12.2013 року по 09.09.2015 року  професор кафедри клінічної, лабораторної імунології та алергології НМАПО імені П.Л.Шупика.

З 10.09.2015 року по теперішній час - завідувач кафедри клінічної, лабораторної імунології та алергології НМАПО імені П.Л.Шупика.

Має вищі кваліфікаційні категорії зі спеціальностей: «Клінічна імунологія», «Алергологія», «Лабораторна імунологія».

Сертифікати лікаря-спеціаліста з  дерматовенерології та дитячої алергології.

У  2018 році пройшов стажування за кордоном.

У  2018 році пройшов курси з англійської мови - отримав свідоцтво на рівні В2.

Дисертації:  на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук захищена у 1984 році, за спеціальністю  14.00.36 – алергологія та імунологія; на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук захищена у 2013 році за спеціальностями: 14.03.08 – імунологія та алергологія і 14.03.09 – гістологія, цитологія, ембріологія.

Має  більше  220 опублікованих наукових робіт, із них є статті, які надруковані у наукометричних базах Scopus, статті у фахових та іноземних, міжнародних наукометричних виданнях, отримано патенти на винаходи, приймає активну участь із доповідями у  конференціях та симпозіумах, в тому числі міжнародних.

Член  спеціалізованої вченої ради   Д 26.613.03 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) медичних наук за спеціальностями 14.01.20 «Шкірні та венеричні хвороби», 14.01.25 «Судова медицина» та 14.01.39 «Клінічна лабораторна діагностика»  у Національній медичній академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика МОЗ України.

Член Європейської академії алергії та клінічної імунології.

Член Українського товариства фахівців з імунології, алергології та імунореабілітації (УТІАІ).

Дійсний член Української академії дерматовенерології.

Член редакційної ради International Journal of Antibiotics and Probiotics (Міжнародний журнал  антибіотики та пробіотики).

Являється  виконавцем міжнародного проекту «Memorandum of understanding for academic cooperation» between Shupyk National Medical Academy of  Postgraduate Education (9 Dorohozhytska Street, Kyiv, 04112 Ukraine) and Immunology Research  Institute  of  New England (358 Elm Street, Gardner, MA, 01440USA).

Член  редакційної колегії науково-практичного журналу «Клінічна імунологія та алергологія: наука і практика».

Голова експертної проблемної комісії НМАПО імені П. Л. Шупика за спеціальністю 14.03.08 - імунологія та алергологія.

Член вченої ради НМАПО імені П. Л. Шупика.

Член факультетської вченої ради НМАПО імені П. Л. Шупика – член комісії з лікувальної роботи.

Доктор медичних наук, професор, професор кафедри клінічної, лабораторної імунології та алергології Національної медичної академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика

Бісюк Ю. А. у 2004 році закінчив з відзнакою Кримський державний медичний університет ім. С. І. Георгієвського за спеціальністю «Лікувальна справа» та продовжив навчання в інтернатурі, яку закінчив у 2005 році та здобув кваліфікацію лікаря терапевта.

У  2004 році отримав членство в наступних професійних асоціаціях: Українське товариство фахівців з клінічної імунології та алергології, Європейська академія алергології і клінічної імунології, Американський коледж алергії, астми та імунології, Американська академія алергії, астми і імунології.

З 2005 асистент кафедри клінічної імунології і алергології, а з 2006 по 2010 асистент кафедри внутрішньої медицини № 2 (відділ клінічної імунології і алергології) КДМУ імені С.І. Георгієвського. У 2007 році при науковій Раді Донецького національного медичного університету імені М. Горького успішно захистив кандидатську дисертацію на тему «Антиендотоксиновий імунітет у хворих на інфаркт міокарду» зі спеціальності 14.03.08 – імунологія та алергологія.

У  2008 році пройшов спеціалізацію з алергології, а у 2009 р. з клінічної імунології при ДонНМУ. У 2012 р. закінчив спеціалізацію з пульмонології при КДМУ імені С.І. Георгієвського.

У  2010 р. обраний на посаду доцента кафедри внутрішньої медицини № 2 ДУ «КДМУ імені С.І. Георгієвського. З 2010 по 2014 роки займав посади доцента кафедри внутрішньої медицини № 2 (відділ клінічної імунології і алергології), завідувача сектору по інноваційній та міжнародній діяльності, директора Центру клінічних та лабораторних досліджень та відповідального секретаря фахового видання «Таврійський медико-біологічний вісник» при ДУ «КДМУ імені С.І. Георгієвського».

З вересня 2014 по серпень 2018 року займав посаду доцента кафедри клінічної імунології та алергології з секцією медичної генетики Національного медичного університету імені О.О. Богомольця.

У  2016 році при Національному медичному університеті імені О.О. Богомольця захистив дисертаційну роботу на здобуття наукового ступеню доктора медичних наук «Клінічні, імунологічні та фармакогенетичні субтипи ендотоксинзалежного запалення у хворих на бронхіальну астму» зі спеціальності 14.03.08 – імунологія та алергологія.

Основний напрямок наукових досліджень пов’язаний з вивченням клінічних, генетичних та імунних механізмів патогенезу бронхіальної астми, атопічного дерматиту та алергічного контактного дерматиту. Автор більше 100 статей, співавтор 2 монографій. Нагороджений почесними грамотами МОЗ України та Ради міністрів Автономної республіки Крим.

Професор Бісюк Ю. А. пройшов стажування за кордоном у США у 2018 р. та стажування в Ізраїлі (м.Хайфа) у 2019 р.

У 2018 – 2019 рр. пройшов курси з англійської мови отримав свідоцтво на рівні В2).

З вересня 2018 року – професор кафедри клінічної, лабораторної імунології та алергології Національної медичної академії імені П. Л. Шупика.

Являється виконавцем міжнародного проекту «Memorandum of understanding for academic cooperation» between Shupyk National Medical Academy of  Postgraduate Education (9 Dorohozhytska Street, Kyiv, 04112 Ukraine) and Immunology Research  Institute  of  New England (358 Elm Street, Gardner, MA, 01440USA).

4 жовтня 2018 на генеральній асамблеї INTERASMA обраний членом ради директорів Глобальної асоціації з астми, що сталося вперше для вчених з України.

З 2019 року являється експертом з впровадження телемедицини експертної групи з питань реформування системи охорони здоров’я МОЗ України та Світового Банку.

Являється  членом  редакційної ради журналу «Allergy & Rhinology», USA та міжнародної ради журналу «Allergy & Asthma Proceedings», USA.

 

Доктор  медичних наук, професор, професор кафедри клінічної, лабораторної імунології та алергології Національної медичної академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика 

У 1969 р. закінчила  педіатричний факультет Київського медичного інституту, кандидат медичних наук (1985), доктор медичних наук (2007), професор (2008),  завідувач кафедри клінічної , лабораторної імунології та алергології (2005 - 2015).

Має  Вищу кваліфікаційну категорію за спеціальностями: «Клінічна імунологія», «Алергологія» та «Лабораторна імунологія».

Кузнецова Л. В. має багаточислельні наукові праці. Під її редакцією були видані національні підручники, навчально-методичні посібники, монографії, методичні рекомендації, підручники.

Являється керівником науково-дослідної роботи кафедри.

Під керівництвом професора Кузнецової Л. В. були захищені кандидатські та докторські дисертації.

Лариса Володимирівна є керівником наукової школи. Основні напрями досліджень наукової школи: патогенез, діагностика та лікування алергологічних та імунозалежних захворювань.

Являється  членом редакційної колегії за спеціальністю «Імунологія та алергологія»  журналу «Клінічна імунологія. Алергологія. Інфектологія».

Кандидат  медичних наук, доцент, доцент  кафедри клінічної, лабораторної імунології та алергології Національної медичної академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика 

Закінчив  з  відзнакою  І-й  лікувальний  факультет  Київського  медичного  інституту імені О.О. Богомольця в  1992  році  за  спеціальністю  „лікувальна  справа”. 

Кандидат   медичних  наук,  за  фахом 14. 03. 08 – імунологія  та  алергологія,  присуджена  2 липня 1999  року.

Після  закінчення  КМІ  з  01. 08. 1992 року  по  31. 11. 1992 року  працював  старшим  лаборантом  кафедри  клінічної  імунології  та  алергології  Київського  інституту  удосконалення  лікарів. 

З  10  грудня  1992 року  по  10  грудня  1994 року  навчався  в  клінічній  ординатурі  на  кафедрі  клінічної  імунології  та  алергології  КІУЛ  за фахом  „алергологія  та  імунологія”  (посвідчення  №211  від  11. 12 1994 року),  після  закінчення  якої  був  зарахований  до  очної  аспірантури.     Під  час  навчання  в  клінічній  ординатурі  виконував  обов’язки  лікаря – ординатора  в  2-му  алергологічному  відділенні  Міського   алергологічного  центру  (МКЛ №8 м. Києва). 

З  30. 12. 1994  по  30. 12.  1997 року  навчався  в  очній  аспірантурі  на  кафедрі  клінічної  імунології  та  алергології  КІУЛ.   Під  час  навчання  в  аспірантурі  працював  за  сумісництвом  (0,5 ставки  лікаря – ординатора)  в  2-му  алергологічному  відділенні  Міського   алергологічного  центру  (МКЛ №8 м. Києва),  виконував  консультативну  роботу  в  поліклінічному  відділенні  Міського  алергологічного  центру.  Після  закінчення  аспірантури  був  зарахований  на  посаду  асистента  кафедри  клінічної  імунології  та  алергології  КІУЛ. 

Працював  асистентом  кафедри – з  27. 12. 1997 р.  по  1998 рік  клінічної  імунології  та  алергології НМАПО імені П.Л. Шупика, 

з  1998  по  2000 рік – сімейної  медицини,  клінічної  імунології  та  алергології, 

з  2001  по  2005 рік – медичної  генетики,  клінічної  імунології  та  алергології,  з  травня 2005 року – на  кафедрі  клінічної  імунології  та  алергології  КМАПО  ім. П.Л. Шупика.

З 22 лютого 2007 року призначений на посаду доцента кафедри клінічної, лабораторної імунології та алергології НМАПО імені П.Л. Шупика, працює по теперішній час.

 З  10. 04. 2001  призначений  на  посаду  директора  Київського  міського  центру  клінічної  імунології  та  обраний  головним  фахівцем  ГУОЗ   м. Києва  з  клінічної  та  лабораторної  імунології.  Посаду директора центру  обіймаю  по  теперішній  час.

Дисертація за  темою  „Дослідження  ефективності  імуномодулятору  Рибомунілу  в  комплексному  лікуванні  хворих  на  бронхіальну  астму”  на здобуття  наукового  ступеня  кандидата медичних  наук  захищена   29. 04. 1999 року  в  спецраді  Д 26. 003. 04.  при  Національному  медичному  Університеті  ім. акад. О.О. Богомольця;  присуджено  науковий  ступінь  за  спеціальністю  14.00.08 – алергологія  та  імунологія;

Має  150  наукових  робіт,  з них підручники, навчальні посібники,  монографії.

Має вищу кваліфікаційну категорію з клінічної імунології та алергології.

Кандидат медичних наук, доцент кафедри клінічної, лабораторної імунології та алергології Національної медичної академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика 

У  2002 р.  закінчила Дніпропетровську  медичну академію за спеціальністю «лікувальна справа». Після завершення інтернатури за фахом  терапія працювала в Дніпропетровській обласній клінічній лікарні ім. І.Мечникова.

З 2003 року працювала лікарем приймального відділення обласної клінічної лікарні імені Мечникова  м. Дніпропетровська.

У  2009 році пройшла спеціалізацію за фахом «Алергологія»  в НМАПО імені П. Л. Шупика.

У  2010 році пройшла спеціалізацію за фахом «Клінічна імунологія» в НМАПО імені П. Л. Шупика. З цього часу працює лікарем алергологом – клінічним  імунологом.

Має Першу кваліфікаційну категорію за фахом «Алергологія» та «Клінічна імунологія», також в наявності Вища кваліфікаційна категорія за фахом «Терапія».

З 16 листопада 2012 року по 2018 рік  працювала асистентом на кафедрі клінічної, лабораторної імунології та алергології.

Дисертація  на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.03.08. – імунологія та алергологія: «Клініко-імунологічні особливості, діагностика та лікування пацієнтів з цілорічним алергічним ринітом і гельмінтозом», науковий керівник – д. мед. н., професор Л. В. Кузнецова. Захист відбувся на спеціалізованій вченій раді  Д 64.618.01 Харківського ДУ «Інститут мікробіології та імунології ім. І.І.Мечникова НАМН України» 07 квітня 2017 року.

З 2018 року – доцент кафедри.

Має друковані праці, серед них є підручники, національні підручники,  практичні посібники, монографії, методичні рекомендації.

 

Доктор  медичних наук, доцент, професор кафедри клінічної, лабораторної імунології та алергології Національної медичної академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика (сумісник) 

У 1979 році закінчив лікувальний факультет  Вінницького медичного інституту імені М.І.Пирогова

З 1999 року займає посаду головного лікаря Київської міської клінічної лікарні №8.

У 2004 році захистив дисертацію за спеціальністю “імунологія та алергологія” – 14.03.08 та отримав вчений ступінь кандидата медичних наук.

У  2011 році захистив докторську дисертацію  за спеціальністю 14.03.08 “імунологія та алергологія”.

З 2005 року працює на кафедрі (за сумісництвом).

 Має більше 100 публікацій з них:  82 наукового і 4 навчально-методичного характеру, а саме:   являється співавтором 1 підручника ,1 монографії, 2 учбово-методичних посібників.

Має багаточисельні  державні нагороди.

Заслужений лікар України.