Search

  

ГОРОВЕНКО Наталія Григорівна – доктор медичних наук (2000), професор (2002), член-кореспондент Національної академії медичних наук України (2003), заслужений діяч науки і техніки України (2003) лікар вищої категорії з медичної генетики, завідувач кафедри медичної та лабораторної генетики Національної медичної академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика.

Працює на кафедрі з 1989 року.

Після закінчення з відзнакою Київського медичного інституту (1975 р.) навчалась в аспірантурі з медичної генетики на кафедрі біології Київського медичного інституту. У 1979 році захистила кандидатську дисертацію на тему: „Клініко-генеалогічні дослідження вроджених вад серця у дітей і підлітків”. Учениця професорів В.Д. Дишлового і В.М. Сидельникова. З 1979 по 1989 рр. працювала у Київському медичному інституті на посаді ассистента, викладаючи курс медичної генетики на кафедрі біології, а згодом - педіатрії № 2. З 1989 р.– доцент  кафедри медичної генетики Київського державного інституту удосконалення лікарів (згодом КМАПО), з 2000 року по теперішній час – завідувач кафедри медичної та лабораторної генетики Національної медичної академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика. У 2000 році захистила докторську дисертацію на тему: „Діагностика і лікування хворих на муковісцидоз в амбулаторних умовах та реадаптація їх сімей”.

Наукові інтереси Н. Г. Горовенко присвячені розвитку засад персоніфікованої, предиктивної медицини та фармакогенетики в Україні, науковому обґрунтуванню впровадження результатів досліджень геному людини в клінічну практику нашої держави, вивченню ролі генетичних та середовищних факторів у виникненні та перебігу спадкової та набутої патології на різних етапах онтогенезу, дослідженням моногенної та мультифакторної патології (бронхіальної астми, хронічного обструктивного захворювання легень, атопічного дерматиту, гіпертонічної хвороби, ішемічної хвороби серця, критичних станів новонароджених), генетичних та біохімічних порушень, що лежать в основі метаболічних орфанних захворювань. Започаткувала нові напрямки розвитку медичної генетики в Україні, зокрема, визначення ступеню генетичної обумовленості мультифакторної патології для розробки індивідуальних схем лікування і профілактики цих захворювань, надання допомоги хворим на муковісцидоз в амбулаторних умовах, першою на теренах України розпочала фармакогеномні дослідження маркерів ризику розвитку небажаних ускладнень медикаментозної терапії та їх впровадження у практику. Багато зусиль доклала до запровадження в наукові дослідження, а згодом і в практику охорони здоров’я молекулярно-генетичних методів, їх стандартизації. Ініціювала створення у 2007 році на базі кафедри Референс-центру з молекулярної діагностики МОЗ України та є його незмінним науковим керівником.

Під керівництвом Наталії Григорівни вперше було досліджено спектр мутацій в генах GLB1, IDUA, SGSH, GBA у пацієнтів з GM1-гангліозидозом, мукополісахарідозами I та III А типів та хворобою Гоше в Україні та визначено їх вплив на фенотип пацієнтів. Виявлені 18 нових патогенних мутацій в зазначених генах та охарактеризовано їх вплив на структуру та функціональну активність продуктів цих генів.

Горовенко Н. Г. - визнаний в Україні фахівець з медичної генетики, проводить велику лікувально-діагностичну роботу, має вищу атестаційну категорію лікаря-генетика. З 2003 по 2011 рік та з 2014 року - головний фахівець МОЗ України зі спеціальності «Генетика медична», багато уваги приділяє організації та розвитку медико-генетичної допомоги в Україні. Під її керівництвом та за безпосередньої участі розроблено низку нормативно-регламентуючих документів, затверджених МОЗ України, з надання медичної допомоги хворим зі спадковою патологією.

28 років займається проблемою муковісцидозу, є провідним експертом України у цій галузі: розробила організаційно-методичні засади діагностики, лікування і реабілітації хворих на муковісцидоз переважно в амбулаторних умовах,  розробила клінічну класифікацію та стандарти діагностики і лікування муковісцидозу, які лягли в основу нормативних документів МОЗ України з питань надання допомоги хворим з муковісцидозом 2003, 2007, 2016 років.

Багато зусиль проф. Н. Г. Горовенко докладає до забезпечення імплементації Закону про орфанні хвороби в Україні, формуванню нормативно-правової бази надання допомоги хворим з орфанними захворюваннями. Як заступник голови робочих груп, у 2015–2016 рр. організовувала розробку  і сприяла затвердженню Адаптованих клінічних настанов та Уніфікованих клінічних протоколів медичної допомоги по 8 нозологіям, допомагає забезпеченню пацієнтів з орфанними захворюваннями необхідними ліками.

Професор Горовенко Н. Г. брала активну участь в організації Центру метаболічних захворювань при Національній дитячій спеціалізованій лікарні «Охматдит» МОЗ України (з 2015 року перейменовано на Центр орфанних захворювань) і призначена його науковим керівником.

Н. Г. Горовенко здійснює велику науково-організаційну та громадську роботу. Вона є членом ради Державного фонду фундаментальних досліджень при Кабінеті Міністрів України, членом експертної ради ДАК України, членом Ученої медичної ради МОЗ України, членом редколегії 15 наукових фахових журналів, членом п’яти міжнародних товариств та асоціацій, Голова підкомісії МОЗ України для визначення необхідності в призначенні, відміні, перерозподілі лікарських засобів громадянам, які страждають на рідкісні (орфанні) захворювання, за напрямком «Метаболічні захворювання», президентом Всеукраїнської асоціації спеціалістів з медичної та лабораторної генетики, віце-президентом двох та членом правління двох всеукраїнських фахових асоціацій. Нагороджена Почесною грамотою Кабінету Міністрів України, Почесними грамотами Міністерства охорони здоров’я України, дипломом Президії Національної академії медичних наук України.

Усі свої знання та неординарні підходи до оцінки Наталія Григорівна передає учням, курсантам та лікарям, досконало володіє майстерністю педагога, є блискучим лектором.

Автор та співавтор понад 800 наукових робіт, серед яких 22 підручники, навчально-методичних посібників та монографій, 16 деклараційних патентів.

Під керівництвом Н. Г. Горовенко виконано та захищено  3 докторських та 20 кандидатських дисертацій, заплановані та виконуються 3 докторські та 6 кандидатських дисертацій.