Search

Протягом всього часу існування кафедри медичної та лабораторної генетики її співробітники  активно займались науковою роботою, виконуючи цілий ряд наукових тем. Основними науковими напрямками в діяльності кафедри є генетика мультифакторних захворювань, фармакогенетика, генетика вроджених вад серця, діагностика і лікування хвороб обміну речовин, муковісцидозу, молекулярна діагностика, класична та молекулярна цитогенетика.

В 2002 році в НМАПО імені П.Л. Шупика (нині - НУОЗ України імені П.Л. Шупика), дякуючи співпраці з директором інституту медичної генетики університету м. Цюриха (Швейцарія) всесвітньо відомим фахівцем, нині почесним доктором НУОЗ України імені П.Л. Шупика, професором Альбертом Шинцелем, організовано та відкрито Міжнародний генетичний центр, оснащений найсучаснішою діагностичною апаратурою для молекулярно-генетичних та молекулярно-цитогенетичних досліджень, що дозволяє співробітникам кафедри працювати на високому науково-методичному рівні.

Кафедра співпрацює і виконує спільні НДР з 7 науково-дослідними інститутами та 4 медичними університетами України:

 1. Інститут медицини праці НАМН України
 2. Інститут ПАГ НАМН України
 3. Інститут пульмонології та фтизіатрії НАМН України
 4. Інститут репродуктивної медицини
 5. Інститут серцево-судинної хірургії  НАМН України
 6. Інститут спадкової патології НАМН України
 7. Інститут молекулярної біології та генетики  НАН України
 8. Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця
 9. Львівський медичний університет ім. Д. Галицького
 10. Дніпропетровський медичний університет
 11. Запорізьский  медичний університет
 12. Івано-Франківський державний медичний університет

Професор Горовенко Н.Г. є головним спеціалістом МОЗ України зі спеціальності медична генетика, членом Вченої медичної ради МОЗ Украхни, членом експертної комісії ДАК України, членом ради Державного фонду фундаментальних досліджень КМ України, членом 4-х міжнародних наукових фахових товариств. Кафедра є базою для клінічних випробувань лікарських засобів Фармакологічного центру МОЗ України.

 Результати досліджень обговорювались на конференціях з міжнародною участю, які проводились співробітниками кафедри.

Перелік доповідей співробітників кафедри на конференціях за 2009-2021 рр.

Захищені дисертації під керівництвом член-кореспондента НАМН України, професора Горовенко Н. Г. 

 1. Prevalence of BRCA1 and BRCA2 genes promoter hypermethylation in breast cancer tissue / OE Lobanova, ZI Rossokha, NL Medvedieva, VE Cheshuk, RI Vereshchako, VO Vershyhora, L Ye Fishchuk, LM Zakhartseva, NG Gorovenko // Experimental Oncology. – 2021. – Т.43 №1, С.56-60.
 2. Effect of polymorphic variants of hereditary thrombophilia genes on the risk of early pregnancy loss for married couples / L. Fishchuk, Z. Rossokha, N. Medvedieva, V. Vershyhora, L. Sheyko, L. Brisevac, N. Gorovenko // Meta Gene. -2021. – Т.29, 100902.
 3. Clinical and Prognostic Value of Calcium and Phosphorus Levels as Possible Markers of Endothelial Dysfunction in Preterm Infants / L. Fishchuk, Z. Rossokha, V. Pokhylko, Y. Cherniavska, N. Gorovenko // Journal of Neonatology. – 2021. – Т.35 №3, С.108-112.
 4. ESR1 gene variants affect FSHR-depended risk of fibrocystic mastopathy in infertile women / AG Kornatska, ZI Rossokha, L Ye Fishchuk, OD Dubenko, NL Medvedieva, МА Flaksemberg, GV Chubei, OF Popova, NG Gorovenko // Experimental Oncology. – 2021. – Т.43 №3, С.266-269.
 5. Relationship between RFC gene variants (RS1051266) and clinical features of severe intraventricular hemorrhage in preterm infants / ZI Rossokha, L Ye Fishchuk, VI Pokhylko, Yu I Cherniavska, NG Gorovenko // Актуальні проблеми сучасної медицини: Вісник Української медичної стоматологічної академії. – 2021. – Т.21 №3, С.30-34.