Search

Завідує  кафедрою член-кореспондент НАМН України, Заслужений діяч науки і техніки України, доктор медичних наук, професор Горовенко Наталія Григорівна.

Ще наприкінці 1986 року, у зв’язку з аварією на Чорнобильській АЕС, гостро повстало питання про підготовку  лікарів-генетиків, оскільки очікувалось значне збільшення генетичних патологій у новонароджених. В Україні такі спеціалісти були практично відсутні.

В лютому 1987 року з ініціативи ректора Київського інституту удосконалення лікарів МОЗ СРСР проф.  Гиріна В.М. на посаду професора кафедри неонатології та завідувача курсом медичної генетики (за сумісництвом) була зарахована доктор медичних наук Бужієвська Т.І., яка в той час очолювала відділ генетики людини в Інституті молекулярної біології і генетики АН УРСР.

Проф. Бужієвська Т.І. при підтримці і допомозі завідуючої кафедри неонатології проф. Катоніної С.П. та головного лікаря дитячої спеціалізованої клінічної лікарні «ОХМАТДИТ» Новікової Т.П. організувала курс медичної генетики при кафедрі неонатології КІУЛ на базі лікарні «ОХМАТДИТ». Асистентами кафедри  призначили кандидатів мед. наук Галаган В.О. та Сільванську О.М. До викладацької роботи залучались спіробітники відділу генетики ІМБІГ АН УРСР.

Одночасно з організацією курсу розпочалась робота  по створенню Київського медико-генетичного центру. На посаду лікаря в «ОХМАТДИТ» була прийнята кандидат медичних наук Коблянська Г.М., яка разом з Бужієвською Т.І. зайнялась організацією МГЦ і пізніше стала завідуючою цього центру.

В квітні 1989 року на основі курсу медичної генетики була створена кафедра медичної генетики, яку очолила доктор медичних наук професор Бужієвська Т.І. Доцентом кафедри  прийшла працювати кандидат медичних наук Горовенко Н.Г., асистентами кандидати медичних наук Галаган В.О., Сільванська О.І. та лікар Шандала О.М.

Бужієвська Т.І., лауреат Державної премії України, член Нью-Йоркської академії наук, доктор медичних наук, професор, завідувала кафедрою з 1989 до 2000 р.  до виходу на пенсію. З 2000 року кафедрою керує її учениця професор Горовенко Н.Г.

З 2001 по 2005 р. до кафедри медичної генетики було приєднано курс клінічної імунології та алергології. Необхідність такого об’єднання обумовлювалась інтеграцією наукових і практичних інтересів медичної генетики, імунології та алергології, можливістю суттєвого підвищення рівня професійної післядипломної освіти лікарів названих спеціальностей.

Викладацький склад співробітників за весь час мав незначні зміни. Так, доцентами кафедри працювали: кандидати мед. наук Галаган В.О., Коблянська Г.М., Коблянська А.В., канд. біол. наук Гусак Н.М., Зерова-Любимова Т.Е.; асистентами: Россоха З.І., Кир’яченко С.П., наукові співробітники, Довженко С.П., Журахівська Н.В., Андрущенко Т.А.

В даний час на кафедрі працюють кваліфіковані кадри лікарів-генетиків вищої категорії – доценти: кандидат медичних наук Шейко Л.П., кандидат біологічних наук Подольська С.В.; кандидат біологічних наук Євсеєнкова О.Г., асистент: Брішевац Л.І., ст. лаборанти кандидат біологічних наук Канюка В.Ю., Землянська О.В.. Кафедра здійснює післядипломну підготовку лікарів-генетиків та лікарів інших фахів. Проводиться лікувальна та наукова робота в різних напрямках медичної та клінічної генетики, медико-генетичного консультування родин, дородової діагностики спадкових та вроджених патологічних станів плоду, хромосомного аналізу, біохімічної діагностики порушень  метаболізму, ДНК -діагностики генетичних ушкоджень у перед- та післянатальний періоди.

Клінічними базами кафедри є медико-генетичний центр УДСЛ «ОХМАТДИТ», відділення доказової медицини та пульмонології Інституту фтизіатрії та пульмонології НАМН України, клініка «ІСІДА-IVF», (лабораторний корпус НУОЗ України імені П. Л. Шупика). На цих базах проводиться велика діагностично-лікувальна робота співробітниками кафедри та навчання курсантів різних циклів.