Search

Підручники

1

Педіатрія, під ред. Тяжкої О.В. Підручник.
Глава 18 «Cпадкові захворюваня»     
Горовенко Н.Г., Подольська С.В
Нова книга, м.Вінниця. – 2009. – С.743-761     

 2

Педиатрия, под ред. Тяжкой А.В. Учебник.
Глава 18 «Наследственные заболевания»
Горовенко Н.Г., Подольская С.В
Новая книга, г. Винница. – 2010. – С.757-776. 

Навчальні посібники

 1

Пульмонология в вопросах и ответах. Под ред. Ю.И.Фещенко//«Справочник врача  
Пульмонолог». (Серия «Бібліотека  «Здоров´я України»). К.:ООО «Доктор-Медиа», 2010. -282 с.
Гаврисюк В.К., Дзюблик А.Я., Полянская М.А., Яшина Л.А., Горовенко Н.Г., Ищук С.Г., Фещенко Ю.И.

Полімеразна ланцюгова реакція в лабораторній діагностиці інфекційних хвороб
Начально-методичний посібник для лікарів – К., 2012. – 219 с.
за ред. Дзюблик І.В., Горовенко Н.Г.

Рациональная диагностика и фармакотерапия заболеваний органов дыхания/ под ред.    Ю.И.Фещенко, Л.А. Яшиной.
Методичес-кое и справочное издание. Серия «Бібліотека «Здоров’я України» Справочник  врача «Пульмонолог-Фтизиатр» ТОВ «Доктор-Медиа», 2013. – 572 Раздел Муковисцидоз, Горовенко Н.Г. С.144-154.

Питання та тестові завдання зі спеціальності «ЛАБОРАТОРНА ГЕНЕТИКА». Навчальний посібник.
Горовенко Н.Г.,Шейко Л.П.,Подольська С.В.,Брішевац Л.І., Євсеєнкова О.Г.,Пічкур Н.О., Ольхович Н.В.
Київ 2011.- 271 с

Питання та тестові завдання зі спеціальності
«ГЕНЕТИКА МЕДИЧНА». Навчальний посібник.
Горовенко Н.Г.,Шейко Л.П.,Подольська С.В.,Брішевац Л.І., Євсеєнкова О.Г.,Пічкур Н.О.
Київ 2012.- 179 с.

Методичні рекомендації та інформаційні листи

 1

Організація роботи лабораторії при дослідженні біоматеріалу методом полімеразної  ланцюгової реакції.
Дзюблик І.В., Вороненко С.Г., Горовенко Н.Г., Самборська І.Ф., Глушкевич Т.Г.,  Жеребко  Н.М., Подольська С.В. Методичні рекомендації. Київ.-2007.-34 с.

Організація роботи лабораторії при проведенні досліджень методом полімеразної  ланцюгової реакції з використанням флуоресцентної детекції продуктів ампліфікації.
Горовенко Н.Г., Россоха З.І., Подольська С.В., Ольхович Н.В., Кир’яченко С.П.
Методичні рекомендації. Київ.-2010.- 38 с.     

Виділення нуклеїнових кислот з клінічного матеріалу
Горовенко Н.Г., Россоха З.І., Подольська С.В., Ольхович Н.В., Кир’яченко С.П. 
Методичні рекомендації. Київ.-2010.- 38 с.

Метахроматична лейкодистрофія: особливості діагностики, лікування та медико- генетичного консультування
Горовенко Н.Г., Пічкур Н.О., Ольхович Н.В.
Методичні рекомендації. Київ.-2010.- 23 с.

Застосування методу полімеразної ланцюгової реакції у дослідженні геному людини
Н.Г. Горовенко, С.В. Подольська, З.І. Россоха, Кир’яченко С.П., Мазурик В.О., Попова  О.Ф., Філенко Р.О.
Методичні рекомендації. Київ.-2011.- 47 с.

Цитогенетична та молекулярно-цитогенетична діагностика кількісних та структурних  хромосомних перебудов у каріотипі людини.
Н.Г. Горовенко, З.І. Россоха, С.В. Подольська, І.В. Малярчук.
Методичні рекомендації. Київ.-2011.- 28 с.

Діагностика та лікування  хвороби Фабрі.
Горовенко Н.Г., Іванов Д.Д., Іванова Т.П., Пічкур Н.О., Ольхович Н.В., Грищенко О.М.
Інформаційний лист про нововведення в системі охорони здоров’я. Випуск 2 з проблеми «Медична генетика». - №1 – 2010.

Патенти

1

Спосіб прогнозування ризику розвитку перинатального гіпоксичного ушкодження у новонароджених.
Горовенко Н.Г., Кир’яченко С.П., Россоха З.І., Подольська С.В.
Патент на корисну модель №47651 від 10.02.2010.-Бюл.№3.

2

Спосіб прогнозування ризику розвитку рефрактерних форм множинної мієломи
Горовенко Н.Г., Видиборець С.В., Костюкова Н.І., Россоха З.І.
Патент на корисну модель №74946 від 12.11.2012.-Бюл.№21.

3

Спосіб діагностики туберкульозу у дітей.
Білогорцева О.І., Симоненкова Н.В., Чередник Ю.А., Сіваченко О.Е., Волик М. А., Доценко Я. І., Стополянський О. В., Анопрієнко Л.В.
Патент на корисну модель №68342 .- 2012.-Бюл.№6.

4

Спосіб прогнозування розвитку геморагічних ускладнень при проведенні терапії непрямими антикоагулянтами.
Малярчук І.В., Горовенко Н.Г., Крикунов О.А., Бабочкіна А.Р.
Патент на корисну модель № 86051, МПК А31Р7/02. – З. № u201307736; Заявл.18.06.2013, Опубл.10.12.2013, Бюл.№ 23.

Виховна робота на кафедрі здійснюється при повсякденній роботі з слухачами, клінічними ординаторами та інтернами суміжних кафедр, через обговорення аспектів лікарської етики та деонтології.

Співробітники кафедри відвідують гуртожитки НМАПО ім. П.Л. Шупика, де проживають слухачі.

Викладачі кафедри за складеним графіком підвищують свою кваліфікацію на циклах з інформатики, педагогіки, іноземної мови та спеціальності, зокрема на відповідних циклах факультету підвищення кваліфікації викладачів НМАПО імені П.Л. Шупика.

На кафедрі навчається 1 заочний аспірант. 1. Наследственные болезни: национальное руководство / Под ред. Н.П. Бочкова, Е.К. Гинтера, В.П. Пузырева. -  М.: ГЭОТАР-Медиа, 2012. – 936 с.
 2. Антропогенетика з основами медичної генетики / Демидов С.В., Мінченко Ж.М., Гавриленко Т.І., Топчій Н.М., Новікова С.М. – К.:  Фітоцент, 2012. - 505 с.
 3. Клиническая генетика, 4-е изд./ Бочков Н.П., Пузырев В.П., Смирнихина С.А.  – М.: ГЭОТАР -Медиа, 2011. – 544 с.
 4. Наследственные синдромы по Дэвиду Смитту. Атлас-справочник перевод с английского / Кеннет Л. Джонс – М. Практика, 2011. – 1024с., 488 ил.
 5. Генетика в практике педиатра: руководство для врачей / Вахарловский В.Г., Романенко О.П., Горбунова В.Н. – СПб: Феникс, 2009. – 288 с.
 6. Гетерохроматиновые районы хромосом человека: клинико-биологические аспекты / Ворсанова С.Г., Юров И.Ю., Соловьев И.В., Юров Ю.Б. – М.: Медпрактика, 2008. – 299 с.
 7. Медицинская цитогенетика / Ворсанова С.Г., Юров Ю.Б., Чернышев В.Н.  – М.: Медпрактика, 2006. – 300 с.
 8. Генетика / А.В. Сиволоб, С.Р. Рушковський, С.С. Кир’яченко та ін ; за ред. А.В.Сиволоба, – К. : Видавничо-поліграфічний центр “Київський університет“, 2008. - 320 с.
 9. Генетический паспорт – основа индивидуальной и предиктивной медицины / Под общ. ред. В.С.Баранова. – СПб, 2009. – 527 с.  
 10. Наследственные синдромы и медико-генетическое консультирование / Козлова С.И., Демикова Н.С.  – М.: Товарищество научных изданий КМК Авторская академия. - 2007. – 448 с.
 11. Периконцепционная профилактика врожденных пороков развития: Учебное пособие / Козлова С.И., Жученко Л.А.  – М.: Астро Дизайн, 2009. – 32 с.
 12. Медична генетика / За ред. О. Я. Гречаніної, Р. В. Богатирьової, О. П. Волосовця. -  Київ: Медицина.- 2007.-536 с.
 13. Клиническая генетика. Гномика и протеомика наследственной патологи  /  Мутовин Г.Р. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010. – 832 с.
 14. Семиотика наследственных болезней у детей. Симптом. Синдром. Болезнь / Новиков П.В.  – М.: Триада-Х, 2009. – 432 c.
 15. Медицинская генетика: Пер. с англ. / Ньюссбаум Р.Л., Мак-Иннес Р.Р., Виллард Х.Ф.  – М: ГЭОТАР -Медиа, 2010. – 610 с.
 16. Эпигенетические механизмы распространенных заболеваний человека / Паткин Е.Л.  – СПб: Нестор-История, 2008.- 197 с.
 17. Наглядная медицинская генетика / Притчард Д.Д., Корф Б.Р. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2009. – 196 с.
 18. Молекулярна біологія / Сиволоб  А.В.  – К. : Видавничо-поліграфічний центр “Київський університет“, 2008, 384 с.
 19. Імуногенетика: Підручник / Ж.М. Мінченко, Т.І. Гавриленко, С.В. Демидов, Н.М. Топчій. — К. : Знання, 2010. — 374 с. — (вища освiта ххi столiття).
 20. Цитогенетика эмбрионального развития человека. Научно-практические аспекты / Баранов В.С., Кузнецова Т.В.  СПб: Издательство Н-Л, 2007. -  640 с.
 21. Полімеразна ланцюгова реакція в лабораторній діагностиці інфекційних хвороб: Навчально-методичний посібник для лікарів / за ред. Дзюблик І.В, Горовенко Н.Г. – К., 2012. – 219с.
 22. Генетика репродукции / Денисенко С.В., Кононенко М.И., Зерова-Любимова Т.Э. – К.: Ферзь-ТА, 2008. – 652 с. 
 23. Детская кардиология (наследственные синдромы) / Белозеров Ю.М. – Элиста: ЗАОр «НПП «Джангар», 2008. – 400 с.
 24. Радиационная цитогенетика. Русско-английский словарь-справочник. / Демина Э.А., Пилинская М.А., Петунин Ю.И., Клюшин Д.А.; Под ред. Н.А.Дружины. –К.: Здоров’я, 2009. – 368 с.
 25. Словарь-справочник генетических терминов с тестовыми заданиями по курсу «Общая генетика» / Федота А.М., Чернова О.В. – Х.: ХНУ имени Каразина, 2008. – 200 с.
 26. ISCN 2013: An International System for Human Cytogenetic Nomenclature (2013). Published in Collaboration with 'Cytogenetic and Genome Research': An ... 'The Normal Human Karyotype G- and R-bands. Editors L.G. Shaffer, J. McGowan-Jordan, M. Schmid. Karger. – 2013. 140 p.
 27. Наследственные болезни обмела веществ. Справочное пособие для врачей / Краснопольская  К.Д. М., РОО «Центр социальной адаптации и реабилитации детей «Фохат». 2005. – 364 с.
 28. Діагностика и лечение наследственных заболеваний нервной системы у детей. Руководство для врачей. Под ред.. В.П. Зыкова. М.: Триада-Х, 2007. –224 c.
 29. Общая генетика. Методическое пособие / Под ред.. С.Г. Инге-Вечтомова. СПб: Издательство Н-Л, 2008. -  124 с.
 30. Детермінанти здоров’я та національна безпека: монографія / Р.В. Богатирьова; за ред.. Ю.І.Кундієва. – К.: ВД «Авіцена, 2011. – 448 с.
 31. Генофонд і здоров’я: вроджені вади розвитку серед новонароджених / А.М. Сердюк, О.І. Тимченеко,  О.В. Личак [та ін.]. – К.: МВЦ «Медінформ», 2012. – 571 с.
 32. Профілактика передачі ВІЛ від матері до дитини. Клінічний посібник. За редакцією Гойди Н.Г., Жилки Н.Я. Київ, 2008. -222 с.
 33. Введение в молекулярную диагностику. Молекулярно-генетические методы в диагностике наследственных и онкологических заболеваний/ [под. ред. акад. М.А. Пальцева и проф. Д.В. Залетаева]. – Т.2. – М.: Медицина, 2011. – 504 с.
 34. Генетика бронхолегочных заболеваний / под ред. В.П. Пузырев, Л.М. Огородова. – М.: Атмосфера, 2010. – (Серия: Российское респираторное общество). – 160 с.
 35. Горовенко Н.Г. Метахроматична лейкодистрофія: особливості діагностики, лікування та медико-генетичного консультування (методичні рекомендації)/ Н.Г. Горовенко, Пічкур Н.О., Н.В. Ольхович. – К., 2010. – 23 с.
 36. Гречаніна О.Я. Клініка та генетика спадкових захворювань, що супроводжуються шлунково-кишковими та загальними абдомінальними симптомами/ О.Я. Гречаніна. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2008 . – 216 с.
 37. Демидов С.В. Імуногенетика як науково-практична і навчальна дисципліна/ С.В. Демидов, Ж.Н. Мінченко, Т.І. Гавриленко. – К.: «Вища школа», 2012. – 505 c.
 38. Великов В.А. Молекулярная биология: практическое руководство/ В.А. Великов. – Саратов: Издательство «Саратовский источник», 2013. – 84 с.
 39. Клінічна фармакогенетика: навч. посіб. для студ ВМНЗ / О. О. Яковлева [та ін.]. – Вінниця: Нова Книга, 2011. – 160 с.
 40. Коряков Д.Е.Хромосомы. Структура и функции/ Д.Е. Коряков, И.Ф. Жимулев. – Новосибирск: Изд-во СО РАН, 2009. – 258 c.
 41. Медична біологія / [за ред. В. П. Пішака та Ю. І. Бажори.]. – [Вид. 2-ге, переробл. і доп.]. – Вінниця: Нова книга, 2009. – 608 с.
 42. Медична генетика: навчально-методичний посібник для студентів ВНЗ / [В.Е. Маркевич, М.П. Загородній, І.Е. Зайцев та ін. ]. – Суми: Сумський державний університет, 2011. – 363 с.
 43. Оплачко Л.Т. Генетика: навч. посібник / Л. Т. Оплачко. – Чернівці: Рута, 2009. – 124 с.
 44. Путинцева Г.Й. Медична генетика: підруч. для студ. вищ. мед. навч. закл. І-ІІІ рівнів акредитації / Г.Й. Путинцева. – [2-ге вид. перероб. та доп.]. – К.: Медицина, 2008. – 392 с.
 45. ПЦР в реальном времени / под ред. Д.В. Ребрикова. – [2-е изд., доп. и перераб.]. – М.: Бином. Лаборатория знаний, 2009. – 221 с.
 46. Свердлов Е.Д. Взгляд на жизнь через окно генома: очерки структурной молекулярной генетики/ Свердлов Е.Д. – Т. 1. – М.: Наука, 2009. – 525 с.
 47. Спадкові захворювання і остеопороз / О.Я. Гречаніна, Ю.Б. Гречаніна, Р.В. Богатирьова [та ін.]; під ред.: Ю.Б. Гречаніної [та ін.]. – Х.: ХНАДУ, 2011. – 613 с.
 48. Суханов В.А. Фармакогенетические проблемы в медицине / Суханов В.А., Пирузян Л.А. [под. ред. Г.Г. Порошенко]. – [2-е изд., дополенное].– М.: Academia, 2010. – 336 c.
 49. Терновська Т.К. Генетичний аналіз: навч. посібник з курсу «Загальна генетика»/Т. К. Терновська. – К.: Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2010. – 335 с.
 50. Тоцький В..М. Генетика: підруч. для студ. вищ. навч. закл. / В. М. Тоцький. – [3-тє вид., випр. та допов.]. – О.: Астропринт, 2008. – 712 с.
 51. Шмараков І.О. Біоінформатика: навчально-методичний посібник / І.О. Шмараков, М.М. Марченко. – Чернівці: Рута, 2008. – 76 с.
 52. Організація роботи лабораторії при проведенні досліджень методом полімеразної ланцюгової реакції з використанням флуоресцентної детекції продуктів ампліфікації (методичні рекомендації)/ [Н.Г. Горовенко, З.І. Россоха, С.В. Подольська та ін.]. – К., 2010. – 38 с.
 53. Застосування методу полімеразної ланцюгової реакції у дослідженні геному людини (методичні вказівки)/ [Н.Г. Горовенко, С.В. Подольська, З.І. Россоха та ін.]. – К., 2011. – 47 с.
 54. Лабораторні спеціалізації: біохімічні методи: метод.посібник/ [укл. І.Д. Николюк , Л.М. Чебан, М.М. Марченко]. – [вид. 2-ге, доповн. та випр.]. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2009. – 76 с.
 55. Горовенко Н.Г. Цитогенетична та молекулярно-цитогенетична діагностика кількісних та структурних хромосомних перебудов у каріотипі людини (методичні рекомендації)/ Н.Г. Горовенко, З.І. Россоха, С.В. Подольська, І.В. Малярчук. – К., 2011. – 28 с.

Сайти в мережі Інтернет:

 1. Online Mendelian Inheritance in Man: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/Omim/
 2. Orpha.net: http://www.orpha.net/
 3. OEGE - Online Encyclopedia for Genetic Epidemiology studies: http://www.genes.org.uk/
 4. I.B.I.S. Вроджені вади розвитку: Міжнародні інформаційні системи: http://ibis-birthdefects.org/start/ukrainian/
 5. A genome-wide association study (GWA study, or GWAS): http://gds.nih.gov
 6. International HapMap Project: http://hapmap.ncbi.nlm.nih.gov/
 7. The American Journal of Human Genetics: http://www.cell.com/AJHG/home
 8. Geneticshttp://www.genetics.org/

На кафедрі проходять підготовку та перепідготовку з медичної та лабораторної генетики лікарі-генетики, лікарі-лаборанти генетики, біологи (фахівці з вищою немедичною освітою) та лікарі інших фахів.

На кафедрі проводяться цикли:

Спеціалізації:

 1. з медичної генетики (тривалість – 3 міс.),
 2. з лабораторної генетики (тривалість - 2,5 міс.)

Передатестаційні:

 1. з медичної генетики (тривалість - 1 міс.)
 2. з лабораторної генетики (тривалість - 1 міс.)

Стажування:

 1. з медичної генетики (тривалість - 1 міс.)
 2. з лабораторної генетики (тривалість - 1 міс.)

Тематичного удосконалення:

 1. "Лізосомні хвороби" (для педіатрів, невропатологів, гематологів) (тривалість – 0,5 міс.),
 2. "Актуальні проблеми медичної генетики" (для викладачів клінічних кафедр медичних інститутів та університетів та наукових співробітників) (тривалість – 0,5 міс.),
 3. "Спадкова патологія" (для педіатрів, акушерів-гінекологів, неонатологів, невропатологів та інш.) (тривалість - 1 міс.),
 4. «Хвороби зі спадковою схильністю» (для сімейних лікарів) (тривалість - 0,5 міс.),
 5. «Мультидисциплінарна підготовка лікарів різних фахів з питань надання медико-соціальної допомоги особам з синдромом Дауна та членам їх родин» (для лікарів різних фахів, лікарів-лаборантів генетиків, біологів та викладачів ВМНЗ IV рівня акредитації) (тривалість - 0,5 міс.)
 6. "Діагностика хромосомних хвороб" (для лаборантів-генетиків, лікарів генетиків) (тривалість - 0,5 міс.),
 7. "Муковісцидоз. Клініка, діагностика, лікування та профілактика" (для педіатрів, неонатологів, терапевтів, сімейних лікарів,  імунологів, невропатологів, гематологів, онкологів та інш.) (тривалість - 0,5 міс.),
 8. "Генетичні аспекти діагностики, лікування та методи профілактики мультифакторної патології" (для лікарів різного фаху) (тривалість - 1 міс),
 9. "Онкогенетика" (для онкологів та лікарів різного фаху) (тривалість - 0,25 міс.),
 10. "Діагностика спадкових хвороб обміну" (для лікарів лаборантів-генетиків, біологів) (тривалість - 0,5 міс.),
 11. "Масовий неонатальний скрининг" (для лікарів лаборантів-генетиків, біологів) (тривалість - 0,5 міс.),
 12. "Технологія застосування методу ПЛР в реальному часі" (для лікарів лаборантів-генетиків, лікарів-лаборантів, біологів) (тривалість - 0,5 міс.),
 13. "ДНК діагностика в практиці сучасного лікаря" (для лікарів різного фаху) (тривалість - 0,5 міс.),

Цикл підготовки лікарів в клінічній ординатурі за фахом “Генетика медична”.

Крім того, проводяться заняття з медичної генетики з слухачами суміжних кафедр (акушерства та гінекології, хірургії, терапії, педіатрії, неонатодлогії, неврології, отоларингології, сімейної медицини, анестезіології, лабораторної діагностики, онкології, ендокринології, пулмонології, кардіології та ін.), а також з інтернами та клінічними ординаторами цих кафедр.

Співробітниками кафедри підготовлено 2 комп’ютеризованих навчально-контролюючих програм на українській мові за фахом „Генетика медична”, „Генетика лабораторна”, які затверджені МОЗ України й широко використовуються в педагогічному процесі.

Також співробітниками кафедри видано 2 учбових посібника затверджених  МОН молоді і спорту України: питання та тестові завдання за фахом «Генетика медична», питання та тестові завдання за фахом «Лабораторна генетика»

Кафедра є опорною в системі післядипломної освіти за спеціальностями «Генетика медична» та «Генетика лабораторна».

Підготовлені й затверджені програми для циклів тематичного удосконалення лікарів різних фахів, спеціалізації лікарів та лаборантів з медичної та лабораторної генетики, передатестаційних циклів за фахом „Генетика медична”, „Генетика лабораторна.

На кафедрі постійно проходять підготовку та оволодівають сучасними методиками (молекулярними та цитогенетичними) тимчасово відряджені на робочі місця співробітники медико-генетичних центрів та лабораторій з різних областей України та Росії.

На кафедрі можливо навчання на госпрозрахунковій основі за індивідуальними графіками на будь-яких перерахованих вище циклах.

На кафедрі проводиться підготовка аспірантів, докторантів, магістрів, клінічних ординаторів за спеціальностями генетика медична та генетика лабораторна.

Кафедра постійно піклується про професійний та науковий ріст співробітників, які постійно підвищують свою кваліфікацію з медичної генетики та педагогічної майстерності, проходять стажування в провідних клініках та лабораторіях Європи та світу.