Search

Завідувач кафедри

З відзнакою закінчив лікувальний факультет Тернопільського державного медичного інституту (тепер Тернопільський державний медичний університет імені І.Я.Горбачевського) у 1982 р.;

Аспірантура в Тернопільському державному медичному інституті у 1982 – 1985 роках; у 1986 р. захистив дисертацію на науковий ступінь кандидата медичних наук в Київському державному медичному інституті імені О. О. Богомольця.

У 1991 р. присвоєно вчене звання доцента.

Післядипломна спеціалізація в Національній медичній академії післядипломної освіти імені П.Л.Шупика за фахом «Організація охорони здоров'я» та «Санологія».

У 2014 р. затвердив тему дисертації “Обґрунтування системи паліативної та хоспісної допомоги в Україні” на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук (спеціальність 14.02.03 — соціальна медицина, наукові консультанти — д.мед.н., проф. Н. Г. Гойда і д.мед.н., член-кор. НАМН України, проф. Ю. І. Губський).

Автор і співавтор майже 230 наукових публікацій, у т.ч. 5 посібників і 1 підручника (у 2017 р. видано підручник «Паліативна і хоспісна допомога» (за ред. Ю.В.Вороненка і Ю.І.Губського; 392 с.), який рекомендовано МОЗ України для студентів, лікарів-інтернів і слухачів закладів післядипломної освіти ВМНЗ, та навчальний посібник для лікарів-інтернів і лікарів-слухачів закладів (факультетів) післядипломної освіти «Актуальні питанняпаліативної та хоспісної допомоги у практиці сімейного лікаря»  (за ред. Ю.В.Вороненка, О.Г.Шекери, і Ю.І.Губського; 208 с.) та 50 навчальних програм, навчально-методичних посібників, підручників для лікарів, викладачів ВМНЗ, середніх медичних і соціальних працівників, волонтерів, працівників ТЧХУ та широких верств населення.

Основна професійна діяльність:

2010 – т/ч – доцент, завідувач кафедри паліативної та хоспісної медицини Інституту сімейної медицини НУОЗУ імені П.Л.Шупика.

2008 – 2014 – заступник директора, завідувач відділу, провідний науковий співробітник ДП «Інститут паліативної та хоспісної медицини МОЗ України».

2003 – 2011 – директор, консультант з адвокації, охорони здоров’я та контролю за туберкульозом проекту «Партнери з контролю за туберкульозом» міжнародної організації «Програма оптимальних технологій в охороні здоров’я (РАТН)» за фінансової підтримки Агентства США з міжнародного розвитку (за контрактом).

2002 – 2003 – координатор проекту Європейського Союзу і МОЗ України з впровадження сімейної медицини.

1999 – 2002 – керівник Міжнародного проекту ECHO, Міжнародної Федерації Товариств Червоного Хреста та Червоного Півмісяця і ТЧХУ “Червоний Хрест – проти туберкульозу, ВІЛ/СНІД та хвороб, що передаються статевим шляхом”.

2000 – 2002 – ведучий науковий співробітник Українського інституту громадського здоров’я МОЗ України, Національний Координатор Проекту Європейського Союзу, Європейської Комісії та Європейського Регіонального Бюро ВООЗ "Європейська Мережа Шкіл Сприяння Здоров'ю".

1997 – 1999 – лікар-валеолог, консультант з громадського здоров'я Закарпатського обласного центру здоров’я, м.Ужгород.

1989 – 1997 - доцент, завідувач кафедри валеології та охорони здоров’я дітей, завідувач кафедри загальної біології з курсом екології та біотехнології Тернопільського Національного педагогічного університету.

1985 – 1989 – асистент кафедри патологічної анатомії з курсом судової медицини Тернопільського державного медичного інституту.

Громадсько-політична діяльність:

2010 – т/ч – засновник та віце-президент Міжнародної громадської організації - Міжнародна Асоціація «Здоров'я суспільства»

2011 – т/ч – заступник Голови, голова Київської міської огранізації ГО «Українська ліга сприяння розвитку паліативної та хоспісної допомоги».