Search

 Освіта – вища медична,  Київський медичний інститут, 1971- 1977рр.

1988р. – кандидат медичних  наук

2004р. – доктор медичних наук, професор

Спеціальність - «соціальна медицина» (шифр 14.02.03)

Клінічна спеціальність – «психотерапія»

Професійний досвід:

 • 1977 – 1993рр -   науковий  співробітник Інституту геронтології НАМН України,  Київ
 • 1993 по т.ч. -  завідувачка  лабораторії соціальної геронтології Інституту геронтології НАМН України,  Київ
 •  2005 -2014 рр головний  геріатр  МОЗ України,  заступник  директора, профессор Державного навчально-метоличного геріатричного центру НМАПО ім. П.Л.Шупика, Київ
 • З 2016 р. по т.ч. – директор Центру додаткової професійної освіти ДУ «Інститут геронтології НАМН України»
 • 2014 по т.ч. – почесний професор Казахського національного медичного університету  ( Алмати, КР)
 • У 2012р. - Лауреат регіонального конкурсу міжнародних академій рейтингових технологій і соціології «Золота Фортуна», нагороджена медаллю «20 років незалежності України».
 • з 2017 – член групи експертів МОЗ України з паліативної і хоспісної медицини. Геріатрії»
 • Неодноразово була нагороджена грамотами МОЗ України, НАМН України, ООН та інших державних і громадських структур..

Громадська діяльність:

 • Віце-президент Всеукраїнської ліги розвитку паліативної допомоги  2012-2014 рр.
 • Член президії правління Наукового товариства геронтологів і геріатрів України;
 • Президент Асоціації у справах літніх людей і інвалідів  м.Києва

 Автор більш, як 250 друкованих праць (30 % - в іноземних виданнях).

 Пріоритети діяльності:
• Підготовка проектів програм та нормативних документів, що стосуються медико-соціальної допомоги населенню похилого віку та інвалідів в Україні на основі наукового аналізу вітчизняного та іноземного досвіду. Розробка методологічної основи проведення психологічної адаптації і реабілітації пенсіонерів та людей старшого віку.
• Оцінка ефективності реалізації заходів щодо забезпечення якості життя цієї категорії населення в межах Законів України «Про реабілітацію інвалідів» та «Про соціальні послуги». Підготовка довідок і пропозицій для органів законодавчої та виконавчої влади.
• Навчання медичного персоналу, соціальних працівників та волонтерів організації психологічної та медико-соціальної допомоги, особливостям догляду та реабілітації людей похилого віку та інвалідів (розробка методичних матеріалів, написання навчальних посібників, читання лекцій).
• Розробка найбільш ефективних організаційно-функціональних моделей медичної, соціальної та психологічної підтримки цих груп населення. 

У 2007-2009 році була автором 3-х бізнес - проектів реабілітаційних центрів для літніх людей і інвалідів, які були фінансовані через Український фонд соціальних інвестицій (.Кам'янець-Подільському, с.Троіцькому Павлоградського району Дніпропетровської області та Чернівцях).

 • 2009-2014 – керівник проектів  (МАТРА,  ФН ООН та ін.) з соціально-психологічної адаптації і реабілітації людей літнього віку України.
 •  2010 р - пройшла навчання в Інституті паліативної допомоги Хоспісу Сан-Дієго (США). Брала участь у підготовці програми та викладанні перших в Україні американо-українських курсів підготовки з паліативної допомоги (медико-психологічна допомога невиліковно хворим)

         Організувала в Україні інформаційно-консультативні центри для літніх, інвалідів та членів їх сімей. Автор спеціального Інтернет Сайту, ряду теле - і радіопередач для літніх людей, інвалідів та членів їх сімей.

         По запрошенню керівництва Республіки Казахстан з 2012р. є консультантом з розвитку геріатричної допомоги в країні, створила наукову школу з геронтології і геріатрії та відповідну кафедру у Казахському національному медичному університеті ім. С.Д.Асфендіярова.(Алмати), запрошувалася з лекціями до Університетів США та інших країн...