Search

На кафедрі терапії виконується НДР «Клініко-патогенетичні аспекти діагностики та лікування хворих з поєднаною патологією внутрішніх органів (захворювання серцево-судинної системи, органів травлення, ендокринної системи)», роки виконання 02.2019 – 12.2023 р.

Надруковані навчальні та методичні посібники для лікарів-інтернів і лікарів-слухачів циклів підвищення кваліфікації закладів (факультетів) післядипломної освіти: 

 

Швець Н.І., Підаєв А.В., Бенца Т.М., Миронець В.І., Федорова О.О., Маланчук Т.О. Еталони практичних навиків з терапії: Навчально-методичний посібник.- К.: Главмеддрук.- 2005.- 540 с. ISBN 966-8150-23-6.

 

 

Швец Н.И., Пидаев А.В., Бенца Т.М., Федорова О.А., Миронец В.И. Неотложные состояния в клинике внутренней медицины: Учебное пособие.- К., 2006.- 752 с. ISBN 966-2954-05-8.

 

Швец Н.И., Скрыпник И.Н., Бенца Т.М. Фармакотерапия заболеваний пищеварительной системы в практике терапевта: Учебное пособие.- К., 2007.- 648 с. ISBN 966-2954-27-9.

 

Швец Н.И., Бенца Т.М., Федорова О.А. Фармакотерапия заболеваний сердечно-сосудистой системы в практике терапевта: Учебное пособие.- К., 2008.- 1000 с. ISBN 966-2954-32-5.

 

Збірник питань та тестових завдань для атестації лікарів із спеціальності «Терапія». Частина 1 (для слухачів передатестаційних циклів вищої та першої категорій). Частина 2 (для слухачів передатестаційних циклів другої категорії та лікарів-інтернів): Навчальний посібник. Під заг. ред. кафедри терапії НМАПО імені П.Л.Шупика.- К.: Вид-во ПП Вишемирський В.С. – 2009.- 320 с. ISBN 978-966-8912-36-8.

 

Швец Н.И., Пидаев А.В., Бенца Т.М. Диагностика, лечение, иммунопрофилактика гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций // Учебное пособие. – Киев. – 2009. – 224 с. ISBN 978-966-2954-80-7.

 

Швець Н.І., Бенца Т.М., Пастухова О.А., Фогель О.О. Сучасні стратегічні підходи до корекції сумарного кардіоваскулярного ризику у пацієнтів з есенціальною артеріальною гіпертензією та супутнім цукровим діабетом 2 типу: Методичний посібник. – Київ, 2010. – 96 с. ISBN 978-966-96800-9-9.

 

Швець Н.І., Підаєв А.В., Федорова О.О., Пастухова О.А. Діагностика і стандарти лікування захворювань органів дихання в практиці терапевта: Навч. посіб. – Вінниця: ТОВ «Меркьюрі-Поділля», 2011. – 632 с. ISBN 978-617-530-093-0.

 

Швець Н.І., Бенца Т.М., Пастухова О.А. Сучасні методи обстеження, техніка лікарських маніпуляцій та їх оцінка в клініці внутрішньої медицини: навч. посіб. – Вінниця: ТОВ «Меркьюрі-Поділля», 2014. – 400 с. ISBN 978-966-2696-78-3.