Search

На кафедрі проводяться цикли:

спеціалізації за спеціальністю “Терапія”, термін – 5 місяців (для лікарів, які закінчили інтернатуру за однією із спеціальностей «Лікувальна справа»); 3 місяці (для лікарів, які закінчили інтернатуру за спеціальністю «Загальна практика – сімейна медицина»);

стажування за спеціальністю “Терапія”, термін – 1 місяць, 3 місяці або 6 місяців (для лікарів-терапевтів, які закінчили інтернатуру за спеціальністю «Внутрішні хвороби» та мають перерваний з тих чи інших обставин стаж роботи за спеціальністю);

тематичного удосконалення: «Фармакотерапія захворювань внутрішніх органів», «Сучасні методи діагностики внутрішніх хвороб та практичні навики лікаря-терапевта», «Диференціальна діагностика і фармакотерапія функціональної і органічної патології у практиці терапевта», «Сучасні методи діагностики та лікування пацієнтів із запальними захворюваннями кишечника»; «Сучасні аспекти клініки, діагностики та лікування захворювань внутрішніх органів» - термін 2 тижні; «Стандарти лікування захворювань внутрішніх органів (для керівників інтернів на базах стажування)» - термін 1 тиждень;

інтернатура за спеціальністю “Внутрішні хвороби”, 2-річна, очне навчання: 6 міс – 1-й рік, 5 міс – 2-й рік.

Можливо навчання на госпрозрахункових засадах (слухачі всіх циклів, інтерни).

Проводиться підготовка клінічних ординаторів, магістрантів та аспірантів.

ПРОГРАМА вступного іспиту в аспірантуру за спеціальністю «Внутрішні хвороби».

Лекції, семінарські та практичні заняття проводяться в аудиторіях кафедри усіма викладачами по різних розділах терапії з використанням сучасного методичного матеріалу та апаратури. Клінічні розбори хворих проводяться в навчальних кімнатах та відділеннях базових центрів.

Мови викладання – українська, російська (виключно для клінічних ординаторів-іноземців).

Виховна робота кафедри терапії здійснюється постійно при повсякденній роботі з інтернами, слухачами та клінічними ординаторами, через обговорення аспектів лікарської етики та деонтології, відвідання театрів, музеїв та перегляди кінофільмів. Систематично проводяться екскурсії до Національного музею медицини України.

Викладачі кафедри регулярно відвідують гуртожитки НУОЗ України імені П.Л. Шупика, де проживають слухачі, інтерни та клінічні ординатори.