Search

Міроненко Олександр Іванович – кандидат медичних наук, доцент кафедри загальної та невідкладної хірургії НМАПО імені П.Л.Шупика.

Мироненко Олександр Іванович  закінчив  лікувальний  факультет  Полтавського  медичного інституту в 1987 р. 

Практичну  діяльність  лікаря-хірурга  розпочинав  з  надання  амбулаторної  та  ургентної  допомоги   Кременчуцької  ЦРЛ та міських  лікарень.  Протягом  п’яти  років  працював  хірургом  стаціонару.

Закінчив   навчання  в клінічний ординатурі,  а  за тим,   в   очній  аспірантурі на клінічних базах НМАПО імені П.Л. Шупика. 

В 2001р  в  Національному  інституті  хірургії  та  трансплантології   імені О.О. Шалімова НАМН України захистив  кандидатську  дисертацію на тему «Оптимізація  хірургічної тактики при гострій непрохідності тонкої кишки злукового генезу»  зі спеціальності “Хірургія”.

Після  закінчення  аспірантури,  з 2001 р працював    асистентом, а  з 2005р -  на посаді доцента кафедри  загальної та невідкладної хірургії.

Понад  15  років  виконує  функції  куратора  циклів  підготовки  лікарів-інтернів І, ІІ та ІІІ-років  навчання,  та  клінічних  ординаторів за  фахом  “хірургія”,  в  тому  числі   іноземців. 

Відповідальний  за  виконання науково-дослідної  роботи  кафедри  „Діагностика  та  лікування  хворих  з  загальною  та  невідкладною хірургічною патологією  з  застосуванням  інноваційних  технологій”  Співавтор 18  впроваджень,  пристроїв  та  засобів  новітніх  технологій  в практичну   хірургічну   діяльність.

Опублікував  понад  85  наукових  праць.  Автор 7 патентів  України  на  винахід.  Співавтор монографії  «Кишечная  непроходимость»  під редакцією А.П. Радзіховского, (2012). Співавтор  «Методичних  рекомендацій  для  керівників  лікарів-інтернів  зі  спеціальності “Хірургія”  на  базах  стажування»  під  редакцією  В.І.  Паламарчука (2014).  Співавтор  «Програми  вступного  іспиту  до  аспірантури із  спеціальності “Хірургія”  14.01.03»  під  редакцією  В.В. Крижевського (2016).

Має вищу кваліфікаційну категорію зі спеціальності “Хірургія” .

Постійно удосконалює свій професійний і педагогічний рівень.

За досягнення в науково-практичній діяльності неодноразово відзначався подяками, грамотами та цінними подарунками керівництвом академії НМАПО імені П.Л. Шупика, адміністрацією м. Києва, міністром МОЗ України.