Search

конференція

 • Лабораторна медицина: обмін досвідом

  25—26 травня кафедрою клінічної лабораторної діагностики НУОЗ України імені П. Л. Шупика спільно із Всеукраїнською асоціацією клінічної хімії та лабораторної медицини (ВАКХЛМ) у рамках Міжнародного конгресу з лабораторної медицини проведено науково-практичну конференцію з міжнародною участю «Стан та перспективи розвитку лабораторної медицини в Україні».

 • Конференція з питань первинної меддопомоги

  19—20 травня 2021 року Інститут сімейної медицини Національного університету охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика спільно з Міжнародною громадською організацією «Міжнародна асоціація «Здоров’я суспільства» провели щорічну науково-практичну конференцію з міжнародною участю «Первинна медична допомога — основна складова охорони здоров’я України (до Всесвітнього дня сімейного лікаря)».

 • Конференція «Актуальні проблеми сучасної діабетології»

  20—22 травня 2021 року відбулась щорічна конференція «Актуальні проблеми сучасної діабетології». Як і в минулі роки, конференція носила міждисциплінарний характер та викликала велику цікавість лікарів.

 • Conference “Actual problems of contemporary diabetology”

  On May, 20-22, 2021 the Annual Conference “Actual problems of contemporary diabetology” took place. As in the previous years, the conference was interdisciplinary and was very well received by participants.

 • Актуальні гастропроблеми – від Сovid-19

  Науково-педагогічні працівники кафедри гастроентерології, дієтології і ендоскопії НУОЗ України імені П. Л. Шупика взяли участь в організації та проведенні конференції з міжнародною участю «Сучасні аспекти в гастроентерології», яка відбулася 17 травня 2021 року. Доповідачами на конференції були провідні фахівці в галузі гастроентерології, ендоскопії та радіології з України та Туреччини.

 • Конференція медичних бібліотек

  Кафедра анестезіології та інтенсивної терапії взяла участь у роботі ХХ ювілейної Міжнародної  науково-практичної конференції «Тенденції розвитку медичних бібліотек України і виклики сучасного інформаційного суспільства», яка відбулася 19 травня 2021 року у приміщенні  Національної наукової медичної бібліотеки України (ННМБУ).

 • Trends in the Development of Medical Libraries

  The Department of Anesthesiology and Intensive Care took part in the XX International Scientific and Practical Conference "Trends in the Development of Medical Libraries in Ukraine and Challenges of the Modern Information Society", which was held on May 19, 2021, in the National Scientific Medical Library of Ukraine (NSMLU).

 • Конференція з проблем целіакії

  16 травня всі Європейські країни, в тому числі і Україна, відзначили Міжнародний день целіакії.

 • Обговорили євростандарти лікування дітей

  5 травня 2021 року доцент кафедри дитячих і підліткових захворювань І. Горячева взяла участь у роботі науково-практичної конференції з міжнародною участю «Європейські стандарти діагностики та лікування найпоширеніших захворювань дитячого віку», яка була організована Тернопільським національним медичним університетом імені І. Я. Горбачевського МОЗ України.

 • Розглянули проблеми трансплантології солідних органів

  30 квітня відбулася перша в Україні онлайн-конференція Асоціації анестезіологів Києва, присвячена сучасному стану та проблемам трансплантології солідних органів. Організаторами конференції були Асоціація анестезіологів Києва, кафедра дитячої анестезіології та інтенсивної терапії НУОЗ України імені П. Л. Шупика (завідувач кафедри – професор А. Біляєв) та Національний інститут хірургії та трансплантології імені О. О. Шалімова (директор — член-кор. НАМН України О. Усенко).

 • The problems of solid organ transplantation were considered

  The first online conference of the Association of Anesthesiologists of Kyiv took place in Ukraine on April the 30’s. It was dedicated to the current state and problems of solid organ transplantation. The conference was organized by the Association of Anesthesiologists of Kyiv, the Department of Pediatric Anesthesiology and Intensive Care of Shupyk National Healthcare University of Ukraine (Head of the Department — Professor  A. Bilyaev) and the Shalimov National Institute of Surgery and Transplantology.

 • Підсумки конференції з коморбідності в ревматології

  17—19 березня 2021 року відбулася науково-практична  конференція «Коморбідність в ревматології: особливості діагностики та лікування». У цьому році через карантинні заходи, зумовлені поширенням COVID-19, традиційну конференцію вирішено було проводити у режимі онлайн.

 • Teleconferences connect the continents

  The international scientific forum Eurasian Teleconference “POST-COVID patient in focus. "Long haulers – who are they?" took place on April 15.

 • Респіраторна школа

  Міністерство охорони здоров’я України, Буковинський державний медичний університет, Національний університет охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика, Асоціація дитячих оториноларингологів України запрошує Вас взяти участь у роботі ІІ міждисциплінарної науково-практичної конференції з міжнародною участю: «Респіраторна школа в педіатрії, отоларингології та сімейній медицині».

 • World Kidney Day 2021

  1—3 квітня 2021 року відбулась науково-практична конференція з міжнародною участю «Актуальні питання нефрології, діалізу та трансплантації – День нирки в Україні 2021», присвячена Всесвітньому дню нирки (World Kidney Day 2021). Організатором заходу виступила кафедра нефрології та нирковозамісної терапії НУОЗ України імені П. Л. Шупика.

 • Форум про досягнення в неврології

  8 - 10 квітня 2021 року в місті Києві проходила одна  з наймасштабніших подій для  лікарів –неврологів, нейрохірургів та представників інших спеціальностей, які виявили бажання взяти в ньому участь  — V Міжнародна неврологічна конференція «Advances in Neurology», керівником та організатором якої була професор кафедри неврології № 1 НУОЗ України імені П. Л. Шупика Тетяна Слободін.

 • «День Науки» на кафедрі анестезіології та інтенсивної терапії

  Організація підготовки лікарів-інтернів вимагає особливої уваги не тільки в плані їх практичної підготовки, а й в плані формування наукового підходу до спеціальності та залучення зацікавлених інтернів до наукової роботи.

 • Science Day

  The organization of interns training requires special attention not only in terms of their practical training, but also in terms of forming a scientific approach to the specialty and solving interested interns to scientific work.

 • Форум від Білорусі

  Міністерство охорони здоров'я Республіки Білорусь і ДУ «Республіканський науково-практичний центр медичної експертизи та реабілітації» запрошують представників НУОЗ України імені П. Л. Шупика взяли участь у роботі Міжнародної науково-практичної конференції з питань медичної експертизи та реабілітації, яка буде проходити в третьому кварталі 2021 року.

 • На конференцію запрошує Казахстан

  Міністерство охорони здоров'я Республіки Казахстан, Західно-Казахстанський медичний університет імені Марата Оспанова запрошують взяти участь в LХ Міжнародній науковій конференції молодих вчених «Наука: вчора, сьогодні, завтра» в рамках 30-річчя Незалежності Республіки Казахстан, яка відбудеться 29 квітня 2021 року.