Search

Пилипенко Максим Николаевич доцент кафедри, кандидат медичних наук

1991-1997 р. навчався в Національному медичному університеті імені. О.О. Богомольця

1997 р. прийшов на кафедру анестезіології та інтенсивної терапії НМАПО ім. П.Л.Шупика в лікарем-інтерном

1999-2001 р. навчався в клінічній ординатурі.

2002-2004 р. очна аспірантура на кафедрі анестезіології та інтенсивної терапії НМАПО ім. П.Л.Шупика.

25.02.2005 р. захистив кандидатську дисертацію за фахом «анестезіологія».

З грудня 2004 р. асистент, а з березня 2009 р. доцент кафедри анестезіології НМАПО ім. П.Л. Шупика

2002 - 2009 профорг кафедри.

2007 - 2008 відповідальний за наукову роботу кафедри.

з 2011 р. має вищу лікарську кваліфікаційна категорію.

2000 р. стажування в Університетській клініці, м. Відень (Австрія).

2001 р. робота координаційній комісії з проведення всеєвропейського обсерваційного дослідження з антибіотикорезистентності, м. Стокгольм (Швеція)

2001 р. участь у Європейському конгресі анестезіологів м. Стокгольм (Швеція)

Серед публікацій у співавторстві є 7 монографій, близько 10 методичних рекомендації, 7 абстрактів в англомовних наукових виданнях.

Понад 60 доповідей на наукових форумах (у т.ч. 5 за кордоном).

Участь у 5 міжнародних клінічних випробуваннях (як співдослідник, а згодом і як відповідальний дослідник).

Наукові та педагогічні інтереси:

Нозокоміальні інфекції, ЧМТ, ГПМК, політравма, ГРДС, респіраторна підтримка, інфузійно-трансфузійна терапія, методологія клінічних досліджень.