Search

  1. 24-26 вересня 2008 року спільно з Centre for Anaesthesia (UK), World Federation of Societies of Anaesthesiologists, Specialists in Pain International Network, Асоціацією Анестезіологів України і асоціацією анестезіологів м. Києва, Київського міського центру серця відбувся Британсько-Українский симпозіум по анестезіології, інтенсивної терапії та медицини болю.
  2. 17-18 вересня 2009 року спільно з Centre for Anaesthesia (UK), World Federation of Societies of Anaesthesiologists, Specialists in Pain International Network, Асоціацією Анестезіологів України і асоціацією анестезіологів м. Києва, Київського міського центру серця був проведений Другого Британсько-Українского симпозіуму по анестезіології, інтенсивної терапії та медицини болю.

Наукова робота кафедри присвячена актуальним проблемам анестезіології, інтенсивної терапії та клінічної токсикології.

Затверджена тема НДР: «Розробка інноваційних технік анестезії та інтенсивної терапії» (проміжний: пoкpащення якocті анеcтезіoлoгічнoгo забезпечення, захисту міокарда та штучного кровообігу під час хірургічного лікування ІХС у пацієнтів літнього та старечого віку). УДК: 617-089.5.001.76:616-039.72.001.5-08. (керівник НДР, завідуючий кафедрою професор О.А. Лоскутов).

На кафедрі проводиться підготовка наукових кадрів в очній аспірантурі, магістратурі.

З 2008 по 2021 роки на кафедрі були захищені дисертації: