Search

Доморацький Олексій Едуардович –  доцент кафедри, кандидат медичних наук

Доморацький Олексій Едуардович закінчив Вінницький Національний медичний університет імені М.І. Пирогова у 2003 році. На базах кафедри анестезіології та інтенсивної терапії НМАПО імені П.Л. Шупика пройшов підготовку в інтернатурі, клінічній ординатурі, аспірантурі. Працює у відділенні інтенсивної терапії загального профілю КМКЛШМП.

Коло наукових інтересів: нейрофізіологія, вплив загальної анестезії на стан центральної нервової системи, ургентна анестезіологія в абдомінальній хірургії, нейрохірургії, травматології та політравмі.

Ключові публікації :

  1. «Раціональна ендолімфатична антибіотико терапія гнійно-запальних процесів органів черевної порожнини, зачеревного простору і малого тазу.» Бондар М.В. Доморацький О.Е.
  2. «Стан когнітивної функції хворих в передопераційному періоді. » О. Е. Доморацький.
  3. «Оцінка нейрофізіологічних тестів в діагностиці післяопераційної когнітивної дисфункції у хірургічних хворих, що були оперовані в умовах загальної анестезії. » О. Е. Доморацький. Київ.
  4. «Гамаглутамілтрансфераза, як біохімічний маркер післяопераційного розладу когнітивних функцій. » О. Е. Доморацький, І. П. Шлапак.
  5. «Післяопераційні когнітивні дисфункції: тотальна інтравенозна анестезія vs регіонарна.» О. Е. Доморацький.
  6. «Помірні розлади вищої нервової діяльності після операцій, що були виконані в умовах тотальної інтравенозної анестезії у різних вікових групах.» О. Е. Доморацький. І. П. Шлапак. О. Р. Коваль.
  7. Перспективи застосування «Інфезолу-40» та «Інфезолу-100» в практиці інтенсивної терапії. М.В.Бондар, О.Е.Доморацький