Search

Цикли тематичного удосконалення
Стажування
Передатестаційний цикл

Про проведення додаткових циклів ТУ "Основи інфекційного контролю":

Для забезпечення потреби закладів охорони здоров'я щодо безперервного навчання лікарів спеціалістів, робота яких спрямовано на інфекційну безпеку пацієнта на курсах підвищення кваліфікації, що передбачено законодавством України, прошу дозволити проведення додаткових бюджетних циклів ТУ "Основи інфекційного контролю" для лікарів різних спеціальностей з 15.03 по 31.03.2021 р. (12 осіб) та для бактеріологів 17.05. по 01.06.2021 р. (12 осіб).

Цикли тематичного удосконалення:

 1. Актуальні питання гігієни харчування (Виїзний) - 01.03-16.03, 08.06-23.06
 2. Актуальні питання екогігієни - 06.09-20.09
 3. Громадське здоров’я в практиці сімейного лікаря (для сімейних лікарів)09.11-23.11
 4. Громадське здоров’я в Україні: стратегія розвитку 15.02-01.03, 05.10-20.10, 08.06-23.06 (Виїзний)
 5. Забезпечення санітарно-протиепідемічного благополуччя в закладах для дітей (Виїзний) - 07.06-11.06, 06.09-10.09
 6. Медико-санітарне забезпечення організованого дитинства(Виїзний) - 09.02-23.02, 18.10-01.11
 7. Методи визначення і оцінки фізичного здоров’я дітей (Виїзний) - 14.01-28.01
 8. Методи визначення і оцінки фізичного здоров’я дітей. Очно-заочний з елементами ДН - 29.11-13.12
 9. Принципи організації харчування різних груп населення в сучасних умовах. Очно-заочний з елементами ДН11.01-25.01, 06.04-20.04, 04.10-19.10, 02.11-16.11
 10. Система забезпечення якості і безпечності харчових продуктів і продовольчої сировини в Україні в сучасних умовах (На умовах платних освітніх послуг) - 22.11-26.11, 31.05-04.06
 11. Стратегічні напрями сучасної профілактичної медицини 01.03-16.03, 06.04-20.04, 02.11-16.11
 12. Харчування дітей у навчально-виховних  закладах різного типу. Очно-заочний з елементами ДН (Виїзний) - 15.03-29.03
 13. Хімічні та фізико-хімічні методи дослідження в гігієні 11.01-25.01, 09.02-23.02, 06.09-20.09, 18.10-01.11, 29.11-13.12


Стажування:

 • Стажування зі спеціальності «Загальна гігієна» для лікарів, які підтверджують звання лікар-спеціаліст - 01.02-02.03


Передатестаційний цикл:

 • Передатестаційний цикл зі спеціальності «Лабораторні дослідження хімічних факторів навколишнього середовища» (для професіоналів з вищою немедичною освітою) - 10.03-08.04

Актуальна інформація про навчальні цикли та ціни доступні в Системі електронної реєстрації на навчання.