Search

Завідувач кафедри

Доктор медичних наук, професор. Відмінник освіти України. Закінчила Київський медичний інститут імені О.О. Богомольця з відзнакою.

Працює на кафедрі з 1986 року. Відповідальна за навчально-методичну роботу кафедри гігієни харчування і гігієни дітей та підлітків (1996-2016 рр.). Завідувач навчально-методичним кабінетом академії (2000-2016 рр.). Завідувач кафедри громадського здоров'я з 2017 р.

Автор і співавтор понад 200 наукових праць (в т.ч. 2 підручників, 7 посібників, 3 монографій), низки інструктивно-нормативних документів, а також навчальних планів та програм післядипломної підготовки лікарів.

Науковий напрям - науково-методологічне обґрунтування розвитку кадрових ресурсів та адвокаційної складової в системі громадського здоров'я в Україні, екологічне здоров'я, питання харчової безпеки та системи захисту здоров'я населення зон спостереження об’єктів атомної енергетики, а також  профілактичний напрям медицини дитинства.

Проректор з міжнародних зв’язків та науково-педагогічної роботи з іноземними громадянами, доктор медичних наук , професор, Заслужений працівник охорони здоров’я.

У Національному медичному університеті імені О.О. Богомольця пройшла шлях від аспіранта (1982–1987) до проректора з міжнародних зв’язків (2000–2012), ініціювала створення і очолила кафедру менеджменту охорони здоров’я (2010–2012) та розробила систему і впровадила англомовну підготовку іноземних студентів (з 2004 р.).

Автор та співавтор понад 200 наукових праць, у т.ч. 7 підручників (серед них – першого і наразі єдиного підручника з громадського здоров’я) та галузевих стандартів вищої освіти за трьома спеціальностями, навчальних програм до- та післядипломної підготовки лікарів, підвищення кваліфікації з громадського здоров’я, соціальної медицини та організації охорони здоров’я, менеджменту охорони здоров’я. H-index у Scopus дорівнює 6, у Google Scholar – 10.

Член спеціалізованої вченої ради Д 26.613.07 (спеціальність 14.02.03 – соціальна медицина), співкерівник дисертації на ступінь доктора філософії (PhD), захищеної у Каролінському інституті (Королівство Швеція).

У якості запрошеного професора співпрацювала з університетами Чікаго і Алабами (США), Оксфордським університетом (Велика Британія) та Каролінським інститутом (Королівство Швеція).

Починаючи з 1993 р. була співрозробником та координатором шести міжнародних проектів у сфері медичної практики та науки, зокрема Європейського довготривалого дослідження вагітності та дитинства» (ВООЗ), Медико-біологічного фрагменту програми Кучма-Гор, «Tempus» (з удосконалення навчальних планів і програм додипломної підготовки лікарів) тощо.

Член Акредитаційного комітету навчальних програм з громадського здоров’я у Європі (Копенгаген, 2007–2009).

У 2009 р. була обрана 53 країнами Європейського регіону до складу Постійного Комітету Європейського Регіонального Комітету ВООЗ як представниця України.

З 2019 р. є представником України у Комітеті з біоетики Ради Європи.

Доктор медичних наук, професор.

Закінчив Київський медичний інституту імені О.О. Богомольця

Має відзнаки «За відмінні успіхи у роботі вищої школи» та «Відмінник охорони здоров’я».

З 1992 по 2017 рр. –завідувач кафедри гігієни харчування і гігієни дітей та підлітків, з червня 2017 р. – професор кафедри громадського здоров’я.

Автор і співавтор понад 450 наукових праць, серед них 47 підручників і посібників, 5 патентів на винаходи та низка санітарних норм і стандартів.

Член спеціалізованих вчених рад: Д 26.003.01 НМУ імені О.О. Богомольця та Д 26.604.01 ДУ «Інститут громадського здоров’я ім. О.М. Марзеєва НАМН України» зі спеціальності «Гігієна та професійна патологія»

Наукові інтереси професора Козяріна І. П. пов’язані з вивченням біологічної дії та нормуванням фізичних і хімічних чинників довкілля; регламентації якості харчових продуктів вітчизняного і зарубіжного виробництва; формування профілактичного напряму в медицині дитинства; радіоактивного забруднення харчових продуктів у зв’язку з аварією на ЧАЕС, обґрунтуванням розвитку кадрових ресурсів та адвокаційної складової в системі громадського здоров’я України.

Доктор медичних наук, професор кафедри.

Закінчила Київський медичний інститут імені О.О. Богомольця.

Працює на кафедрі з 2004 року. Відповідальна за наукову роботу кафедри, медико-профілактичного і фармацевтичного факультету, член комітету МОЗ України з питань регламентації.

Автор (співавтор) більше 300 наукових праць з питань гігієни дитинства, трьох підручників, семи навчально-методичних посібників, восьми навчальних програм, 2-х авторських свідоцтв.

Член спеціалізованої вченої ради при Харківському національному медичному університеті з наукової спеціальності «Гігієна та професійна патологія».

Наукова діяльність присвячена оцінці фізичного і психічного розвитку дітей, вирішенню проблем покращення здоров’я дитячого населення України, науково-методологічному обґрунтуванню розвитку кадрових ресурсів та адвокаційної складової в системі громадського здоров’я в Україні, безпечності виробничого середовища.

Завідувач науково-дослідної лабораторії науково-дослідного центру, доктор медичних наук.

У Національній медичній академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика пройшов шлях від асистента (2014) до завідувача кафедри мікробіології епідеміології та інфекційного контролю (2015–2019); ініціював створення на кафедрі напряму навчання по інфекційному контролю у закладах охорони здоров’я та впровадив підготовку госпітальних епідеміологів, лікарів різних клінічних спеціальностей та клінічних мікробіологів. На кафедрі громадського здоров’я працює з вересня 2019 р.

Автор і співавтор понад 400 наукових праць, у т.ч. 2 підручника (у т.ч. першого і наразі єдиного підручника з інфекційного контролю), 8 навчальних посібників та 26 монографій, а також нормативно-правових документів МОЗ України з питань контролю та профілактики внутрішньо лікарняних інфекцій. H-index у Scopus дорівнює 2, у Google Scholar – 12.

Науковий напрям – госпітальна епідеміологія, клінічна мікробіологія, молекулярна біологія, епідеміологічний нагляд за інфекціями, пов’язаними з наданням медичної допомоги. В останні роки: наукове обґрунтування системи контролю та профілактики інфекцій, пов’язаних з наданням медичної допомоги та заходів боротьби з резистентністью мікроорганізмів до протимікробних препаратів на принципах «Єдине здоров’я»; безпека харчових продуктів тваринного та рослинного походження та питної води з огляду на їх контамінації мікроорганізмами, резистентними до дії протимікробних препаратів.

Експерт ВООЗ (з 2015 р.) та ЄС (з 2010 р. ) з питань інфекційного контролю. З 2017 р. є представником України у генеральному директораті Європейського комітету з тестування до протимікробних препаратів (EUCAST). Глава національного комітету України з інфекційного контролю та антимікробної резистентності.

Кандидат медичних наук, доцент кафедри, заслужений працівник освіти України. Випускниця НМУ ім. О.О. Богомольця.