Search

Виховна робота серед слухачів починається з перших днів їх навчання на кафедрі. Вона є невід’ємною складовою освітнього процесу й здійснюється шляхом реалізації навчальних планів та програм з використанням потенціалу науково-педагогічних працівників та в позааудиторний час.

Викладачі кафедри активно задіяні у виховній роботі, виконуючи обов’язки кураторів циклів. На вступних конференціях слухачів знайомлять з організацією навчально-виховної роботи в Академії. Одним із засобів громадсько-правового виховання є створення атмосфери вимогливості щодо сумлінного виконання слухачами своїх обов’язків, додержання правил внутрішнього розпорядку закладу, наказів ректора та розпоряджень деканату.

Співробітники кафедри відвідують гуртожитки НМАПО імені П. Л. Шупика, де проживають слухачі.

Колектив кафедри приділяє увагу створенню належних умов для задоволення культурних потреб слухачів, які активно залучаються до участі в культурно-масових заходах, таких як: екскурсії по історичним місцям столиці України (Свято-Троїцький монастир, комплекс в Межигір’ї), колективні відвідування театрів, музеїв, різноманітних патріотично-освітніх закладів (національний музей історії медицини, водно-інформаційний центр, національний музей «Чорнобиль»), виставок, читацьких та науково-практичних конференцій тощо.

Науково-педагогічний персонал кафедри проводить освітньо- просвітницьку діяльність у тому числі з використанням можливостей Інтернет ресурсів та соціальних мереж. Наприклад: на сайті академії була розміщена публікація з питань Всесвітнього дня здоров’я та ювілею ВООЗ, в якої наголошувалося на забезпеченні якості та доступності профілактичної діяльності системи охорони здоров’я (тут).

На кафедральній сторінці в мережі Facebook регулярно публікуються матеріали з промоції  здоров’я, формування здорового способу життя та популяризуються аспекти навчально-виховної роботи.

Читайте та приєднуйтесь до нас:

https://www.facebook.com/Public-Health-Department-Shupyk-NMAPE-

На кафедрі проводяться цикли спеціалізації, стажування за спеціальностями «Загальна гігієна», «Лабораторні дослідження хімічних факторів навколишнього середовища», «Гігієна харчування». Понад 20 років проводяться передатестаційні цикли зі спеціальності «Гігієна харчування» та «Гігієна дітей та підлітків», для яких науково-педагогічними представниками кафедри розроблені та затверджені МОЗ України навчальні плани, програми та банк державних комп’ютерних тестів.

На кафедрі за розробленими і затвердженими у встановленому порядку навчальними програмами циклів тематичного удосконалення підвищують кваліфікацію лікарі з загальної гігієни, спеціалісти з лабораторних досліджень хімічних факторів навколишнього середовища, керівники лабораторних центрів та їх заступники, а також сімейні лікарі та лікарі-терапевти. Колективом кафедри розроблені навчальні плани і програми та проводяться короткотривалі цикли тематичного удосконалення з актуальних питань загальної гігієни, гігієни харчування, гігієни дітей та підлітків, у тому числі з елементами дистанційного навчання.

З 2020 р. кафедрою проводяться цикли тематичного удосконалення та стажування за спеціальністю  «Епідеміологія».

 На кафедрі проводяться цикли:

 Спеціалізації за фахом:

 • «Лабораторні дослідження хімічних факторів навколишнього середовища» (2 міс.)
 • «Загальна гігієна»(4 міс.)

 Передатестаційної підготовки:

 • «Лабораторні дослідження хімічних факторів навколишнього середовища» (1 місяць) для професіоналів з вищою немедичною освітою

 Стажування (для лікарів, що підтверджують звання лікар-спеціаліст) за фахом:

 • «Загальна гігієна»
 • «Лабораторні дослідження хімічних факторів навколишнього середовища»
 • «Комунальна гігієна»
 • «Гігієна харчування»
 • «Гігієна дітей та підлітків»

 Тематичного удосконалення:

 • «Громадське здоров'я в Україні: стратегія розвитку» (0,5 міс.)
 • «Громадське здоров'я в практиці сімейного лікаря» (0,5 міс.)
 • «Стратегічні напрями сучасної профілактичної медицини» (0,5 міс.)
 • «Основи інфекційного контролю» (0,5 міс.) для лікарів та мікробіологів
 • Епідеміологія та профілактика особливо небезпечних інфекцій (0,5 міс.) для лікарів епідеміологів
 • «Хімічні та фізико-хімічні методи дослідження в гігієні» (0,5 міс.)
 • «Актуальні питання екогігієни» (0,5 міс.)
 • «Актуальні питання гігієни харчування» (0,5 міс.)
 • «Принципи організації харчування різних груп населення в сучасних умовах» (очно-заочний з елементами дистанційного навчання) (0,5 міс.)
 • Методи лабораторних досліджень у закладах для дітей (0,5 міс.)
 • «Медико-санітарне забезпечення організованого дитинства» (0,5 міс.)
 • «Харчування дітей у навчально-виховних закладах різного типу» (0,5 міс.)
 • «Методи визначення і оцінки фізичного здоров’я дітей» (0,5 міс.)

З 2017 р. на кафедрі вперше в України організовані та проводяться цикли тематичного удосконалення «Громадське здоров'я в Україні: стратегія розвитку» тривалістю 2 тижні для лікарів-профілактиків та «Громадське здоров'я в практиці сімейного лікаря» тривалістю 2 тижні для лікарів загальної практики-сімейної медицини та лікарів-терапевтів. 

Цикли тематичного удосконалення проводяться кафедрою як у дистанційній формі, так і очно-заочні з елементами дистанційного навчання. 

За результатами навчально-методичної роботи кафедрою опубліковані наукові праці:

 1. Methods for communication processes enhancement in the “provider – consumer (lerner)” system of educational services / Yuriy V. Voronenko, Olesya P. Hulchiy, Iryna M. Khomenko, Nadiia M. Zakharova, Kostyantyn V. Balashov // Wiadomosci Lekarskie, 2020. vol. LXXIII, Issue 8. P. 1663 – 1667 (Scopus)
 2. Актуальні питання підготовки кадрів в умовах реформування системи охорони здоров’я в Україні» / Хоменко І. М., Гульчій О. П., Захарова Н. М. // Актуальні питання розвитку медичних наук у ХХІ столітті: Зб. тез наукових робіт учасників міжнародної науково-практичної конференції (м. Львів, 22 – 23 травня 2020 р.). Львів: Львівська ГО «Львівська медична спільнота», 2020. С. 100.
 3. Доказово побудована комунікація: необхідна передумова управління безперервним професійним розвитком / Вороненко Ю. В., Гульчій О. П., Харченко Н. В., Захарова Н. М., Балашов К. В. // Український медичний часопис 2020, № 4 (138) – VII/VIII. С. 46 – 49.
 4. Громадське здоров’я, як нова спеціальність у закладах вищої освіти фізичної культури і спорту України / Циганенко О. І., Хоменко І. М., Першегуба Я. В., Склярова Н. А. // Науковий часопис. Серія 15 Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт). Вип. 5 (125) 20. С. 155 – 160.
 5. Pedagogy in modern conditions: collective monograph / Bartienieva I., Nozdrova O., Khomenko l., – etc. – Іnternational Science Group. – Boston : Primedia eLaunch, 2020. 329 р. Available at : DOI - 10.46299/ISG.2020.MONO.PED.III
 6. Scientific approaches in jurisprudence: collective monograph / Lohvinenko M., Kordunian I., Khomenko I.,– etc. – Іnternational Science Group. – Boston : Primedia eLaunch, 2020. 213 р. Available at : DOI- 10.46299/ISG.2020.MONO.LEGAL.III