Search

 

Євсеєнкова Олена Геннадіївна – кандидат біологічних наук (2008).

Працює на кафедрі з 1995 року.

Співвиконавець ініціативно-пошукової науково-дослідної роботи кафедри: «Визначення генетичних основ ризику розвитку патологічних станів

на різних етапах онтогенезу»,  2014-2018 р.р.

У 1995 році закінчила біологічний факультет Київського державного університету ім. Т.Г. Шевченка. З 1995 р. працювала молодшим науковим співробітником групи Центральної науково-дослідної лабораторії при кафедрі медичної генетики НМАПО імені П.Л.Шупика. З 2007 року працює асистентом на кафедрі медичної та лабораторної генетики НМАПО імені П.Л. Шупика.

У 2008 р. захистила кандидатську дисертацію на тему: «Молекулярно-цитогенетична характеристика синдромів сегментних анеусомій» за спеціальністю «генетика», науковий керівник – член-кор. НАМН України, д.м.н., професор  Горовенко Н.Г.

У 2007-2009 рр. приймала участь у міжнародній програмі з дистанційного навчання „Methods in medical diagnostics”. В рамках даної програми у 2009 р. захистила магістерську роботу  ”The role of genetic investigation and genetic counseling in prevention of chromosomal pathology” в університеті м.Оребро (Швеція) та отримала диплом “Master of Medicine” 

Має вищу кваліфікаційну категорію за фахом «Генетика лабораторна». 

Член експертної проблемної комісії за спеціальністю «Генетика»

Автор понад 30 наукових публікацій, серед яких 2 навчальних посібника.

Наукові інтереси: цитогенетичні та молекулярно-цитогенетичні методи діагностики хромосомної патології у пацієнтів із підозрою на хромосомну патологію та пацієнтів з порушенням репродуктивної системи.