Search

Лікувальна робота кафедри оториноларингології НУОЗ України імені П.Л. Шупика проводиться на трьох лікувальних базах.

Лікувальна база кафедри № 1- ЛОР-відділення Київської обласної клінічної лікарні (м.Київ, вул. Багговутівська, 1).

Клініка повністю забезпечена інструментарієм для виконання на сучасному рівні отоларингологічних діагностичних та лікувальних маніпуляцій і операцій.

В клініці застосовуються новітні діагностичні обстеження та виконується весь спектр консервативного і хірургічного лікування хворих як із запальними, так і онкологічними захворюваннями ЛОР-органів.

Загально-клінічні діагностичні можливості клініки:

- Загально-клінічні лабораторні дослідження;

- Мультипрофільне обстеження пацієнтів;

- Комп’ютерна томографія;

- Магнітно-резонансна томографія;

- Ендоскопічна діагностика;

- Ультразвукова діагностика;

- Імунологічні обстеження;

Хірургічна діяльність:

- Операції на вусі:

- Сануючі операції на середньому вусі при гострому та хронічному отиті (антротомія, мастоїдектомія);

- Розширена радикальна операція на середньому вусі при отогенних внутрішньочерепних ускладненнях;

- Сануючі хірургічні втручання при хронічному гнійному середньому отиті з хірургічною реабілітацією слуху;

- Всі типи тимпанопластики, включаючи закриті та відкриті варіанти її виконання, меатотимпанопластика;

- Реставраційні функціонально-реконструктивні втручання на середньому вусі;

- Стапедопластика;

- Кохлеарна імплантація

- Пластичні хірургічні втручання при вроджених та набутих вадах зовнішнього вуха;

- Шунтування барабанної порожнини;

- Пластика вушних раковин;

Операції при захворюваннях приносових пазух, в тому числі з застосуванням ендоскопічної техніки:

- Функціональні ендоринохірургічні втручання в порожнині носа та на приносових синусах - Гайморотомія, включаючи всі методики ендоскопічної хірургії через ніс;

- Ендоназальна та відкрита етмоїдектомія;

- Ендоскопічна та відкрита фронтотомія;

- Трепанопункція лобної пазухи;

- Лобно-решітчаста трепанація;

- Підслизова резекція носової переділки

- Септопластика

- Редресація кісток носа

- Пластика зовнішнього носа

Операції при захворюваннях глотки:

- Тонзилектомія у дорослих та дітей, в тому числі під наркозом;

- Аденотомія під наркозом;

- Хірургічне лікування хропіння;

- Видалення серединної та бокової кіст шиї

- Сануюча дисекція шиї; - Колярна медіастинотомія;

- Операції при ЛОР-онкозахворюваннях:

- Трахеостомія;

- Видалення фіброми голосової складки

- Хордектомія;

- Ларингектомія;

- Часткова резекція гортані;

- Операція Крайля;

- Операція Денкера;

- Видалення пухлини ротоглотки та носоглотки;

- Перев’язка а. cаrotis;

- Пластичне закриття дефектів шиї, глотки, гортані, стравоходу.

Лікувальна база кафедри № 2 - «Центр малоінвазивної хірургії» ДНУ «Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини» ДУС  (м.Київ, вул. Верхня, 5)

Завідувач відділенням отоларингології, доцент ШКОРБОТУН Ярослав Володимирович.

Клініка укомплектована за всіма напрямками отоларингології сучасною діагностичною та лікувальною медичною апаратурою і розрахована на застосування новітніх малоінвазивних хірургічних технологій, що забезпечують швидке одужання хворих і короткотривале їх перебування в стаціонарі.

Загальноклінічні діагностичні можливості клініки:

- Комп’ютерна томографія;

- Магнітно-резонансна томографія;

- Діагностика за допомогою фіброволоконної апаратури;

- Ендоскопічна (синусоскопічна) діагностика;

- Ультразвукова діагностика;

- Загальноклінічні обстеження;

Прелік оперативних втручань на ЛОР-органах, які виконуються у «Центрі малоінвазивної хірургії» ДНУ “НПЦПКМ” ДУС

Операції на зовнішньому, середньому та внутрішньому вусі:

- Парацентез та шунтування барабанної порожнини

- Видалення екзостозу (остеоми) слухового ходу

- Сануючі втручання при гострому гнійному середньому отиті

- Функціонально-реконструктивні (слухополіпшуючі) оперативні втручання при хронічному середньому отиті

Хірургічні втручання при вроджених вадах органу слуху

- Стапедопластика при отосклерозі

- Кохлеарна імплантація

- Корекція відстовбурчених вушних раковин

- Видалення приаурикулярної нориці

- Видалення доброякісних новоутворень зовнішнього вуха

Операції на зовнішньому носі, в носовій порожнині та приносових пазухах:

- Функціональні ендоринохірургічні втручання в порожнині носа та на приносових синусах

- Ендоскопічні та традиційні оперативні втручання при запальних захворюваннях порожнини носу та приносових пазух

- Ендоскопічні оперативні втручання при поліпозі носу та кістах приносових пазух

- Корекція викривленої переділки носу (підслизова резекція переділки носа, риносептопластика)

- Ультразвукова дезінтеграція нижніх носових раковин (вазотомія)

- Радіохвильова дезінтеграція нижніх носових раковин (вазотомія)

- Холодно-плазмова корекція об’єму носових раковин (вазотомія)

- Латеропозиція нижніх носових раковин

- Репозиція кісток носу

- Видалення доброякісних новоутворень носу

- Пластика зовнішнього носа

Операції при захворюваннях глотки і гортані:

- Аденотомія під наркозом, в тому числі шейверна методика

- Тонзилектомія під наркозом

- Радіохвильова тонзилотомія

- Тонзилектомія із застосуванням холодноплазмового аблятора (кобляційна тонзилектомія)

- Аденотомія під місцевим знеболенням

- Ендоларингеальні оперативні втручання при доброякісних новоутвореннях гортані із застосуванням різних методів абляції

- Видалення серединної кісти шиї

Оперативні втручання при хропінні:

- Радіохвильова увулопластика

- Радіохвильова увулопалатопластика

- Кобляційна увулопластика

- Кобляційна увулопалатопластика

Лікувальна база кафедри № 3 ЛОР-відділення Київської міської клінічної лікарні №9 (м. Київ, вул. Ризька, 1).

Відповідає за роботу клініки: канд. мед. наук, доцент ПЕЛЕШЕНКО Олександр Олексійович.

Зав. ЛОР-відділенням – доцент Біль Б. Н.

Клініка забезпечена інструментарієм для виконання отоларингологічних діагностичних та лікувальних маніпуляцій і операцій, на ЛОР-органах, включаючи ендоскопічну хірургію носа, приносових пазух, ендоларингеальні втручання та слухополіпшуючі операції при хронічному гнійному середньому отиті.

У клініці виконуються наступні хірургічні втручання:

- Операції на вусі;

- Сануючі операції на середньому вусі при гострому отиті;

- Сануючі хірургічні втручання при хронічному гнійному середньому отиті, включаючи при отогенних внутрішньочерепних ускладненнях;

- Сануючі хірургічні втручання при хронічному гнійному середньому отиті з хірургічною реабілітацією слуху у відстроченому порядку;

- Слухополіпшуючі операції на середньому вусі (тимпанопластика) при хронічному гнійному середньому отиті, меатотимпанопластика; 

Операції при захворюваннях носа та приносових пазух, в тому числі з застосуванням ендоскопічної техніки:

- Функціональні ендоринохірургічні втручання в порожнині носа та на приносових синусах - Гайморотомія;

- Етмоїдектомія; 

- Трепанопункція лобної пазухи;

- Фронтотомія;

- Лобно-решітчаста трепанація;

- Підслизова резекція носової переділки;

- Редресація кісток носа

- Пластика зовнішнього носа

Операції при захворюваннях глотки та гортані:

- Тонзилектомія під місцевою анестезією та наркозом;

- Аденотомія;

- Видалення серединної кісти шиї

- Трахеотомія

- Ендоларингеальні хірургічні втручання при доброякісних пухлинах голосового апарату