Search

1. Навчальний посібник “Дифтерія в практиці отоларинголога". К., Нічлава, 2009,-204 с.  (Р. А. Абизов,  Я. В. Шкоба та С. О.Лакиза) . 

 

2.  Монографія - "Тканинозберігаюча високочастотна електрозварювальна технологія в хірургічному лікуванні хворих на рак гортані". К., Нічлава, 2011.-100с. (Р. А. Абизов,  Н. В. Божко, А. О. Белоусова, Я. В. Шкоба) 

 

3. У співавторстві з колективом авторів:  Атлас "Тканесохраняющая высокочастотная электросварочная хирургия". За ред. академіка Б. Е. Патона и О. Н Ивановой. К., 2009.-200с. 

 

4. Підручник"Медицина невідкладних станів. Швидка і невідкладна допомога". За редакцією професора І.С.Зозулі. К., ВСВ, "Медицина 2012” - 728 с. (с. 576-609). Співавторство: професор Р. А. Абизов, професор В. О. Шкорботун та інші. 

 

5.Навчально-методичний посібник " Еталони практичних навиків для лікарів загальної практики-сімейної медицини". К. 2012, Т 2. За редакцією академіка Ю. В. Вороненко, професора Т. З. Кисенко (с.88-92)- 255с. Співавторство: професор Р. А. Абизов та інші.  

 

6. Навчально-методичний посібник  “Курс лекцій  “Функціональна ендоскопічна риносинусохірургія””. 
За редакцією академіка П. І. Заболотного. Київ 2012 р  - 243 с. (ст. 223-240) . Співавторство: професор В. О. Шкорботун Список

наукових та навчально-методичних праць співробітників

кафедри отоларингології НМАПО ім. П.Л. Шупика

(2013 р. - 2017 р.)

 1. Шкорботун В. А., Кубышкин А. В. Патогенетическое обоснование комбинированной терапии при аллергическом рините // Український медичний часопис. - 2013. - N2. - С. 79-82.
 2. Шкорботун В.О. Маркітан Т.В. Лакіза О.С. Особливості невідкладної хірургії в лікуванні тонзилогенних глибоких флегмон шиї / Тези по невідкладній хірургії -2013 р.
 3. Шкорботун В.О., Косаковський А.Л., Шкорботун Я.В. Вибір доступу при ендоскопічних оперативних втручаннях на порожнині носа та носоглотки у дітей // Журнал вушних носових і горлових хвороб. - 2013. - №5-с. - C. 251-252.
 4. Шкорботун В.О., Кривша В.В., Пелешенко О.О. Особливості діагностики та лікування отогенного абсцесу мозку в сучасних умовах // Журнал вушних носових і горлових хвороб. - 2013. - №5-с. - C.252-253.
 5. Шкорботун В.О., Кунах Т.Г., Шкорботун Я.В. Особливості діагностики та підходи до хірургічного лікування грибкових тіл навколоносових пазух рідкісних локалізацій // Журнал вушних носових і горлових хвороб. - 2013. - №5-с. - C. 253-254.
 6. Шкорботун В.О., Кунах Т.Г., Шкорботун Я.В. Профілактика латереалізації середньої носової раковини в функціональній ендоскопічні ринохірургії // Журнал вушних носових і горлових хвороб. – 2013. -№3-с. – C. 311-312.
 7. Шкорботун В.О., Лакиза С.О., Самойленко С.С. Особливості клінічної симптоматики ретрафаренгиального абсцесу у дорослих // Журнал вушних носових і горлових хвороб. – 2013. -№3-с. – C. 312-313.
 8. Шкорботун В.О., Маркітан Т.В. Удосконалення хірургічної тактики лікування та методики оперативного втручання у пацієнтів з тонзтлогенною глибокою флегмоною шиї // Журнал вушних носових і горлових хвороб. – 2013. -№3-с. – C. 313-314.
 9. Шкорботун В.О., Маркітан Т.В., Лакіза С.О., Шкоба Я.В. Комп’ютерна томографія в діагностиці флегмонозних захворювань глотки та шиї // Журнал вушних носових і горлових хвороб. - 2013. - №5-с. - C. 254-255.
 10. Шкорботун В.О., Пелешенко О.О., Самойленко С.С., Ігнатіщев М.Р. Заняття з анатомії в підготовці лікарів –отоларингологів на передатестаційних циклах // Журнал вушних носових і горлових . – 2013. -№3-с. – C. 314.
 11. Шкорботун В.О., Пелешенко О.О., Самойленко С.С., Кривша В.В. Інноваційні процеси в отології та їх відображення в семінарських заняттях в післядипломній освіті // Журнал вушних носових і горлових хвороб. - 2013. - №5-с. - C. 255.
 12. Шкорботун В.О., Шкорботун Я.В. Досвід застосування ендоназального та транс вестибулярного доступу при хірургічному лікуванні пацієнтів з кістами верхньощелепного синусу / Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П.Л. Шупика. Випуск , книга. - К. – 2013. - С. 326-331.
 13. Шкорботун В.О., Шкорботун Я.В. Комплексний підхід до лікування медикаментозного риніту // Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Сучасні мініінвазивні технології в хірургії та гінекології». - К. – 2013. - С.
 14. Шкорботун В.О., Шкорботун Я.В. Кохлеарна імплантація з плануванням оптимального доступу до тимпанальних сходів завитки на основі 3D-реконструкції комп’ютерної томографії вискової кістки / Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П.Л. Шупика. Випуск, книга. - К. – 2013. - С.
 15. Шкорботун В.О., Шкорботун Я.В. Наш досвід малоінвазивного хірургічного лікування дітей із гіпертрофією аденоїдних вегетацій // Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Сучасні мініінвазивні технології в хірургії та гінекології». - К. – 2013. - С.
 16. Шкорботун В.О., Шкорботун Я.В., Кунах Т.Г. Особливості ведення пацієнтів після ендоскопічної гайморотомії // Журнал вушних носових і горлових хвороб. - 2013. - №5-с. - C. 256.
 17. Шкорботун В.О., Шкорботун Я.В., Кунах Т.Г. Прогнозування оптимального доступу для ендоскопічної гайморотомії за даними 3D-реконструкції комп’ютерної томографії навколоносових синусів // Журнал вушних носових і горлових . – 2013. -№3-с. – C. 314-315.
 18. Шкорботун, В.О., Возняк О.М., Кунах Т.Г. Можливості ендоскопічного транс назального транссфеноїдального доступу до пухлин турецького сідла із супраселярним поширенням //Журнал вушних носових і горлових хвороб. - 2013. - №5-с. – C. 250-251.
 19. Патент на корисну модель (позитивне рішення №6932/ЗУ/13 від 27.03.2013). Спосіб хірургічного лікування сенсоневральної глухоти». / Шкорботун В.О., Шкорботун Я.В.
 20. Патент на корисну модель №78299 (11.03.2013р). Спосіб лікування секреторного отиту. / Шкорботун В.О., Шкорботун Я.В.

21.Патент на корисну модель №80182 (13.05.2013). Спосіб хірургічного лікування захворювань верхньощелепного синуса. / Шкорботун В.О., Шкорботун Я.В.

 1. Шкорботун В.О. Гострі запальні захворювання приносових синусів // Український медичний часопис. - 2014. - №2. – C. 35–42.
 2. Шкорботун В.О. Складні хірургічні випадки і ускладнення кохлеарної імплантації // Актуальні питання дитячої оториноларингології. - К. – 2014. – С. 68-70.
 3. Шкорботун В.О., Абизов Р.А., Пелешенко О.О., Самойленко С.С., Кривша В.В., Лакиза С.О. Тематичне удосконалення викладачів кафедр отоларингології // Журнал вушних, носових і горлових хвороб. – 2014. - №5-с’. - С. 165-166.
 4. Шкорботун В.О., Косаковський А.Л., Шкорботун Я.В., Кунах Т.Г. Особливості діагностики та лікування рецидивуючих риносинуситів на фоні аденоїдних вегетацій у дітей // Актуальні питання дитячої оториноларингології. - К. – 2014. – С. 70-71.
 5. Шкорботун В.О., Кунах Т.Г,. Шкорботун Я.В., Слободян Т.С. Застосування навігаційної системи при ендоскопічних реопераціях на структурах порожнини носа та при носових пазух у хворих з рецидивами хронічного риносинуситу // Журнал вушних носових і горлових хвороб. – 2014. - №3-с’. – С.189-190.
 6. Шкорботун В.О., Кунах Т.Г., Шкорботун Я.В., Борковськи Д.С. Особливості малоінвазивних ендоскопічних доступів до гайморової пазухи при хірургічному лікуванні пацієнтів з одонтогенними верхньощелепними синуситами // Журнал вушних носових і горлових хвороб. - 2014. - №5-с’. – С. 166-167.

28.Шкорботун В.О., Лакиза С.О., Маркітан Т.В. Актуальність результатів комп’ютерної томографії // Журнал вушних носових і горлових хвороб. - 2014. - №3-с’. – С. 190-191.

 1. Шкорботун В.О., Маркітан Т.В., Лакиза С.О., Самойленко С.С. Шляхи поширення флегмонозного процесу з паратонзилярного простору // Журнал вушних носових і горлових хвороб. - 2014. - №5-с’. – С. 167-168.
 2. Шкорботун В.О., Шкорботун Я.В. Комплексний підхід до лікування медикаментозного риніту. Сучасні мініінвазивні технології в хірургії та гінекології // Мат. всеукраїнської наук.-пр. конф. з міжнародною участю. 24-25 листопада 2013 р. – Київ, 2013. - С. 47.
 3. Шкорботун В.О., Шкорботун Я.В. Наш досвід малоінвазивного хірургічного лікування дітей із гіпертрофією аденоїдних вегетацій. Сучасні мініінвазивні технології в хірургії та гінекології // Матеріали всеукраїнської наук.-пр. конф. з міжнародною участю (24-25 листопада 2013 р.) – Київ, 2013. - С. 46.
 4. Шкорботун В.О., Шкорботун Я.В. Особливості ендоскопічних втручань на сфеноідальному синусі у дітей // Журнал вушних носових і горлових хвороб. – 2014. - №3-с’. – С. 191-192.
 5. Шкорботун Я.В., Лях К.В. Гострий синуїт у дітей // З турботою про дитину. – 2015 - № 1(51). – С. 47-51.
 6. Шкорботун В.О., Абизов Р.А., Пелешенко О.О., Самойленко С.С., Кривша В.В., Лакиза С.О. Навчання лікарів-отоларингологів на циклі стажування за спеціальністю «Отоларингологія» в закладах медичної післядипломної освіти // XII з’їзд оториноларингології України 18-20 травня 2015 року. Львів. - С. 306.
 7. Шкорботун В.О., Кизим В.В., Юренко Е.А. Диагностика ЛФР-индуцированных неопластических заболеваний гортани // Журнал вушних, носових і горлових хвороб. – 2015. - №5-с’. - С. 197-198
 8. Шкорботун В.О., Кривша В.В., Пелешенко О.О., Самойленко С.С., Горішній І.І. Цикл тематичного удосконалення для керівників базових медичних установ та підрозділів в системі післядипломної освіти «Актуальні питання підготовки лікарів-інтернів на заочному циклі навчання // XII з’їзд оториноларингології України 18-20 травня 2015 року. Львів. - С. 307.
 9. Шкорботун В.О., Кунах Т.Г. , Возняк О.М., Шкорботун Я.В. П’ятирічний досвід застосування навігаційної системи в ендоскопічній хірургії порожнини носа, приносових пазух та прилеглих ділянок // XII з’їзд оториноларингології України 18-20 травня 2015 року. Львів. - С. 164-165.
 10. Шкорботун В.О., Кунах Т.Г. Диференційований підхід до вибору доступу в хірургії лобної пазухи // XII з’їзд оториноларингології України 18-20 травня 2015 року. Львів. - С. 165.
 11. Шкорботун В.О., Кунах Т.Г., Шкорботун Я.В. Особливості ендоскопічних доступів до прелакремальної бухти верхньощелепної пазухи // Журнал вушних, носових і горлових хвороб. – 2015. - №5-с’. - С. 198.
 12. Шкорботун В.О., Лакиза - С.О. Закрита методика дренування післяопераційної рани при глибоких тонзилогенних флегмонах шиї // XII з’їзд оториноларингології України 18-20 травня 2015 року. Львів. - С. 166.
 13. Шкорботун В.О., Пелешенко О.О., Самойленко С.С., Лакиза С.О., Кривша В.В., Горішній І.І. Оптимізація навчального процесу на циклі спеціалізації-інтернатури з отоларингології // Журнал вушних, носових і горлових хвороб. – 2015. - №5-с’. - С. 199-200.
 14. Шкорботун В.О., Шкорботун Я.В. Співвідношення ново інтегрованої кістки із структурами верхньощелепного синуса після синусліфтінга // Журнал вушних, носових і горлових хвороб. – 2015. - №5-с’. - С. 200-201.
 15. Шкорботун В.О., Шкорботун Я.В., Дахно Л.О., Лях К.В. Вплив стану навколо носових синусів на результати синусліфтингу за даними комп’ютерної конусно-променевої томографія // XII з’їзд оториноларингології України 18-20 травня 2015 року. Львів. - С. 167.
 16. Шкорботун В.О., Шкорботун Я.В., Кунах Т.Г., Лях К.В. Лікування тактика у дітей з риносинуситами на фоні аденоїдних вегетацій // XII з’їзд оториноларингології України 18-20 травня 2015 року. Львів. - С. 168.
 17. Шкорботун В.О., Шкорботун Я.В., Лях К.В. Анатомо-морфологічне обґрунтування вибору леза для ендоскопічної шейверної аденотомії // Журнал вушних, носових і горлових хвороб. – 2015. - №5-с’. - С. 202-203.
 18. Шкорботун В.О., Шкорботун Я.В., Лях К.В., Кунах Т.Г. Особливості аденотомії у дітей, що перенесли уранопластику // Журнал вушних, носових і горлових хвороб. – 2015. - №5-с’. - С. 201-202.
 19. Shkorbotun V., Kunakh T., Shkorbotun Y., Borkovskiy D. Endoscopic minimally invasive accesses to the maxillary sinus in surgical treatment of odontogenic maxillary sinusitis: our experience // Abstract book of EUFOS 2015 (3rd Congress of European ORL-HNS. http://www.europeanorl-hnsprague2015.com/scientific-programme/free-papers/
 20. Shkorbotun V., Shkorbotun I., Liakh K., Kunakh T. Endoscopic adenotomy, anatomical-clinical substantiationof the mikrodebrider blade optimal configuration // Abstract book of EUFOS 2015 (3rd Congress of European ORL-HNS. http://www.europeanorl-hnsprague2015.com/scientific-programme/free-papers/
 21. Шкорботун В.О., Кривша В.В., Пелешенко О.О., Самойленко С.С., Лакиза С.О., Горішній І.І. Нові тенденції підготовки та вдосконалення практичних навиків лікарів-отоларингологів на післядипломному етапі освіти // Журнал вушних, носових і горлових хвороб. – 2016. - № 3-с. – С. 152-153
 22. Шкорботун В.О., Шкоба Я.В., Внукова М.О., Онищенко Ю.І. Захворювання приносових пазух в структурі госпіталізованих хворих в ЛОР-клініку Київської обласної клінічної лікарні // Журнал вушних, носових і горлових хвороб. – 2016. - № 3-с. – С. 153-154
 23. Шкроботун В.О., Шкроботун Я.В., Кунах Т.Г. Сучасні критерії обрання доступу до верхньощелепного синуса при виконанні ендоскопічної гайморотомії // Журнал вушних, носових і горлових хвороб. – 2016. - № 3-с. – С. 154-155
 24. Шкроботун В.О., Шкроботун Я.В., Лях К.В. Результати модифікованої мікродебрідерної аденотомії за даними ДНУ «НПЦ ПКМ» ДУС // Журнал вушних, носових і горлових хвороб. – 2016. - № 3-с. – С. 155-156/
 25. Шкорботун Я.В. Лікувальна тактика при кістах верхньощелепних синусів у пацієнтів, яким планувалася дентальна імплантація // Журнал вушних, носових і горлових хвороб. – 2016. - № 5-с. – С. 167-168
 26. Шкорботун В.О., Копчак А.В., Лакиза С.О., Щербиніна Г.Ю., Гурмак І.В. Хірургічна тактика при вогнепальній поєднаній травмі вуха та нижньо-щелепного суглоба // Журнал вушних, носових і горлових хвороб. – 2016. - № 5-с. – С. 168-169
 27. Шкорботун В.О., Кунах Т.Г., Слободян Т.С., Гапонюк А.О., Матейко М. Диференційований підхід до вибору ендоскопічного доступу в хірургії основної пазухи // Журнал вушних, носових і горлових хвороб. – 2016. - № 5-с. – С. 169-170
 28. Шкорботун В.О., Лях К.В., Шкорботун Я.В. Особливості аденотомії у дітей, що перенесли уранопластику // Журнал вушних, носових і горлових хвороб. – 2016. - № 5-с. – С. 170-171
 29. Шкорботун В.О., Шкорботун Я.В., Кривша В.В., Пелешенко О.О., Самойленко С.С., Лакиза С.О., Горішній І.І. Конусно-променева комп’ютерна томографія в навчальному процесі післядипломної підготовки лікарів-отоларингологів // Журнал вушних, носових і горлових хвороб. – 2016. - № 5-с. – С. 171-172.
 30. Шкорботун В.О. Шкорботун Я.В. Особливості діагностики та хірургічного лікування сфеноідиту у дітей // Матеріали ІІІ науково-практичної конференції АДОУ «Актуальні питання дитячої оториноларингології. (6-7 жовтня 2016р.)» м. Київ. - 2016. - С. 84-85
 31. Шкорботун В.О., Шкорботун Я.В., Лях К.В. Наш досвід модифікованої мікродебрідерної аденотомії (віддалені результати) // Матеріали ІІІ науково-практичної конференції АДОУ «Актуальні питання дитячої оториноларингології. (6-7 жовтня 2016р.)» м. Київ. - 2016. - С. 85-86
 32. Шкорботун В.О., Шкорботун Я.В., Лях К.В. Спосіб лікування гіпертрофії глоткового мигдалика // Патент на корисну модель № 108402 Україна, ПКА61В 17/00.;  № 108402 ; заявл. 10.02.2016 ; опублік. 11.07.2016, Бюл. № 13.3
 33. Шкорботун В.О., Шкорботун Я.В. Спосіб фіксації середньої носової раковини після ендориноскопічних втручань // Нововведення. Внесено до переліку наукової (науково-технічної) продукції, призначеної для впровадження досягнень медичної науки у сферу охорони здоров’я 2016 рік.
 34. Шкорботун Я.В. Планування доступу до верхньощелепного синусу на основі аналізу даних комп’ютерної томографії пацієнтів після субантральної аугментації кістки // Ринологія. - 2016. - №2. – С. 19-24.
 35. Shkorbotun V., Kunakh T., Shkorbotun Y. Endoscopic maxillary middle meatal antrostomy with additional approach through the inferior meatus // 26th Congress of the European Rhinologic Society http://www.ers-isian2016.com/Documents. - P.№127
 36. Shkorbotun Y., Shkorbotun V., Kunakh T., Liakh K. Dental implantation as a limiting factor to maxilla sinus accessn // 26th Congress of the European Rhinologic Society http://www.ers-isian2016.com/Documents. - P.№ 931
 37. Шкорботун В., Шкорботун Я. Кохлеарна імплантація [Шкорботун В., Шкорботун Я.] // Дитяча отологія: навч.-мет. посібник / під. ред. А Косаковського, Ф. Юрочка. – Львів: Мс, 2017. – C. 198-211. ISBN 978-966-8461-71-2.
 38. Шкорботун Я.В. Рентген-анатомічні особливості медіальної стінки та альвеолярної бухти верхньощелепного синуса у пацієнтів після субантральної аугментації кістки // Вісник української медичної стоматологічної академії "Актуальні проблеми сучасної медицини". – 2017. - Том 17. - 2 (58). С. 221-227.
 39. Шкорботун В., Шкорботун Я. Сучасні можливості відновлення слуху у хворих з сенсоневральною глухотою - кохлеарна імплантація // Медицина світу. Український медичний портал. - Листопад 2017. - Том XLII - Число 8. http://msvitu.com/archive/2017/november/article-1.php.
 40. Шкорботун В.О., Кунах Т.Г. Прелакримальний доступ при ендоскопічній ендоназальній гайморотомії // Журн. вушних, носових та горлових хвороб. – 2017. - № 3с. – С. 109.
 41. Шкорботун В.О., Самойленко С.С., Пелешенко О.О., Лакиза С.О., Кривша В.В. Стандарти медичної допомоги в післядипломній підготовці лікаря-отоларинголога // Журн. вушних, носових та горлових хвороб. – 2017. - № 3с. – С. 110-111.
 42. Шкорботун В.О., Шкорботун Я.В., Кунах Т.Г. Ендоринохірургічні підходи до передніх відділів верхньощелепного синуса з врахуванням анатомічних особливостей медіальної стінки та альвеолярної бухти // Журн. вушних, носових та горлових хвороб. – 2017. - № 3с. – С. 111-112.
 43. Шкорботун В.О., Лакиза С.О. Переваги «закритої» та комбінованої методики дренування післяопераційної рани у хворих з глибокою флегмоною шиї тонзилогенного походження // Журн. вушних, носових та горлових хвороб. – 2017. - № 3с. – С. 112-113.
 44. Шкорботун В.О., Пелешенко О.О., Самойленко С.С., Кривша В.В., Лакиза С.О., Божко Н.В. Компетентністна модель підготовки та професійного вдосконалення лікарів-отоларингологів на післядипломному етапі освіти // Сучасні підходи до вищої медичної освіти в Україні (з дистанційним під’єднанням ВМ(Ф)НЗ України за допомогою відеоконференц-зв’язку) : матеріали XIV Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю, присвяченої 60-річчю ТДМУ (Тернопіль, 18–19 трав. 2017 р.) : у 2 т. / Терноп. держ. мед. ун-т імені І. Я. Горбачевського. – Тернопіль : ТДМУ, 2017. – Т. 2. – С. 308.
 45. Шкорботун В.О., Пелешенко О.О., Самойленко С.С. Значення індивідуальних навчально-дослідних завдань у педагогічному процесі // Журн. вушних, носових та горлових хвороб. – 2017. - № 5с. – С. 121.
 46. Kunakh T., Shkorbotun V., Shkorbotun Y. Using of multiplanar reconstruction computed tomography of paranasal sinuses for evaluation of instruments possibilities and predicting the necessity of additional approach to the maxillary sinus in middle meatal antrostomy // IFOS 2017 (http://www.ifosparis2017.org/sites/default/files/u3/rhinology.pdf) – P. RA-CR-85
 47. Shkorbotun V., Shkorbotun Y., Kunakh T., Liakh K. The management of the maxillary sinuse’s cyst before dental implantation // IFOS 2017 (http://www.ifosparis2017.org/sites/default/files/u3/rhinology.pdf) – P. RA-NO-33
 48. Shkorbotun Y.V., Shkorbotun V.O., Liakh K.V. Miniinvasive maxillary sinuses approach argumentation by X-ray-anatomical features medial wall and alveolar recess of maxillary sinus in patients undergoing subantral bone augmentation investigation // http://ceorlhns.eventmagix.com/CEORLHNS_619/poster_110876/program.aspx/anchor110876.
 49. Шкорботун Я.В. Спосіб видалення сторонніх тіл верхньощелепного синуса // Деклараційний патент України на корисну модель. Бюл. № 6/2017, № 114897, від 27.03.2017. Державна наукова установа "Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини" державного управління справами, вул. Верхня, 5, м. Київ, 01014 (UA)
 50. Шкорботун Я.В. Спосіб хірургічного лікування захворювань верхньощелепного синуса // Деклараційний патент України на корисну модель. Бюл. № 6/2017, № 114898, від 27.03.2017. Державна наукова установа "Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини" державного управління справами, вул. Верхня, 5, м. Київ, 01014 (UA).
 51. Дитяча отологія: навч.-мет. посібник / [Шкорботун В., Шкорботун Я.] під. ред. А Косаковського, Ф. Юрочка. – Львів: Мс, 2017. – 288 с., іл. ISBN 978-966-8461-71-2.
 52. Абизов Р.А. Оптимізація лікування променевого набряку слизової оболонки носа при променевих ушкодженнях верхніх дихальних шляхів. // Журнал вушних, носових і горлових хвороб. - 2013. - №5-с. - С. 2-3.
 53. Абизов Р.А., Онищенко Ю.І., Шкоба Я.В. Порівняльна оцінка абластичності хордектомії, що виконана за традиційною методикою та з використанням електротермоадгезії // Журнал вушних, носових і горлових хвороб. - 2013. - №5-с. - С. 3.
 54. Абизов Р.А., Оніщенко Ю.І., Ромась О.Ю. Тактика комплексного лікування хворих на рак гортані І-ІІ ст. // Журнал вушних, носових і горлових хвороб. - 2013. - №3-с. - С. 2-5.
 55. Абизов Р.А., Шкоба Я.В. Гіпертонічні сольові розчини у складі комплексного лікування риносинуситів // Журнал вушних, носових і горлових хвороб. - 2013. - №3-с. - С. 5-6.
 56. Абизов Р.А., Шкоба Я.В., Абизов В.Р., Павлишин Ю.Д. Інтроскопічні методи дослідження у диференціальній діагностиці між променевим хондроперихондритом та залишковою або рецидивуючою злоякісною пухлиною гортані. // Журнал вушних, носових і горлових хвороб. - 2013. - №3-с. - С. 6.
 57. Абизов Р.А., Шкоба Я.В., Пойманова О.С., Шкоба Я.Я. Наш досвід лікування ВІЛ-інфікованих хворих з патологією ЛОР-органів. // Журнал вушних, носових і горлових хвороб. . - 2013. - №3-с. - С. 310-311.
 58. Абизов Р.А., Павлишин Ю.Д., Самойленко С.С. До питання стану верхніх дихальних шляхів у ларингектомованих хворих // Журнал вушних, носових і горлових хвороб. - 2013. - №5-с. - С. 167-168.
 59. Абизов Р.А., Шкоба Я.В., Самойленко С.С., Пелешенко О.О. Роль сучасних інформаційних технологій у процесі викладання оториноларингології лікарям оториноларингологам та лікарям загальної практики - сімейної медицини // Науково-практична конференція з міжнародною участю. Збірка матеріалів. "Сучасні здобутки медичної інформатики" - Київ, 13-14 червня 2013 року. С. 276-280.
 60. Органосберегающее лечение рака гортани, ротоглотки, их рецидивов и осложнений (руководство) / [Р.А. Абызов и др]; под ред. Д.И. Заболотног и др. – К.: ТОВ «Бібліотека «Здоров’я України», 2014. – 316 с. - ISBN 978-617-7100-09-5.
 61. Абизов Р.А., Шкорботун В.О., Кривша В.В., Лакиза С.О. Методичні рекомендації для керівників баз стажування лікарів – інтернів за спеціальністю «отоларингологія» / Метод. рекомендації. Київ. - НМАПО імені П.Л. Шупика. – 2014 р. – 41 с.
 62. Абизов Р.А., Божко Н.В., Шкоба Я.В., Онищенко Ю.И. Инновационные технологии в хирургическом лечении рака гортани // Международный научно-практический журнал Инновационные технологии в медицине. - 2013. - №1. - С. 98-105.
 63. Абизов Р.А., Павлишин Ю.Д. Порушення функцій нюхового аналізатора та практичні аспекти методики їхнього дослідження і подальшої тактики ведення таких пацієнтів // Науково-практичний журнал “Сімейна медицина”. – 2013 - № 4. – С. 100-102.
 64. Абизов Р.А., Абизов В.Р. Гипертонические солевые растворы в составе комплексного лечения риносинуситов // Журнал вушних, носових і горлових хвороб. – 2014. - №5-с’. - С. 2-3.
 65. Абизов Р.А., Абизов В.Р. Ирригационная терапия в лечении лучевого отека ЛОР-онкологических больных // Журнал вушних, носових і горлових хвороб. – 2014. - №3-с’. - С. 2-3.
 66. Абизов Р.А., Белоусова А.О., Павлишин Ю.Д. Об'єктивні критерії морфофункціонального стану слизової оболонки порожнини носа у хворих на рак гортані після ларингектомії. // Журнал вушних, носових і горлових хвороб. – 2014. - №3-с’. - С. 124-126.
 67. Абизов Р.А., Божко Н.В., Савчук Л.В., Оніщенко Ю.В. Особливості загоєння післяопераційних ран у ЛОР-онкохворих після використання ВЧ-електрозварювання / Институт электросварки им. Е.О. Патона НАН Украины. Восьмая международная научно- практическая конференция. Сварка и термическая обработка живых тканей. Теория. Практика. Перспективы. Сборник тезисов докладов. 29-30 ноября 2013 г. - С. 45.
 68. Абизов Р.А., Кривша В.В., Абизов В.Р., Ільченко Ю.П. Використання епістатичних носових тампонів при невідкладній медичній допомозі пацієнтам з носовою кровотечею // Матеріали наукового симпозіуму з міжнародною участю “Актуальні питання медицини невідкладних станів”, 1-2 квітня 2014 р., м. Київ. – С. 3-4.
 69. Абизов Р.А., Кривша В.В., Пелешенко О.О. Огляд зовнішнього вуха та барабанної перетинки з рефлектором і отоскопом / Еталони практичних навиків для лікарів загальної практики — сімейної медицини (навчально-методичний посібник). За ред. Ю.В. Вороненка, Г.І. Лисенка. – Київ. – 2013. – С. 446-471.
 70. Абизов Р.А., Мельников О.Ф., Павлишин Ю.Д. Концентрація секреторного імуноглобуліну «А» у ротоглотці хворих після ларингектомії та у хворих на рак гортані після променевої терапії. // Журнал вушних, носових і горлових хвороб. – 2014. - №3-с’. - С. 107.
 71. Абизов Р.А., Онищенко Ю.І., Ромась О.Ю. Тактика відновлення голосомовної функції у хворих на рак гортані І-ІІ ст після часткових резекцій із застосуванням електротермоадгезії // Актуальні питання дитячої оториноларингології. - К. – 2014. – С. 3-5.
 72. Абизов Р.А., Павлишин Ю.Д. Аналіз структурного та імунологічного стану слизової оболонки порожнини носа у хворих на рак гортані після ларингектомії // Актуальні питання дитячої оториноларингології. - К. – 2014. – С. 5-7.
 73. Абизов Р.А., Павлишин Ю.Д. Оптимальний комплекс клініко-лабораторних досліджень стану порожнини носа у хворих на рак гортані після ларингектомії // Журнал вушних, носових і горлових хвороб. – 2014. - №5-с’. - С. 114.
 74. Абизов Р.А., Савчук Л.В., Шкоба Я.В., Бурда А.В. Застосування сучасних методів в діагностиці та лікуванні ранніх захворювань гортані та гортаноглотки // Журнал вушних, носових і горлових хвороб. – 2014. - №3-с’. - С. 23.
 75. Абизов Р.А., Шкоба Я.В., Абизов В.Р., Онищенко Ю.І. Роль ехографія в диференційній діагностиці променевих ушкоджень та пухлинних осередків верхніх дихальних шляхів у ЛОР-онкологічних хворих // Журнал вушних, носових і горлових хвороб. – 2014. - №5-с’. - С. 3.
 76. Абизов Р.А., Шкоба Я.В., Онищенко Ю.І., Божко Н.В., Ромась О.Ю., Савчук Л.В. Диференційований підхід до оцінки якості голосу у хворих на рак гортані І-ІІ ст., після хордектомії при комплексній медико-фонопедичній реабілітації. // Журнал вушних, носових і горлових хвороб. – 2014. - №3-с’. - С. 24.
 77. Абизов Р.А., Шкоба Я.В., Онищенко Ю.І., Рибянець О.Я., Чекерда В.О. Наш досвід застосування катетера Фалея в лікуванні переломів передньої стінки лобної пазухи // Журнал вушних, носових і горлових хвороб. – 2014. - №3-с’. - С. 187-188.
 78. Абизов Р.А., Шкорботун В.О., Кривша В.В., Лакиза С.О. Організація навчального процесу лікарів – інтернів за спеціальністю «Отоларингологія» на базі стажування / Навчальний план і програма циклу тематичного удосконалення. Київ. - НМАПО імені П.Л. Шупика. – 2014 р. – 9 с.
 79. Абизов Р.А., Попович В.И., Мардынский Ю.С. К вопросу о механизме развития поздних местных лучевых повреждений // Журнал вушних, носових і горлових хвороб. – 2014. - №5-с’. - С. 125-126.
 80. Абизов Р.А Эффективность Тантум Верде® в профилактике и лечении мукозитов у онкологических больных // Новости медицины и фармации в Украине. - 2015. - №2 (526). С. 10-11
 81. Абизов Р.А., Онищенко Ю.И. Роль электросварочных технологий в реконструкции головосовой складки у пациентов с раком гортани 1-2 ст. во время хордэктомии // Международный научно-практический журнал «Отоларингология. Восточная Европа». – 2015. - №1 (18). - С 84-89.
 82. Абизов Р.А., Абизов В.Р. Роль гипертонических солевых растворов в комплексном лечении лучевого отека у онкоотоларингологических больных // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, присвяченої 70-річчю Вінницького обласного клінічного онкологічного диспансеру. Вінниця. – 2015. - С. 85-87.
 83. Абизов Р.А., Абизов В.Р. Солевые растворы в составе комплексного лечения острах и хронических риносинуситов // Журнал вушних, носових і горлових хвороб. – 2015. - №5-с’. - С. 2-3.
 84. Абизов Р.А., Онищенко Ю.И. Етапи відновлення якості голосу у хворих на рак гортані І-ІІ ст. при хордєктомії з використанням електротермоадгезії // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, присвяченої 70-річчю Вінницького обласного клінічного онкологічного диспансеру. Вінниця. – 2015. - С.89-90.
 85. Абизов Р.А., Онищенко Ю.І., Вергун Л.Ю. Біофізичне обґрунтування механізму голосоутворення відновленої голосової складки шляхом електротемпоадгезії // XII з’їзд оториноларингології України 18-20 травня 2015 року. Львів. - С. 50.
 86. Абизов Р.А., Павлишин Ю.Д., Самойленко С.С. Актуальність визначення клініко-морфо-імунологічного стану слизової оболонки порожнини носа у хворих на рак гортані після тотальної ларингектомії // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, присвяченої 70-річчю Вінницького обласного клінічного онкологічного диспансеру. Вінниця. – 2015. - С. 87-89.
 87. Абизов Р.А., Ромась О.Ю. Сучасний підхід до відновлення голосової функції при дисфоніях у хворих зі запальними процесами глотки та гортані // XII з’їзд оториноларингології України 18-20 травня 2015 року. Львів. - С. 7.
 88. Абизов Р.А., Ромась О.Ю., Шкоба Я.В. Наш досвід реабілітації голосової функції у ЛОР-онкологічних хворих після хордектомії// Журнал вушних, носових і горлових хвороб. – 2015. - №5-с’. - С. 3-4.
 89. Абизов Р.А., Онищенко Ю.І. Стан імунної резистентності у хворих на рак гортані І-ІІ ст., після хордектомії з використанням електротермоадгезії // Журнал вушних, носових і горлових хвороб. – 2016. - № 3-с. – С. 2-3.
 90. Абизов Р.А., Ромась О.Ю., Шкоба Я.В. Роль фонопедичної корекції у відновленні голосової функції у хворих на хронічний катаральний ларингіт // Журнал вушних, носових і горлових хвороб. – 2016. - № 3-с. – С. 4
 91. Абизов Р.А., Шкоба Я.В., Божко Н.В. Види ятрогенних ускладнень в практиці онкоотоларинголога // Журнал вушних, носових і горлових хвороб. – 2016. - № 3-с. – С. 4-5.
 92. Абизов Р.А., Божко Н.В., Онищенко Ю.І. Мінімілізація післяопераційного больового синдрому при застосувані електрозварюварювюння в онкоотоларингології // Журнал вушних, носових і горлових хвороб. – 2016. - № 5-с. – С. 2
 93. Абизов Р.А., Онищенко Ю.І. Позитивний вплив на перебіг онкологічного процесу електрозварювальних технологій у хворих на рак гортані серединної локалізації (спостереження у віддалений період) // Журнал вушних, носових і горлових хвороб. – 2016. - № 5-с. – С. 3.
 94. Абизов Р.А., Онищенко Ю.І., Божко Н.В. Спостереження у віддалений період хворих на рак гортані, які підлягали оперативному втручанню з використанням електрозварювання // ХІ Міжнародна науково-практична конференція «Зварювання та термічна обробка живих тканин. Теорія. Практика. Перспективи.» 25-26 листопада 2016 р. м. Київ, ШЕЗ ім.. Є.О Патона НАН України. – С. 39.
 95. Абизов Р.А., Савчук Л.В., Божко Н.В., Шкоба Я.В. Эффективность электросварочной технологи в лечении гипертрофии язычной миндалины // Х международная научно-практическая конференция «Сварка и термическая обработка живых тканей. Теория. Практика. Перспективы» 27-28 ноября 2015 г., г. Киев – С. 32
 96. Абизов Р.А. Онкоотоларингология : особенности диагностики, лечения и реабилитации // Здоров'я України. Тематичний випуск онкологія 2016. - №1 (421). - С. 32-33
 97. Абизов Р.А., Онищенко Ю.І. Клінічне та експериментальне обґрунтування розробленої методики хордектомії з використанням електротермоадгезії у хворих на рак гортані І-ІІ ст. // Клінічна хірургія. – 2016. - №7.- С. 68-74.
 98. Абизов Р.А., Оніщенко Ю.І., Божко Н.В., Шкоба Я.В. Хірургічна методика виконання хордектомії за допомогою електрозварювання // Нововведення. Подано до переліку наукової (науково-технічної) продукції, призначеної для впровадження досягнень медичної науки у сферу охорони здоров’я 2017 рік.
 99. Абизов Р.А., Шкорботун В.О. Невідкладні стани в оториноларингології [Абизов Р.А., Шкорботун В.О.] // Медицина невідкладних станів. Екстрена (швидка) медична допомога: підручник / І.С. Зозуля, В.І. Боброва, Г.Г. Рощин та ін.; за ред.. І.С. Зозулі. – 3-є вид., переробл. І допов. – К. ВСВ «Медицина», 2017. – C. 745-778. ISBN 978-617-505-462-8.
 100. Абизов Р.А., Ромась О.Ю., Онищенко Ю.І., Шкоба Я.В. Ефективність застосування електрозварювальної технологій у відновленні якості голосу у хворих на рак гортані (І-ІІ ст.) // Журн. вушних, носових та горлових хвороб. – 2017. - № 3с. – С. 2-4.
 101. Абизов Р.А., Абизов В.Р., Шкоба Я.В., Арнаутова О.О. Типові ознаки дифтерійного запалення глотки // Журн. вушних, носових та горлових хвороб. – 2017. - № 3с. – С. 4.
 102. Абизов Р.А., Самойленко С.С., Онищенко Ю.І., Божко Н.В., Шкоба Я.В. Роль ВЧ-електрозварювання в мінімізації крововтрати при хірургічному лікуванні хворих на рак гортані // Журн. вушних, носових та горлових хвороб. – 2017. - № 3с. – С. 4-5.
 103. Абизов Р.А., Ромась О.Ю., Шкоба Я.В. Комплексний підхід у відновленні голосової функції у хворих з парезом гортані після струмектомії // Журн. вушних, носових та горлових хвороб. – 2017. - № 5с. – С. 2-3.
 104. Абизов Р.А., Самойленко С.С., Божко Н.В., Шкоба Я.В. Наше спостереження у віддаленому періоді щодо використання ВЧ-електрозварювання в онкоотоларингології // Журн. вушних, носових та горлових хвороб. – 2017. - № 5с. – С. 3-4.
 105. Абизов Р.А., Самойленко С.С., Божко Н.В., Шкоба Я.В. Мінімізація післяопераційних ускладнень після хірургічного лікування хворих на рак гортані при використанні ВЧ-електрозварювання // Зварювання та термічна обробка живих тканин. Теорія. Практика. Перспективи: матеріали ХІІ Наук.-практ. конф. /Під ред.. Г.С. Маринського. – Київ: ІЕЗ ім.. Є.О. Патона НАН України, 2017. – С. 29
 106. Абизов Р.А., Самойленко С.С., Божко Н.В., Ромась О.Ю., Онищенко Ю.І. ВЧ-електрозварювання в хірургічній реабілітації голосу у хворих на рак гортані // Зварювання та термічна обробка живих тканин. Теорія. Практика. Перспективи: матеріали ХІІ Наук.-практ. конф. /Під ред.. Г.С. Маринського. – Київ: ІЕЗ ім.. Є.О. Патона НАН України, 2017. – С. 30.
 107. Безшапочний С.Б., Лобурец В.В., Куценко Б.А., Самойленко С.С. Клиническое применение нестероидных противовоспалительных средств в практике отоларинголога // Ринологія. - 2012. - №3. - С. 18-23
 108. Кривша В.В., Горішній І.І., Павлишин.Ю.Д. Віддаленні результати комплексного лікування хворих на хронічний секреторний середній отит. // Журнал вушних, носових і горлових хвороб, № 3-с, 2013, -C. 57-58.
 109. Самойленко С.С., Абизов Р.А., Попович В.І. Пізні променеві ускладнення та ушкодження // Журнал вушних, носових і горлових хвороб. - 2013. - №5-с. - С. 197-199.
 110. Кривша В.В. Особливості вестибулометричного обстеження пацієнтів з кохлеовестибулярними лабіринтними порушеннями // Журнал «Сімейна медицина». – 2013. - № 4. – С. 129-132.
 111. Кривша В.В., Пелешенко О.О., Самойленко С.С., Щербініна Г.Ю. Використання епістатичних носових тампонів в отоларингологічній практиці // XII з’їзд оториноларингології України 18-20 травня 2015 року. Львів. - С. 80-81.
 112. Омерова Л.М., Лакиза С.А., Кузьмук И.А., Шербул В.И. Эндоскопическая медиальная максиллэктомия, как хирургический доступ к новообразованиям верхнечелюстной пазухи. Наш первый опыт // Журнал вушних, носових і горлових хвороб. – 2016. - № 3-с. – С. 100-102
 113. Кривша В.В., Пелешенко О.О. Особливості вестибулометричного обстеження пацієнтів з кохлеовестибулярними порушеннями // Журнал вушних, носових і горлових хвороб. – 2016. - № 5-с. – С. 72

142.Лакиза С.О., Самойленко С.С. Деякі особливості лікування хворих на рак гортані // Журнал вушних, носових і горлових хвороб. – 2016. - № 5-с. – С. 78-80

 1. Кривша В.В., Горішній І.І., Горішня О.І. Провідна роль керівника клініки в реалізації стратегії побудови нової системи охорони здоров`я України // Журн. вушних, носових та горлових хвороб. – 2017. - № 3с. – С. 25-26.
 2. Кривша В.В., Пелешенко О.О., Арнаутова О.О. Порівняльна характеристика патологічних змін соскоподібного відростка, виявлених при мастоїдотомії з даними КТ-дослідження вуха у хворих на гострий гнійний середній отит, ускладнений мастоїдитом // Журн. вушних, носових та горлових хвороб. – 2017. - № 3с. – С. 58-59.
 3. Лакиза С.О., Самойленко С.С., Борисевич К.П. Аналіз лікувальної тактики при травматичних стенозах гортані та шийної частини трахеї // Журн. вушних, носових та горлових хвороб. – 2017. - № 3с. – С. 62-64.

Наукові напрямки кафедри, в продовж свого існування, традиційно стосувались діагностики та лікування поширених захворювань ЛОР-органів та верхніх дихальних шляхів: склероми - розпочав професор С.О. Ставракі, продовжили професори М.Я. Харшак, С.І. Мостовий, доцент Н.П. Манжура; злоякісних пухлин ЛОР-органів - професор М.Я. Харшак, О.С. Коломійченко, доцент І.А. Курилін; явних та латентних отоантритів - професор О.С. Коломійченко, професор О.А. Євдощенко, доцент М.О. Мельник. Хірургічне лікування отосклерозу розпочав професор О.С. Коломійченко і його учні В.О. Гукович, І.А. Яшан, В.В. Щуровський, Е.М. Харшак. Тонзилярну проблему вивчали професор О.А. Євдощенко, професор С.І. Мостовий, доцент К.Д. Марченко, асистент Р.А. Абизов. Хірургічне лікування отогенних та риногенних внутрішньочерепних ускладнень, розпочате професором М.Я. Харшаком, професором О.С. Коломійченком, продовжили професори О.А.Євдощенко, Б.Г.Іськів, В.О. Шкорботун. Професором О.А. Євдощенко розроблені методики медикаментозного лікування (“довенна трахеостомія”) при гострому стенозуючому ларинго-трахео-бронхіті, та пластичні операції - при хронічних стенозах гортані і трахеї. Новий напрямок в слухополіпшувальній хірургії при хронічному гнійному середньому отиті розробив професор Б.Г. Іськів, продовжили: професор В.О. Шкорботун, доценти О.О. Пелешенко, В.В. Кривша. Професор Р.А. Абизов вперше в онкоотоларингології застосував тканиннозберігаючі електрозварювальні технології, на основі яких були розроблені хірургічні втручання при злоякісних пухлинах гортані. Ним вперше проведені клініко-експериментальні дослідження регенеративних процесів у ЛОР-онкологічних хворих, прооперованих із застосуванням високочастотної електроадгезії тканин. Професором В.О. Шкорботуном розроблені і запроваджені в практику нові принципи слухополіпшуючої хірургії, зокрема виконання тимпанопластики у ближньому періоді після усунення внутрішньочерепних отогенних ускладнень у хворих на хронічний гнійний середній отит. Ним впроваджено в роботу клініки методи функціональної ендоскопічної та навігаційної ринохірургії, методику кохлеарної імплантації при нейросенсорній глухоті, вивчені шляхи розповсюдження інфекції при флегмонозних захворюваннях шиї тонзилогенного походження і запропоновано раннє розкриття “хірургічного” колектора шиї з метою попередження розвитку медіастиніту.

У 2015 році за розробку та впровадження новітніх технологій в діагностику та лікування хвороб вуха, горла та носа, в складі науковців, чотири співробітники кафедри (професор В.О. Шкорботун, професор Р.А. Абизов, доцент Н.В. Божко, доцент Я.В. Шкоба) стали лауреатами Державної премії України в галузі науки і техніки.

Найважливіші наукові досягнення кафедри, їх пріоритетність, визнання:

 1. Методи ларингектомії: з накладанням кисетного, напівкисетного швів на тканини глотки, без скелетування гортані.
 2. Операції на стремінці при отосклерозі.
 3. Метод антропункції.
 4. Видалення сторонніх тіл із бронхів під ендотрахеальним наркозом.
 5. Комплексний метод лікування стенозуючого ларинготрахеобронхиту у дітей.
 6. Функціонально-ощадливе хірургічне втручання у хворих з ранніми стадіями раку гортані.
 7. Метод меатотимпанопластики у хворих на хронічний гнійний середній отит.
 8. Дренажний метод лікування гострих та хронічних синуситів.
 9. Алгоритм діагностичного обстеження в онокоотоларингології.
 10. Комплекс інтраскопічних методів діагностики злоякісних пухлин верхніх дихальних шляхів для профілактики та лікування місцевих ускладнень променевої терапії.
 11. Метод фонопедичного відновлення голосу та мови у хворих на рак гортані після часткової її резекції.
 12. Електрозварювальні технології в хірургічному лікуванні онкоотоларингологічних хворих.
 13. Електроакустичні дослідження звукопровідної системи середнього вуха на моделі тимпанопластики.
 14. Схополіпшуючі операції в ближньому періоді після санації екстра- та інтракраніальних ускладнень у хворих на хронічний гнійний середній отит.
 15. Теретичне обгрунтування та інтраопераційне вивчення шляхів розповсюдження інфекції при флегмонозних захворюваннях шиї тонзилогенного походження.
 16. Обґрунтування раннього розкриття “хірургічного” колектора шиї з метою попередження розвитку медіастиніту у хворих з тонзилогенною глибокою флегмоною шиї.

На кафедрі проводиться підготовка наукових кадрів в аспірантурі та клінічній ординатурі.

Співробітники кафедри беруть активну участь в організації та проведенні конференцій та з’їздів за фахом, є членами спеціалізованих вчених рад зі спеціальності “Отоларингологія” (проф. В.О. Шкорботун) і “Медична та біологічна інформатика та кібернетика” (проф. Р.А. Абизов), членами редакційних колегій журналів “Журнал вушних, носових та горлових хвороб”, “Український журнал медицини, біології та спорту”, “Медична інформатика та інженерія”. Професор Р.А. Абизов з 2007 р. є головою правління наукового медичного товариства оториноларингологів м. Києва та Київської області. 

Список наукових та навчально-методичних праць співробітників кафедри отоларингології нмапо ім. п.л. шупика (2013 р. – 2020 рр.)

 1. Шкорботун В. А., Кубышкин А. В. Патогенетическое обоснование комбинированной терапии при аллергическом рините // Український медичний часопис. - 2013. - N2. - С. 79-82.
 2. Шкорботун В., Шкорботун Я. Кохлеарна імплантація [Шкорботун В., Шкорботун Я.] // Дитяча отологія: навч.-мет. посібник / під. ред. А Косаковського, Ф. Юрочка. – Львів: Мс, 2017. – C. 198-211. ISBN 978-966-8461-71-2.
 3. Шкорботун В., Шкорботун Я. Сучасні можливості відновлення слуху у хворих з сенсоневральною глухотою - кохлеарна імплантація// Медицина світу. Український медичний портал. - Листопад 2017. - Том XLII - Число 8. http://msvitu.com/archive/2017/november/article-1.php.
 4. Шкорботун В.О, Лакиза С.О., Маркітан Т.В., Гурмак І.В. Особливості діагностики та лікування флегмонозних захворювань глотки та шиї у віковому аспекті // Матеріали II Конгресу дитячих оториноларингологів України з міжнародною участю АДОУ “Актуальні питання дитячиої оториноларингології” (Київ - 12-13 жовтня 2018р.). К. - 2018. - С. 61-63.
 5. Шкорботун В.О. Гострі запальні захворювання приносових синусів // Український медичний часопис. - 2014. - №2. – C. 35–42.
 6. Шкорботун В.О. Маркітан Т.В. Лакиза О.С. Особливості невідкладної хірургії в лікуванні тонзилогенних глибоких флегмон шиї / Тези по невідкладній хірургії -2013 р.
 7. Шкорботун В.О. Складні хірургічні випадки і ускладнення кохлеарної імплантації // Актуальні питання дитячої оториноларингології. - К. – 2014. – С. 68-70.
 8. Шкорботун В.О. Шкорботун Я.В. Особливості діагностики та хірургічного лікування сфеноідиту у дітей // Матеріали ІІІ науково-практичної конференції АДОУ «Актуальні питання дитячої оториноларингології. (6-7 жовтня 2016р.)» м. Київ. - 2016. - С. 84-85
 9. Шкорботун В.О., Абизов Р.А., Пелешенко О.О., Самойленко С.С., Кривша В.В., Лакиза С.О. Тематичне удосконалення викладачів кафедр отоларингології // Журнал вушних, носових і горлових хвороб. – 2014. - №5-с’. - С. 165-166.
 10. Шкорботун В.О., Абизов Р.А., Пелешенко О.О., Самойленко С.С., Кривша В.В., Лакиза С.О. Навчання лікарів-отоларингологів на циклі стажування за спеціальністю «Отоларингологія» в закладах медичної післядипломної освіти // XII з’їзд оториноларингології України 18-20 травня 2015 року. Львів. - С. 306.
 11. Шкорботун В.О., Кизим В.В., Юренко Е.А. Диагностика ЛФР-индуцированных неопластических заболеваний гортани // Журнал вушних, носових і горлових хвороб. – 2015. - №5-с’. - С. 197-198
 12. Шкорботун В.О., Копчак А.В., Лакиза С.О., Щербиніна Г.Ю., Гурмак І.В. Хірургічна тактика при вогнепальній поєднаній травмі вуха та нижньо-щелепного суглоба // Журнал вушних, носових і горлових хвороб. – 2016. - № 5-с. – С. 168-169
 13. Шкорботун В.О., Косаковський А.Л., Шкорботун Я.В. Вибір доступу при ендоскопічних оперативних втручаннях на порожнині носа та носоглотки у дітей // Журнал вушних носових і горлових хвороб. - 2013. - №5-с. - C. 251-252.
 14. Шкорботун В.О., Косаковський А.Л., Шкорботун Я.В., Кунах Т.Г. Особливості діагностики та лікування рецидивуючих риносинуситів на фоні аденоїдних вегетацій у дітей // Актуальні питання дитячої оториноларингології. - К. – 2014. – С. 70-71.
 15. Шкорботун В.О., Кривша В.В., Пелешенко О.О. Особливості діагностики та лікування отогенного абсцесу мозку в сучасних умовах // Журнал вушних носових і горлових хвороб. - 2013. - №5-с. - C.252-253.
 16. Шкорботун В.О., Кривша В.В., Пелешенко О.О. Отогенні множинні абсцеси мозку. // Матеріали традиційної весняної конференції Українського наукового товариства оториноларингології з міжнародною участю “Сучасні технології діагностики та лікування в оториноларингології” (14-15 травня 2018 р.). Журн. вушних, носових і горлових хвороб. 2018.- №3-с.- С. 139-140.. 0044-4650
 17. Шкорботун В.О., Кривша В.В., Пелешенко О.О., Гурмак І.В. Терапевтичний патоморфоз отогенних внутрішньочерепних ускладнень та особливості їх діагностики в сучасних умовах // Матеріали традиційної осінньої конференції Українського наукового товариства оториноларингології з міжнародною участю “Сучасні технології діагностики та лікування в оториноларингології” (14-15 травня 2018 р.). Журн. вушних, носових і горлових хвороб. 2018.- №5с.- С. 118-119.. 0044-4650
 18. Шкорботун В.О., Кривша В.В., Пелешенко О.О., Самойленко С.С., Горішній І.І. Цикл тематичного удосконалення для керівників базових медичних установ та підрозділів в системі післядипломної освіти «Актуальні питання підготовки лікарів-інтернів на заочному циклі навчання // XII з’їзд оториноларингології України 18-20 травня 2015 року. Львів. - С. 307.
 19. Шкорботун В.О., Кривша В.В., Пелешенко О.О., Самойленко С.С., Лакиза С.О., Горішній І.І. Нові тенденції підготовки та вдосконалення практичних навиків лікарів-отоларингологів на післядипломному етапі освіти // Журнал вушних, носових і горлових хвороб. – 2016. - № 3-с. – С. 152-153
 20. Шкорботун В.О., Кунах Т.Г,. Шкорботун Я.В., Слободян Т.С. Застосування навігаційної системи при ендоскопічних реопераціях на структурах порожнини носа та при носових пазух у хворих з рецидивами хронічного риносинуситу // Журнал вушних носових і горлових хвороб. – 2014. - №3-с’. – С.189-190.
 21. Шкорботун В.О., Кунах Т.Г. , Возняк О.М., Шкорботун Я.В. П’ятирічний досвід застосування навігаційної системи в ендоскопічній хірургії порожнини носа, приносових пазух та прилеглих ділянок // XII з’їзд оториноларингології України 18-20 травня 2015 року. Львів. - С. 164-165.
 22. Шкорботун В.О., Кунах Т.Г. Диференційований підхід до вибору доступу в хірургії лобної пазухи // XII з’їзд оториноларингології України 18-20 травня 2015 року. Львів. - С. 165.
 23. Шкорботун В.О., Кунах Т.Г. Прелакримальний доступ при ендоскопічній ендоназальній гайморотомії // Журн. вушних, носових та горлових хвороб. – 2017. - № 3с. – С. 109.
 24. Шкорботун В.О., Кунах Т.Г. Прелакримальний доступ при ендоскопічній ендоназальній гайморотомії // Журн. вушних, носових та горлових хвороб. – 2017. - № 3с. – С. 109.
 25. Шкорботун В.О., Кунах Т.Г., Слободян Т.С., Гапонюк А.О., Матейко М. Диференційований підхід до вибору ендоскопічного доступу в хірургії основної пазухи // Журнал вушних, носових і горлових хвороб. – 2016. - № 5-с. – С. 169-170
 26. Шкорботун В.О., Кунах Т.Г., Шкорботун Я.В. Особливості діагностики та підходи до хірургічного лікування грибкових тіл навколоносових пазух рідкісних локалізацій // Журнал вушних носових і горлових хвороб. - 2013. - №5-с. - C. 253-254.
 27. Шкорботун В.О., Кунах Т.Г., Шкорботун Я.В. Особливості ендоскопічних доступів до прелакремальної бухти верхньощелепної пазухи // Журнал вушних, носових і горлових хвороб. – 2015. - №5-с’. - С. 198.
 28. Шкорботун В.О., Кунах Т.Г., Шкорботун Я.В. Профілактика латереалізації середньої носової раковини в функціональній ендоскопічні ринохірургії // Журнал вушних носових і горлових хвороб. – 2013. -№3-с. – C. 311-312.
 29. Шкорботун В.О., Кунах Т.Г., Шкорботун Я.В., Борковськи Д.С. Особливості малоінвазивних ендоскопічних доступів до гайморової пазухи при хірургічному лікуванні пацієнтів з одонтогенними верхньощелепними синуситами // Журнал вушних носових і горлових хвороб. - 2014. - №5-с’. – С. 166-167.
 30. Шкорботун В.О., Лакиза - С.О. Закрита методика дренування післяопераційної рани при глибоких тонзилогенних флегмонах шиї // XII з’їзд оториноларингології України 18-20 травня 2015 року. Львів. - С. 166.
 31. Шкорботун В.О., Лакиза С.О. Переваги «закритої» та комбінованої методики дренування післяопераційної рани у хворих з глибокою флегмоною шиї тонзилогенного походження // Журн. вушних, носових та горлових хвороб. – 2017. - № 3с. – С. 112-113.
 32. Шкорботун В.О., Лакиза С.О., Маркітан Т.В. Актуальність результатів комп’ютерної томографії // Журнал вушних носових і горлових хвороб. - 2014. - №3-с’. – С. 190-191.
 33. Шкорботун В.О., Лакиза С.О., Самойленко С.С. Особливості клінічної симптоматики ретрафаренгиального абсцесу у дорослих // Журнал вушних носових і горлових хвороб. – 2013. -№3-с. – C. 312-313.
 34. Шкорботун В.О., Лях К.В., Шкорботун Я.В. Ефективність модифікованої мікродебрідерної аденотомії (проспективне дослідження) // Матеріали II Конгресу дитячих оториноларингологів України з міжнародною участю АДОУ “Актуальні питання дитячиої оториноларингології” (Київ - 12-13 жовтня 2018р.). К. - 2018. - С. 63-64.
 35. Шкорботун В.О., Лях К.В., Шкорботун Я.В. Особливості аденотомії у дітей, що перенесли уранопластику // Журнал вушних, носових і горлових хвороб. – 2016. - № 5-с. – С. 170-171
 36. Шкорботун В.О., Маркітан Т.В. Удосконалення хірургічної тактики лікування та методики оперативного втручання у пацієнтів з тонзтлогенною глибокою флегмоною шиї // Журнал вушних носових і горлових хвороб. – 2013. -№3-с. – C. 313-314.
 37. Шкорботун В.О., Маркітан Т.В., Лакиза С.О., Самойленко С.С. Шляхи поширення флегмонозного процесу з паратонзилярного простору // Журнал вушних носових і горлових хвороб. - 2014. - №5-с’. – С. 167-168.
 38. Шкорботун В.О., Маркітан Т.В., Лакиза С.О., Шкоба Я.В. Комп’ютерна томографія в діагностиці флегмонозних захворювань глотки та шиї // Журнал вушних носових і горлових хвороб. - 2013. - №5-с. - C. 254-255.
 39. Шкорботун В.О., Пелешенко О.О., Самойленко С.С. Значення індивідуальних навчально-дослідних завдань у педагогічному процесі // Журн. вушних, носових та горлових хвороб. – 2017. - № 5с. – С. 121.
 40. Шкорботун В.О., Пелешенко О.О., Самойленко С.С., Божко Н.В. Клінічна компетентність та симуляційне навчання // Оториноларингологія. – 2019. - №1-с (2). - С. 125
 41. Шкорботун В.О., Пелешенко О.О., Самойленко С.С., Ігнатіщев М.Р. Заняття з анатомії в підготовці лікарів –отоларингологів на передатестаційних циклах // Журнал вушних носових і горлових . – 2013. -№3-с. – C. 314.
 42. Шкорботун В.О., Пелешенко О.О., Самойленко С.С., Кривша В.В. Інноваційні процеси в отології та їх відображення в семінарських заняттях в післядипломній освіті // Журнал вушних носових і горлових хвороб. - 2013. - №5-с. - C. 255.
 43. Шкорботун В.О., Пелешенко О.О., Самойленко С.С., Кривша В.В., Лакиза С.О., Божко Н.В. Компетентністна модель підготовки та професійного вдосконалення лікарів-отоларингологів на післядипломному етапі освіти // Сучасні підходи до вищої медичної освіти в Україні (з дистанційним під’єднанням ВМ(Ф)НЗ України за допомогою відеоконференц-зв’язку) : матеріали XIV Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю, присвяченої 60-річчю ТДМУ (Тернопіль, 18–19 трав. 2017 р.) : у 2 т. / Терноп. держ. мед. ун-т імені І. Я. Горбачевського. – Тернопіль : ТДМУ, 2017. – Т. 2. – С. 308.
 44. Шкорботун В.О., Пелешенко О.О., Самойленко С.С., Лакиза С.О., Кривша В.В., Горішній І.І. Оптимізація навчального процесу на циклі спеціалізації-інтернатури з отоларингології // Журнал вушних, носових і горлових хвороб. – 2015. - №5-с’. - С. 199-200.
 45. Шкорботун В.О., Самойленко С.С., Пелешенко О.О., Лакиза С.О., Кривша В.В. Стандарти медичної допомоги в післядипломній підготовці лікаря-отоларинголога // Журн. вушних, носових та горлових хвороб. – 2017. - № 3с. – С. 110-111.
 46. Шкорботун В.О., Шкоба Я.В., Внукова М.О., Онищенко Ю.І. Захворювання приносових пазух в структурі госпіталізованих хворих в ЛОР-клініку Київської обласної клінічної лікарні // Журнал вушних, носових і горлових хвороб. – 2016. - № 3-с. – С. 153-154
 47. Шкорботун В.О., Шкорботун Я.В. Досвід застосування ендоназального та транс вестибулярного доступу при хірургічному лікуванні пацієнтів з кістами верхньощелепного синусу / Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П.Л. Шупика. Випуск , книга. - К. – 2013. - С. 326-331.
 48. Шкорботун В.О., Шкорботун Я.В. Комплексний підхід до лікування медикаментозного риніту. Сучасні мініінвазивні технології в хірургії та гінекології // Мат. всеукраїнської наук.-пр. конф. з міжнародною участю. 24-25 листопада 2013 р. – Київ, 2013. - С. 47.
 49. Шкорботун В.О., Шкорботун Я.В. Кохлеарна імплантація з плануванням оптимального доступу до тимпанальних сходів завитки на основі 3D-реконструкції комп’ютерної томографії вискової кістки / Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П.Л. Шупика. Випуск, книга. - К. – 2013. - С.
 50. Шкорботун В.О., Шкорботун Я.В. Наш досвід малоінвазивного хірургічного лікування дітей із гіпертрофією аденоїдних вегетацій. Сучасні мініінвазивні технології в хірургії та гінекології // Матеріали всеукраїнської наук.-пр. конф. з міжнародною участю (24-25 листопада 2013 р.) – Київ, 2013. - С. 46.
 51. Шкорботун В.О., Шкорботун Я.В. Особливості діагностики грибкових тіл навколоносових синусів ятрогенного генезу // Оториноларингологія. – 2019. - №2-с (2). – С. 91-92
 52. Шкорботун В.О., Шкорботун Я.В. Особливості ендоскопічних втручань на сфеноідальному синусі у дітей // Журнал вушних носових і горлових хвороб. – 2014. - №3-с’. – С. 191-192.
 53. Шкорботун В.О., Шкорботун Я.В. Співвідношення ново інтегрованої кістки із структурами верхньощелепного синуса після синусліфтінга // Журнал вушних, носових і горлових хвороб. – 2015. - №5-с’. - С. 200-201.
 54. Шкорботун В.О., Шкорботун Я.В. Спосіб фіксації середньої носової раковини після ендориноскопічних втручань // Нововведення. Внесено до переліку наукової (науково-технічної) продукції, призначеної для впровадження досягнень медичної науки у сферу охорони здоров’я 2016 рік.
 55. Шкорботун В.О., Шкорботун Я.В., Дахно Л.О., Лях К.В. Вплив стану навколо носових синусів на результати синусліфтингу за даними комп’ютерної конусно-променевої томографія // XII з’їзд оториноларингології України 18-20 травня 2015 року. Львів. - С. 167.
 56. Шкорботун В.О., Шкорботун Я.В., Кривша В.В., Пелешенко О.О., Самойленко С.С., Лакиза С.О., Горішній І.І. Конусно-променева комп’ютерна томографія в навчальному процесі післядипломної підготовки лікарів-отоларингологів // Журнал вушних, носових і горлових хвороб. – 2016. - № 5-с. – С. 171-172.
 57. Шкорботун В.О., Шкорботун Я.В., Кунах Т.Г. Ендоринохірургічні підходи до передніх відділів верхньощелепного синуса з врахуванням анатомічних особливостей медіальної стінки та альвеолярної бухти // Журн. вушних, носових та горлових хвороб. – 2017. - № 3с. – С. 111-112.
 58. Шкорботун В.О., Шкорботун Я.В., Кунах Т.Г. Особливості ведення пацієнтів після ендоскопічної гайморотомії // Журнал вушних носових і горлових хвороб. - 2013. - №5-с. - C. 256.
 59. Шкорботун В.О., Шкорботун Я.В., Кунах Т.Г. Прогнозування оптимального доступу для ендоскопічної гайморотомії за даними 3D-реконструкції комп’ютерної томографії навколоносових синусів // Журнал вушних носових і горлових . – 2013. -№3-с. – C. 314-315.
 60. Шкорботун В.О., Шкорботун Я.В., Кунах Т.Г., Дахно Л.О. Індивідуальний 3D шаблон для навігованого видалення сторонніх тіл верхньощелепного синуса. // Матеріали традиційної весняної конференції Українського наукового товариства оториноларингології з міжнародною участю “Сучасні технології діагностики та лікування в оториноларингології” (14-15 травня 2018 р.). Журн. вушних, носових і горлових хвороб. 2018.- №3-с.- С. 140-141.. 0044-4650
 61. Шкорботун В.О., Шкорботун Я.В., Кунах Т.Г., Лях К.В. Лікування тактика у дітей з риносинуситами на фоні аденоїдних вегетацій // XII з’їзд оториноларингології України 18-20 травня 2015 року. Львів. - С. 168.
 62. Шкорботун В.О., Шкорботун Я.В., Лях К.В. Анатомо-морфологічне обґрунтування вибору леза для ендоскопічної шейверної аденотомії // Журнал вушних, носових і горлових хвороб. – 2015. - №5-с’. - С. 202-203.
 63. Шкорботун В.О., Шкорботун Я.В., Лях К.В. Наш досвід модифікованої мікродебрідерної аденотомії (віддалені результати) // Матеріали ІІІ науково-практичної конференції АДОУ «Актуальні питання дитячої оториноларингології. (6-7 жовтня 2016р.)» м. Київ. - 2016. - С. 85-86
 64. Шкорботун В.О., Шкорботун Я.В., Лях К.В. Спосіб лікування гіпертрофії глоткового мигдалика // Патент на корисну модель № 108402 Україна, ПКА61В 17/00.;  № 108402 ; заявл. 10.02.2016 ; опублік. 11.07.2016, Бюл. № 13.3
 65. Шкорботун В.О., Шкорботун Я.В., Лях К.В., Кунах Т.Г. Особливості аденотомії у дітей, що перенесли уранопластику // Журнал вушних, носових і горлових хвороб. – 2015. - №5-с’. - С. 201-202.
 66. Шкорботун Я.В. Курик Е.Г. Экпериментальное обоснование использования микродебридерных систем в мининвазивной функциональной эндоринохирургии околоносовых синусов // Оториноларингология. Восточная Европа. 2018. - Том 8. - №4.- С. 346-355.
 67. Шкорботун, В.О., Возняк О.М., Кунах Т.Г. Можливості ендоскопічного транс назального транссфеноїдального доступу до пухлин турецького сідла із супраселярним поширенням //Журнал вушних носових і горлових хвороб. - 2013. - №5-с. – C. 250-251.
 68. Шкроботун В.О., Шкроботун Я.В., Кунах Т.Г. Сучасні критерії обрання доступу до верхньощелепного синуса при виконанні ендоскопічної гайморотомії // Журнал вушних, носових і горлових хвороб. – 2016. - № 3-с. – С. 154-155
 69. Шкроботун В.О., Шкроботун Я.В., Лях К.В. Результати модифікованої мікродебрідерної аденотомії за даними ДНУ «НПЦ ПКМ» ДУС // Журнал вушних, носових і горлових хвороб. – 2016. - № 3-с. – С. 155-156/
 70. Абизов Р.А Эффективность Тантум Верде® в профилактике и лечении мукозитов у онкологических больных // Новости медицины и фармации в Украине. - 2015. - №2 (526). С. 10-11
 71. Абизов Р.А. Онкоотоларингология : особенности диагностики, лечения и реабилитации // Здоров'я України. Тематичний випуск онкологія 2016. - №1 (421). - С. 32-33
 72. Абизов Р.А. Оптимізація лікування променевого набряку слизової оболонки носа при променевих ушкодженнях верхніх дихальних шляхів. // Журнал вушних, носових і горлових хвороб. - 2013. - №5-с. - С. 2-3.
 73. Абизов Р.А., Абизов В.Р. Гипертонические солевые растворы в составе комплексного лечения риносинуситов // Журнал вушних, носових і горлових хвороб. – 2014. - №5-с’. - С. 2-3.
 74. Абизов Р.А., Абизов В.Р. Ирригационная терапия в лечении лучевого отека ЛОР-онкологических больных // Журнал вушних, носових і горлових хвороб. – 2014. - №3-с’. - С. 2-3.
 75. Абизов Р.А., Абизов В.Р. Роль гипертонических солевых растворов в комплексном лечении лучевого отека у онкоотоларингологических больных // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, присвяченої 70-річчю Вінницького обласного клінічного онкологічного диспансеру. Вінниця. – 2015. - С. 85-87.
 76. Абизов Р.А., Абизов В.Р. Солевые растворы в составе комплексного лечения острах и хронических риносинуситов // Журнал вушних, носових і горлових хвороб. – 2015. - №5-с’. - С. 2-3.
 77. Абизов Р.А., Абизов В.Р., Шкоба Я.В., Арнаутова О.О. Типові ознаки дифтерійного запалення глотки // Журн. вушних, носових та горлових хвороб. – 2017. - № 3с. – С. 4.
 78. Абизов Р.А., Абизов В.Р., Шкоба Я.В., Бухенко О.В. Специфічна та неспецифічна профілактика дифтерії // Матеріали щорічної традиційної весняної конференції Українського наукового медичного товариства лікарів-оториноларингологів з міжнародною участю «Сучасні технології діагностики та лікування в оториноларингології». Журн. вушних, носових та горлових хвороб. – 2018. - № 3с. – С. 2. 0044-4650
 79. Абизов Р.А., Абизов В.Р., Шкоба Я.В., Зінь Д.М., Самойленко С.С. Типові ознаки атипового перебігу дифтерії // Оториноларингологія. – 2019. - №1-с (2). - С. 4
 80. Абизов Р.А., Белоусова А.О., Павлишин Ю.Д. Об'єктивні критерії морфофункціонального стану слизової оболонки порожнини носа у хворих на рак гортані після ларингектомії. // Журнал вушних, носових і горлових хвороб. – 2014. - №3-с’. - С. 124-126.
 81. Абизов Р.А., Бєлоусова А.О., Божко Н.В., Самойленко С.С. Переваги високочастотного електрозварювання в хірургічному лікуванні хворих на рак гортані (10 років досвіду) // Оториноларингологія. – 2019. - № 2-3. – С. 85-92. 0000-0008
 82. Абизов Р.А., Бєлоусова А.О., Самойленко С.С., Божко Н.В. Досягнення ВЧ-електрозварювання в онкоотоларингології // Матеріали щорічної осінньої конференції Українського наукового медичного товариства оториноларингології з міжнародною участю “Сучасні досягнення в оториноларингології”. Журн. вушних, носових та горлових хвороб. – 2018. - № 5с. – С. 2.. 0044-4650
 83. Абизов Р.А., Бєлоусова А.О., Самойленко С.С., Божко Н.В. Клініко-морфологічне обґрунтування застосування ВЧ-електрозварювання в профілактиці та зупинці кровотеч при онкоотоларингологічних втручаннях // Матеріали ІІ конгресу дитячих отоларингологів України з міжнародною участю «Актуальні питання дитячої оториноларингології» (до сторіччя заснування Національної медичної академії післядипломної освіти ім.. П.Л.Шупика) , 2018 р. - С. 3-4.
 84. Абизов Р.А., Бєлоусова А.О., Самойленко С.С., Божко Н.В. Основні здобутки застосування ВЧ-електрозварювання в онкоотоларингології // Зварювання та термічна обробка живих тканин. Теорія. Практика. Перспективи: Матеріали ХІІІ науково-практичної конференції. Під. ред. Г.С. Маринського. – Київ: Інститут електрозварювання ім. Є.О. Патона НАН України, 2018. – С. 7-9
 85. Абизов Р.А., Божко Н.В., Бухенко О.В. Ретроспективний аналіз поширеності місцевих ускладнень після радикальних хірургічних втручань при Са гортані ІІІ-VІ стадій // Матеріали щорічної традиційної весняної конференції Українського наукового медичного товариства лікарів-оториноларингологів з міжнародною участю «Сучасні технології діагностики та лікування в оториноларингології». Журн. вушних, носових та горлових хвороб. – 2018. - № 3с. – С. 3. 0044-4650
 86. Абизов Р.А., Божко Н.В., Онищенко Ю.І. Мінімілізація післяопераційного больового синдрому при застосувані електрозварюварювюння в онкоотоларингології // Журнал вушних, носових і горлових хвороб. – 2016. - № 5-с. – С. 2
 87. Абизов Р.А., Божко Н.В., Савчук Л.В., Оніщенко Ю.В. Особливості загоєння післяопераційних ран у ЛОР-онкохворих після використання ВЧ-електрозварювання / Институт электросварки им. Е.О. Патона НАН Украины. Восьмая международная научно- практическая конференция. Сварка и термическая обработка живых тканей. Теория. Практика. Перспективы. Сборник тезисов докладов. 29-30 ноября 2013 г. - С. 45.
 88. Абизов Р.А., Божко Н.В., Шкоба Я.В., Онищенко Ю.И. Инновационные технологии в хирургическом лечении рака гортани // Международный научно-практический журнал Инновационные технологии в медицине. - 2013. - №1. - С. 98-105.
 89. Абизов Р.А., Кривша В.В., Абизов В.Р., Ільченко Ю.П. Використання епістатичних носових тампонів при невідкладній медичній допомозі пацієнтам з носовою кровотечею // Матеріали наукового симпозіуму з міжнародною участю “Актуальні питання медицини невідкладних станів”, 1-2 квітня 2014 р., м. Київ. – С. 3-4.
 90. Абизов Р.А., Кривша В.В., Пелешенко О.О. Огляд зовнішнього вуха та барабанної перетинки з рефлектором і отоскопом / Еталони практичних навиків для лікарів загальної практики — сімейної медицини (навчально-методичний посібник). За ред. Ю.В. Вороненка, Г.І. Лисенка. – Київ. – 2013. – С. 446-471.
 91. Абизов Р.А., Лакиза С.О., Самойленко С.С. Променеві ушкодження гортані – основний чинник ускладнень при наступному хірургічному лікуванні онкоотоларингологічних хворих // Оториноларингологія. – 2019. - №1-с (2). - С. 5
 92. Абизов Р.А., Лакиза С.О., Самойленко С.С. Хондроперихондрит гортані у хворих на рак: особливості диференційної діагностики і планування адекватного лікування // Оториноларингологія. – 2019. - №2-с (2). – С. 2
 93. Абизов Р.А., Мельников О.Ф., Божко Н.В., Самойленко С.С. Вплив високочастотного електрозварювання на стан імунітету онкологічних хворих // Оториноларингологія. – 2019. - №2-с (2). – С. 3
 94. Абизов Р.А., Мельников О.Ф., Павлишин Ю.Д. Концентрація секреторного імуноглобуліну «А» у ротоглотці хворих після ларингектомії та у хворих на рак гортані після променевої терапії. // Журнал вушних, носових і горлових хвороб. – 2014. - №3-с’. - С. 107.
 95. Абизов Р.А., Онищенко Ю.И. Етапи відновлення якості голосу у хворих на рак гортані І-ІІ ст. при хордєктомії з використанням електротермоадгезії // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, присвяченої 70-річчю Вінницького обласного клінічного онкологічного диспансеру. Вінниця. – 2015. - С.89-90.
 96. Абизов Р.А., Онищенко Ю.И. Роль электросварочных технологий в реконструкции головосовой складки у пациентов с раком гортани 1-2 ст. во время хордэктомии // Международный научно-практический журнал «Отоларингология. Восточная Европа». – 2015. - №1 (18). - С 84-89.
 97. Абизов Р.А., Онищенко Ю.І. Клінічне та експериментальне обґрунтування розробленої методики хордектомії з використанням електротермоадгезії у хворих на рак гортані І-ІІ ст. // Клінічна хірургія. – 2016. - №7.- С. 68-74.
 98. Абизов Р.А., Онищенко Ю.І. Позитивний вплив на перебіг онкологічного процесу електрозварювальних технологій у хворих на рак гортані серединної локалізації (спостереження у віддалений період) // Журнал вушних, носових і горлових хвороб. – 2016. - № 5-с. – С. 3.
 99. Абизов Р.А., Онищенко Ю.І. Стан імунної резистентності у хворих на рак гортані І-ІІ ст., після хордектомії з використанням електротермоадгезії // Журнал вушних, носових і горлових хвороб. – 2016. - № 3-с. – С. 2-3.
 100. Абизов Р.А., Онищенко Ю.І., Божко Н.В. Спостереження у віддалений період хворих на рак гортані, які підлягали оперативному втручанню з використанням електрозварювання // ХІ Міжнародна науково-практична конференція «Зварювання та термічна обробка живих тканин. Теорія. Практика. Перспективи.» 25-26 листопада 2016 р. м. Київ, ШЕЗ ім.. Є.О Патона НАН України. – С. 39.
 101. Абизов Р.А., Онищенко Ю.І., Вергун Л.Ю. Біофізичне обґрунтування механізму голосоутворення відновленої голосової складки шляхом електротемпоадгезії // XII з’їзд оториноларингології України 18-20 травня 2015 року. Львів. - С. 50.
 102. Абизов Р.А., Онищенко Ю.І., Ромась О.Ю. Тактика відновлення голосомовної функції у хворих на рак гортані І-ІІ ст після часткових резекцій із застосуванням електротермоадгезії // Актуальні питання дитячої оториноларингології. - К. – 2014. – С. 3-5.
 103. Абизов Р.А., Онищенко Ю.І., Шкоба Я.В. Порівняльна оцінка абластичності хордектомії, що виконана за традиційною методикою та з використанням електротермоадгезії // Журнал вушних, носових і горлових хвороб. - 2013. - №5-с. - С. 3.
 104. Абизов Р.А., Оніщенко Ю.І., Божко Н.В., Шкоба Я.В. Хірургічна методика виконання хордектомії за допомогою електрозварювання // Нововведення. Подано до переліку наукової (науково-технічної) продукції, призначеної для впровадження досягнень медичної науки у сферу охорони здоров’я 2017 рік.
 105. Абизов Р.А., Оніщенко Ю.І., Ромась О.Ю. Тактика комплексного лікування хворих на рак гортані І-ІІ ст. // Журнал вушних, носових і горлових хвороб. - 2013. - №3-с. - С. 2-5.
 106. Абизов Р.А., Павлишин Ю.Д. Аналіз структурного та імунологічного стану слизової оболонки порожнини носа у хворих на рак гортані після ларингектомії // Актуальні питання дитячої оториноларингології. - К. – 2014. – С. 5-7.
 107. Абизов Р.А., Павлишин Ю.Д. Оптимальний комплекс клініко-лабораторних досліджень стану порожнини носа у хворих на рак гортані після ларингектомії // Журнал вушних, носових і горлових хвороб. – 2014. - №5-с’. - С. 114.
 108. Абизов Р.А., Павлишин Ю.Д. Порушення функцій нюхового аналізатора та практичні аспекти методики їхнього дослідження і подальшої тактики ведення таких пацієнтів // Науково-практичний журнал “Сімейна медицина”. – 2013 - № 4. – С. 100-102.
 109. Абизов Р.А., Павлишин Ю.Д., Самойленко С.С. Актуальність визначення клініко-морфо-імунологічного стану слизової оболонки порожнини носа у хворих на рак гортані після тотальної ларингектомії // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, присвяченої 70-річчю Вінницького обласного клінічного онкологічного диспансеру. Вінниця. – 2015. - С. 87-89.
 110. Абизов Р.А., Павлишин Ю.Д., Самойленко С.С. До питання стану верхніх дихальних шляхів у ларингектомованих хворих // Журнал вушних, носових і горлових хвороб. - 2013. - №5-с. - С. 167-168.
 111. Абизов Р.А., Попович В.И., Мардынский Ю.С. К вопросу о механизме развития поздних местных лучевых повреждений // Журнал вушних, носових і горлових хвороб. – 2014. - №5-с’. - С. 125-126.
 112. Абизов Р.А., Ромась О.Ю. Сучасний підхід до відновлення голосової функції при дисфоніях у хворих зі запальними процесами глотки та гортані // XII з’їзд оториноларингології України 18-20 травня 2015 року. Львів. - С. 7.
 113. Абизов Р.А., Ромась О.Ю., Онищенко Ю.І., Шкоба Я.В. Ефективність застосування електрозварювальної технологій у відновленні якості голосу у хворих на рак гортані (І-ІІ ст.) // Журн. вушних, носових та горлових хвороб. – 2017. - № 3с. – С. 2-4.
 114. Абизов Р.А., Ромась О.Ю., Шкоба Я.В. Комплексний підхід у відновленні голосової функції у хворих з парезом гортані після струмектомії // Журн. вушних, носових та горлових хвороб. – 2017. - № 5с. – С. 2-3.
 115. Абизов Р.А., Ромась О.Ю., Шкоба Я.В. Наш досвід реабілітації голосової функції у ЛОР-онкологічних хворих після хордектомії// Журнал вушних, носових і горлових хвороб. – 2015. - №5-с’. - С. 3-4.
 116. Абизов Р.А., Ромась О.Ю., Шкоба Я.В. Реабілітація голосової функції після ГПМК // Оториноларингологія. – 2019. - №1-с (2). - С. 111
 117. Абизов Р.А., Ромась О.Ю., Шкоба Я.В. Роль фонопедичної корекції у відновленні голосової функції у хворих на хронічний катаральний ларингіт // Журнал вушних, носових і горлових хвороб. – 2016. - № 3-с. – С. 4
 118. Абизов Р.А., Ромась О.Ю., Шкоба Я.В. Сучасні технології щодо відновлення якості голосу у хворих на рак гортані після електрозварювальної хордектомії // Матеріали щорічної традиційної весняної конференції Українського наукового медичного товариства лікарів-оториноларингологів з міжнародною участю «Сучасні технології діагностики та лікування в оториноларингології» Журн. вушних, носових та горлових хвороб. – 2018. - № 3с. – С. 150 -151. 0044-4650
 119. Абизов Р.А., Ромась О.Ю., Шкоба Я.В. Удосконалення корекційних заходів при явищах дисфагії після хірургічного лікування хворих з патології лор-органів // Матеріали щорічної осінньої конференції Українського наукового медичного товариства оториноларингології з міжнародною участю “Сучасні досягнення в оториноларингології”. Журн. вушних, носових та горлових хвороб. – 2018. - № 5с. – С. 3. 0044-4650
 120. Абизов Р.А., Савчук Л.В., Божко Н.В., Шкоба Я.В. Эффективность электросварочной технологи в лечении гипертрофии язычной миндалины // Х международная научно-практическая конференция «Сварка и термическая обработка живых тканей. Теория. Практика. Перспективы» 27-28 ноября 2015 г., г. Киев – С. 32
 121. Абизов Р.А., Савчук Л.В., Шкоба Я.В., Бурда А.В. Застосування сучасних методів в діагностиці та лікуванні ранніх захворювань гортані та гортаноглотки // Журнал вушних, носових і горлових хвороб. – 2014. - №3-с’. - С. 23.
 122. Абизов Р.А., Самойленко С.С., Божко Н.В. ВЧ-електрозварювальна технологія – новітній підхід до хірургічного лікування  хворих на рак гортані // Оториноларингологія. – 2019. - №1-с (2). - С. 5-6
 123. Абизов Р.А., Самойленко С.С., Божко Н.В. ВЧ-електрозварювання та післяопераційний біль // Матеріали щорічної традиційної весняної конференції Українського наукового медичного товариства лікарів-оториноларингологів з міжнародною участю «Сучасні технології діагностики та лікування в оториноларингології» Журн. вушних, носових та горлових хвороб. – 2018. - № 3с. – С. 149-150. 0044-4650
 124. Абизов Р.А., Самойленко С.С., Божко Н.В., Ромась О.Ю., Онищенко Ю.І. ВЧ-електрозварювання в хірургічній реабілітації голосу у хворих на рак гортані // Зварювання та термічна обробка живих тканин. Теорія. Практика. Перспективи: матеріали ХІІ Наук.-практ. конф. /Під ред.. Г.С. Маринського. – Київ: ІЕЗ ім.. Є.О. Патона НАН України, 2017. – С. 30.
 125. Абизов Р.А., Самойленко С.С., Божко Н.В., Шкоба Я.В. Мінімізація післяопераційних ускладнень після хірургічного лікування хворих на рак гортані при використанні ВЧ-електрозварювання // Зварювання та термічна обробка живих тканин. Теорія. Практика. Перспективи: матеріали ХІІ Наук.-практ. конф. /Під ред.. Г.С. Маринського. – Київ: ІЕЗ ім.. Є.О. Патона НАН України, 2017. – С. 29
 126. Абизов Р.А., Самойленко С.С., Божко Н.В., Шкоба Я.В. Наше спостереження у віддаленому періоді щодо використання ВЧ-електрозварювання в онкоотоларингології // Журн. вушних, носових та горлових хвороб. – 2017. - № 5с. – С. 3-4.
 127. Абизов Р.А., Самойленко С.С., Онищенко Ю.І., Божко Н.В., Шкоба Я.В. Роль ВЧ-електрозварювання в мінімізації крововтрати при хірургічному лікуванні хворих на рак гортані // Журн. вушних, носових та горлових хвороб. – 2017. - № 3с. – С. 4-5.
 128. Абизов Р.А., Шкоба Я.В. Гіпертонічні сольові розчини у складі комплексного лікування риносинуситів // Журнал вушних, носових і горлових хвороб. - 2013. - №3-с. - С. 5-6.
 129. Абизов Р.А., Шкоба Я.В., Абизов В.Р., Бухенко О.В. Ятрогенії, обумовлені помилками та погрішностями в обстеженні хворих з ЛОР-патологією // Оториноларингологія. – 2019. - №1-с (2). - С. 6-7
 130. Абизов Р.А., Шкоба Я.В., Абизов В.Р., Онищенко Ю.І. Роль ехографія в диференційній діагностиці променевих ушкоджень та пухлинних осередків верхніх дихальних шляхів у ЛОР-онкологічних хворих // Журнал вушних, носових і горлових хвороб. – 2014. - №5-с’. - С. 3.
 131. Абизов Р.А., Шкоба Я.В., Абизов В.Р., Павлишин Ю.Д. Інтроскопічні методи дослідження у диференціальній діагностиці між променевим хондроперихондритом та залишковою або рецидивуючою злоякісною пухлиною гортані. // Журнал вушних, носових і горлових хвороб. - 2013. - №3-с. - С. 6.
 132. Абизов Р.А., Шкоба Я.В., Абизов В.Р., Шкоба Я.Я. Диференційна діагностика дифтерії: перелік захворювань із схожим симптомокомплексом // Оториноларингологія. – 2019. - №2-с (2). – С. 3-4
 133. Абизов Р.А., Шкоба Я.В., Божко Н.В. Види ятрогенних ускладнень в практиці онкоотоларинголога // Журнал вушних, носових і горлових хвороб. – 2016. - № 3-с. – С. 4-5.
 134. Абизов Р.А., Шкоба Я.В., Онищенко Ю.І., Божко Н.В., Ромась О.Ю., Савчук Л.В. Диференційований підхід до оцінки якості голосу у хворих на рак гортані І-ІІ ст., після хордектомії при комплексній медико-фонопедичній реабілітації. // Журнал вушних, носових і горлових хвороб. – 2014. - №3-с’. - С. 24.
 135. Абизов Р.А., Шкоба Я.В., Онищенко Ю.І., Рибянець О.Я., Чекерда В.О. Наш досвід застосування катетера Фалея в лікуванні переломів передньої стінки лобної пазухи // Журнал вушних, носових і горлових хвороб. – 2014. - №3-с’. - С. 187-188.
 136. Абизов Р.А., Шкоба Я.В., Пойманова О.С., Шкоба Я.Я. Наш досвід лікування ВІЛ-інфікованих хворих з патологією ЛОР-органів. // Журнал вушних, носових і горлових хвороб. . - 2013. - №3-с. - С. 310-311.
 137. Абизов Р.А., Шкоба Я.В., Самойленко С.С., Пелешенко О.О. Роль сучасних інформаційних технологій у процесі викладання оториноларингології лікарям оториноларингологам та лікарям загальної практики - сімейної медицини // Науково-практична конференція з міжнародною участю. Збірка матеріалів. "Сучасні здобутки медичної інформатики" - Київ, 13-14 червня 2013 року. С. 276-280.
 138. Абизов Р.А., Шкорботун В.О. Невідкладні стани в оториноларингології [Абизов Р.А., Шкорботун В.О.] // Медицина невідкладних станів. Екстрена (швидка) медична допомога: підручник / І.С. Зозуля, В.І. Боброва, Г.Г. Рощин та ін.; за ред.. І.С. Зозулі. – 3-є вид., переробл. І допов. – К. ВСВ «Медицина», 2017. – C. 745-778. ISBN 978-617-505-462-8.
 139. Абизов Р.А., Шкорботун В.О., Кривша В.В., Лакиза С.О. Методичні рекомендації для керівників баз стажування лікарів – інтернів за спеціальністю «отоларингологія» / Метод. рекомендації. Київ. - НМАПО імені П.Л. Шупика. – 2014 р. – 41 с.
 140. Абизов Р.А., Шкорботун В.О., Кривша В.В., Лакиза С.О. Організація навчального процесу лікарів – інтернів за спеціальністю «Отоларингологія» на базі стажування / Навчальний план і програма циклу тематичного удосконалення. Київ. - НМАПО імені П.Л. Шупика. – 2014 р. – 9 с.
 141. Абизов Р.А. Рецензія на моногафію «Вазомоторний риніт».–К.:ЛОГОС,2014.–175с. // Журн. вушних, носових та горлових хвороб. – 2018. - № 3. – С. 87-88 0044-4650
 142. Безшапочний С.Б., Лобурец В.В., Куценко Б.А., Самойленко С.С. Клиническое применение нестероидных противовоспалительных средств в практике отоларинголога // Ринологія. - 2012. - №3. - С. 18-23
 143. Безшапочный C.Б., Самойленко С.С. Оптимальная терапия различных форм тонзиллофарингитов // Оториноларингологія. – 2019. - №1-с (2). - С. 113-114
 144. Дитяча отологія: навч.-мет. посібник / [Шкорботун В., Шкорботун Я.] під. ред. А Косаковського, Ф. Юрочка. – Львів: Мс, 2017. – 288 с., іл. ISBN
 145. Заявка на Деклараційний патент України на корисну модель № 114897 від 27.03.2018. Спосіб малоінвазивного хірургічного доступу при лікуванні захворювань верхньощелепного синусу / Шкорботун Я.В.
 146. Кривша В.В. Особливості вестибулометричного обстеження пацієнтів з кохлеовестибулярними лабіринтними порушеннями // Журнал «Сімейна медицина». – 2013. - № 4. – С. 129-132.
 147. Кривша В.В., Горішній І.І., Горішня О.І. Провідна роль керівника клініки в реалізації стратегії побудови нової системи охорони здоров`я України // Журн. вушних, носових та горлових хвороб. – 2017. - № 3с. – С. 25-26.
 148. Кривша В.В., Горішній І.І., Павлишин.Ю.Д. Віддаленні результати комплексного лікування хворих на хронічний секреторний середній отит. // Журнал вушних, носових і горлових хвороб, № 3-с, 2013, -C. 57-58.
 149. Кривша В.В., Пелешенко О.О. Особливості вестибулометричного обстеження пацієнтів з кохлеовестибулярними порушеннями // Журнал вушних, носових і горлових хвороб. – 2016. - № 5-с. – С. 72
 150. Кривша В.В., Пелешенко О.О., Арнаутова О.О. Порівняльна характеристика патологічних змін соскоподібного відростка, виявлених при мастоїдотомії з даними КТ-дослідження вуха у хворих на гострий гнійний середній отит, ускладнений мастоїдитом // Журн. вушних, носових та горлових хвороб. – 2017. - № 3с. – С. 58-59.
 151. Кривша В.В., Пелешенко О.О., Самойленко С.С., Щербініна Г.Ю. Використання епістатичних носових тампонів в отоларингологічній практиці // XII з’їзд оториноларингології України 18-20 травня 2015 року. Львів. - С. 80-81.
 152. Лакиза С.О., Самойленко С.С. Деякі особливості лікування хворих на рак гортані // Журнал вушних, носових і горлових хвороб. – 2016. - № 5-с. – С. 78-80
 153. Лакиза С.О., Самойленко С.С., Борисевич К.П. Аналіз лікувальної тактики при травматичних стенозах гортані та шийної частини трахеї // Журн. вушних, носових та горлових хвороб. – 2017. - № 3с. – С. 62-64.
 154. Омерова Л.М., Лакиза С.А., Кузьмук И.А., Шербул В.И. Эндоскопическая медиальная максиллэктомия, как хирургический доступ к новообразованиям верхнечелюстной пазухи. Наш первый опыт // Журнал вушних, носових і горлових хвороб. – 2016. - № 3-с. – С. 100-102
 155. Органосберегающее лечение рака гортани, ротоглотки, их рецидивов и осложнений (руководство) / [Р.А. Абызов и др]; под ред. Д.И. Заболотног и др. – К.: ТОВ «Бібліотека «Здоров’я України», 2014. – 316 с. - ISBN 978-617-7100-09-5.
 156. Патент на корисну модель (позитивне рішення №6932/ЗУ/13 від 27.03.2013). Спосіб хірургічного лікування сенсоневральної глухоти». / Шкорботун В.О., Шкорботун Я.В.
 157. Патент на корисну модель №78299 (11.03.2013р). Спосіб лікування секреторного отиту. / Шкорботун В.О., Шкорботун Я.В.
 158. Патент на корисну модель №80182 (13.05.2013). Спосіб хірургічного лікування захворювань верхньощелепного синуса. / Шкорботун В.О., Шкорботун Я.В.
 159. Самойленко С.С., Абизов Р.А., Попович В.І. Пізні променеві ускладнення та ушкодження // Журнал вушних, носових і горлових хвороб. - 2013. - №5-с. - С. 197-199.
 160. Шкоба Я.В. Володимир Олексійович Шкорботун (до 65-річчя з дня народження) // Журн. вушних, носових та горлових хвороб. – 2018. - № 4. – С. 94-95 0044-4650
 161. Шкорботун Я.В. Лікувальна тактика при кістах верхньощелепних синусів у пацієнтів, яким планувалася дентальна імплантація // Журнал вушних, носових і горлових хвороб. – 2016. - № 5-с. – С. 167-168
 162. Шкорботун Я.В. Планування доступу до верхньощелепного синусу на основі аналізу даних комп’ютерної томографії пацієнтів після субантральної аугментації кістки // Ринологія. - 2016. - №2. – С. 19-24.
 163. Шкорботун Я.В. Рентген-анатомічні особливості медіальної стінки та альвеолярної бухти верхньощелепного синуса у пацієнтів після субантральної аугментації кістки // Вісник української медичної стоматологічної академії "Актуальні проблеми сучасної медицини". – 2017. - Том 17. - 2 (58). С. 221-227.
 164. Шкорботун Я.В. Спосіб видалення сторонніх тіл верхньощелепного синуса // Деклараційний патент України на корисну модель. Бюл. № 6/2017, № 114897, від 27.03.2017. Державна наукова установа "Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини" державного управління справами, вул. Верхня, 5, м. Київ, 01014 (UA)
 165. Шкорботун Я.В. Спосіб хірургічного лікування захворювань верхньощелепного синуса // Деклараційний патент України на корисну модель. Бюл. № 6/2017, № 114898, від 27.03.2017. Державна наукова установа "Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини" державного управління справами, вул. Верхня, 5, м. Київ, 01014 (UA).
 166. Шкорботун Я.В., Криворученко О.Г. Порівняння впливу ендоскопічної гайморотомії з різними варіантами доступу на якість життя пацієнтів // Оториноларингологія. – 2019. - №1-с (2). - С. 124-125
 167. Шкорботун Я.В., Курик О.Г. Експериментальне обгрунтування застосування мікродебрідера для періостзберігаючої хірургії верхньощелепних синусів. // Матеріали традиційної осінньої конференції Українського наукового товариства оториноларингології з міжнародною участю “Сучасні технології діагностики та лікування в оториноларингології” (14-15 травня 2018 р.). Журн. вушних, носових і горлових хвороб. 2018.- №5с.- С. 119-120.. 0044-4650
 168. Шкорботун Я.В., Лях К.В. Гострий синуїт у дітей // З турботою про дитину. – 2015 - № 1(51). – С. 47-51.
 169. Kunakh T., Shkorbotun V., Shkorbotun Y. Using of multiplanar reconstruction computed tomography of paranasal sinuses for evaluation of instruments possibilities and predicting the necessity of additional approach to the maxillary sinus in middle meatal antrostomy // IFOS 2017 (http://www.ifosparis2017.org/sites/default/files/u3/rhinology.pdf) – P. RA-CR-85
 170. Kunakh T., Shkorbotun V., Shkorbotun Y. Using of multiplanar reconstruction computed tomography of paranasal sinuses for evaluation of instruments possibilities and predicting the necessity of additional approach to the maxillary sinus in middle meatal antrostomy // IFOS 2017 (http://www.ifosparis2017.org/sites/default/files/u3/rhinology.pdf) – P. RA-CR-85
 171. Salmanov A.G., Shkorbotun V.O., Shkorbotun, Y.V. Antimicrobial resistance of staphylococcus aureus causing of surgical site infections in ear, nose and throat surgery // Wiad Lek. – 2019. - № 72 (2). – P. 154-158
 172. Salmanov A.G., Voronenko Y.V., Vozianov S.O., Shunko Y.Y., Mamenko M.Y., Verner O.M., Mykhalchuk V.M., Vydyborets S.V., Shkorbotun V.O., Beketova H.V., Okhotnikova O.M., Goryainova N.V., Oshlianska O.A., Laksha O., Bielova O., Shuba V.Y., Osadcha T.M. Bloodstream infections and antimicrobial resistance of responsible pathogens in Ukraine: results of a multicenter study (2013-2015) // Wiad Lek. – 2019. - № 72 (11 cz 1). – P. 2069-2075
 173. Shkorbotun V., Kunakh T., Shkorbotun Y. Endoscopic maxillary middle meatal antrostomy with additional approach through the inferior meatus // 26th Congress of the European Rhinologic Society http://www.ers-isian2016.com/Documents. -№127
 174. Shkorbotun V., Kunakh T., Shkorbotun Y., Borkovskiy D. Endoscopic minimally invasive accesses to the maxillary sinus in surgical treatment of odontogenic maxillary sinusitis: our experience // Abstract book of EUFOS 2015 (3rd Congress of European ORL-HNS. http://www.europeanorl-hnsprague2015.com/scientific-programme/free-papers/
 175. Shkorbotun V., Shkorbotun I., Liakh K., Kunakh T. Endoscopic adenotomy, anatomical-clinical substantiationof the mikrodebrider blade optimal configuration // Abstract book of EUFOS 2015 (3rd Congress of European ORL-HNS. http://www.europeanorl-hnsprague2015.com/scientific-programme/free-papers/
 176. Shkorbotun V., Shkorbotun Y., Kunakh T., Liakh K. The management of the maxillary sinuse’s cyst before dental implantation // IFOS 2017 (http://www.ifosparis2017.org/sites/default/files/u3/rhinology.pdf) – P. RA-NO-33
 177. Shkorbotun V., Shkorbotun Y., Kunakh T., Liakh K. The management of the maxillary sinuse’s cyst before dental implantation // IFOS 2017 (http://www.ifosparis2017.org/sites/default/files/u3/rhinology.pdf) – P. RA-NO-33
 178. Shkorbotun Y., Shkorbotun V., Kunakh T., Liakh K. Dental implantation as a limiting factor to maxilla sinus accessn // 26th Congress of the European Rhinologic Society http://www.ers-isian2016.com/Documents. - P.№ 931
 179. Shkorbotun Y.V., Shkorbotun V.O., Liakh K.V. Miniinvasive maxillary sinuses approach argumentation by X-ray-anatomical features medial wall and alveolar recess of maxillary sinus in patients undergoing subantral bone augmentation investigation // http://ceorlhns.eventmagix.com/CEORLHNS_619/poster_110876/program.aspx/anchor110876.