Search

Під керівництвом професора Тимофєєва О.О. захищено 39 кандидатських та 5 докторських дисертацій.

Серед кандидатів наук: О.М. Лихицький, Д.В. Топчій, В.В. Камінський, О.В. Горобець, М.В. Ковальов, С.В. Вітковська, С.В. Максимча, В.Л. Леснухін (Швеція), В.В. Коваленко, В.П. Цислюк, А.В. Дакал, А.І. Кривошеєва, Є.І. Фесенко, Мазен Штай Тамімі (Йорданія), А.А.Жеззіні (Ліван), Натия Васадзе (Грузія), Берідзе Бека (Грузія) та інші.

Тема науково-дослідної роботи кафедри щелепно-лицевої хірургії: "Особливості діагностики, клінічного перебігу, лікування та профілактики ускладнень у хворих з доброякісними пухлинами та пухлиноподібними утвореннями щелеп та білящелепних м¢яких тканин" (ініціативно-пошукова тема, номер державної реєстрації 0117U002463, термін виконання 2017 – 2024 роки).

Науковий керівник НДР – завідучвач кафедри Заслужений діяч науки і техніки України доктор медичних наук Тимофєєв Олексій Олександрович.

Співробітниками кафедри за період її існування отримано понад 50 авторських свідоцтв і патентів, видано 14 монографій і 9 підручників, більше ніж 20 методичних рекомендацій і інформаційних листів, більше 900 наукових праць.

Наукова школа щелепно-лицевої хірургії