Search

РАДИШ Ярослав Федорович – доктор наук з державного управління професор кафедри управління охороною здоров'я та публічного адміністрування НУОЗ України імені П.Л. Шупика.

  • Дослідник ґенези та тенденцій розвитку  державного управління системою охорони здоров’я в Україні, історії медицини та військової медицини

Під керівництвом професора Радиша Ярослава Федоровича

  • підготовлено та успішно захищено 6 дисертаційних досліджень на здобуття наукового ступеня доктора наук з державного управління, 23 дисертаційні дослідження на здобуття наукового ступеня кандидата наук з державного управління і 3 дисертаційні дослідження на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук

Співавтор емблеми військових лікарів і фармацевтів України

Відзнаки державного рівня:

  • Почесна Грамота Кабінету Міністрів України,
  • Грамота Верховної Ради України.

 

КОШОВА Світлана Петрівна – кандидат наук з державного управління, доцент, відповідальна за навчально-методичну роботу (завуч) кафедри управління охороною здоров'я та публічного адміністрування НУОЗ України імені П.Л. Шупика.

Закінчила Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя факультет психології та соціальної роботи та факультет іноземних мов.

Працювала на посаді викладача кафедри загальної і медичної психології та педагогіки Національного медичного університету імені О. О. Богомольця.

З 2016 року по травень 2021 року працювала на посаді старшого викладача кафедри управління охороною здоров’я Національної медичної академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика (нині НУОЗ України імені П.Л. Шупика).

З червня 2021 року займає посаду доцента кафедри управління охороною здоров'я та публічного адміністрування.

Викладає дисципліни за напрямками пов’язаними з психологічними основами управління персоналом, виникнення і подолання конфліктів в колективі.

Автор понад 100 наукових праць, з них 7 що індексуються у Scopus та Web of Science.

Наукові інтереси присвячені соціально-психологічним особливостям самореалізації особистості у сфері управління.

 

ПОЛОВІНА Анастасія Олегівна – старший лаборант кафедри управління охороною здоров'я та публічного адміністрування НУОЗ України імені П.Л. Шупика.

2020 року закінчила Київський університет імені Бориса Грінченка за спеціальністю «Право», та отримала диплом бакалавра за фахом «Юрист».

Трудову діяльність розпочала у 2017 році в НМАПО імені П.Л. Шупика (нині НУОЗ України імені П.Л. Шупика), на кафедрі управління охороною здоров’я з 2018 року.

Наукові інтереси пов’язані з дослідженням «Кримінальної відповідальності працівників сфери охорони здоров'я», «Медичного права», «Законодавства України про охорону здоров’я», «Прав та обов’язків працівників закладу охорони здоров'я та пацієнтів», «Охорони праці та здоров’я працівників закладу охорони здоров'я», «Організації праці персоналу».