Search

 

Доцент кафедри вірусології Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика Міністерства охорони здоров’я України, кандидат медичних наук, Заслужений лікар України

Відповідальний  за навчально – методичну роботу медико-профілактичного та фармацевтичного факультету 

obertynska.nmape@gmail.com 

Освіта. Закінчила Національний медичний університет імені О.О. Богомольця за спеціальністю «Лікар» 2002 році. Аспірантура заочна 2004 по 2008 рр. Докторантура 2012 -2018 рр.

Кваліфікація. Спеціаліст «Лікар вірусолог - мікробіолог» (2003).  Кандидат медичних наук (2010) Спеціаліст «Лікар з інфекційних хвороб (2011). Лікар вищої категорії за фахом «Вірусологія» (2012). Доцент (2014).  Керівник з якості та Внутрішній аудитор Системи управління якістю згідно з вимогами ISO/ІЕС 17025:2017 (2020). Менеджер з якості медичної лабораторії та Внутрішній Аудитор згідно з вимогами міжнародних стандартів ISO 151895:2012 та ISO 190115:2018 (2020). Заслужений лікар України (2020).

Професійна діяльність. Впродовж 2003-2008 рр. працювала на посаді старшого лаборанта кафедри вірусології та лікаря – вірусолога вірусологічної лабораторії Київської міської санітарно-епідеміологічної станції. Переведена на посаду асистента кафедри вірусології  до обрання за конкурсом 2009 року. Після захисту дисертаційної роботи працювала на посаді асистента кафедри вірусології, а з травня 2012 р. переведена на посаду доцента кафедри вірусології.

Наукова діяльність. З 2004 по 2008 рр. був здобувачем кафедри вірусології КМАПО імені П.Л. Шупика. Дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 03.00.06 – Вірусологія захистила у 2010 р. Тема дисертації: «Поширення рота вірусів на території України та удосконалення методичних підходів до індикації рота вірусів у водних об’єктах довкілля». Науковий керівник - завідувач кафедри вірусології НМАПО імені П.Л. Шупика, доктор медичних наук, професор Дзюблик І.В.

У 2014 році присвоєно вчене звання доцента за спеціальністю 222 – медицина, вірусологія.

Автор та співавтор більше150 наукових праць, у тому числі 5 – у наукових виданнях, що індексуються у міжнародних наукометричних базах Scopus; CrossRef, ORCHID, HOLLIS, Index Copernicus, DORA CNKI, 3-х навчально-методичних посібників; методичних рекомендацій; двох патентів на корисну модель, інформаційних листів, нововведень включених в Галузевий реєстр МОЗ України, Наказів МОЗ України.

З 2012 по 2018 рр. бувла здобувачем кафедри вірусології НМАПО імені П.Л. Шупика. Дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук за спеціальністю 03.00.06 – Вірусологія подано до захисту. Тема дисертації: «Роль нових респіраторних вірусів у розвитку захворювань бронхолегеневої системи та сучасні молекулярно – генетичні технології їх діагностики». Науковий керівник - завідувач кафедри вірусології НМАПО імені П.Л. Шупика, доктор медичних наук, професор Дзюблик І.В.

Протягом останніх років брала участь у конференціях за вірусологічним напрямом профілем, у тому числі  на “World Congress on Virology” виступила з доповіддю “Application Of The Method Of Polymerase Chain Reaction For Diagnostication Of Bronchoulic Diseases, Including Non-Hospital Viral Infections Of Lower Breathing Rates And Economic Rationale Of The Intelligence Of Its Use” в Orlando, USA. та пройшла навчання курсу в INSTYTUT KSZTALCENIA MENEDZEROW JACOSTI та після здачі іспиту отримала сертифікат Менеджера з якості медичної лабораторії та Внутрішнього Аудитора Системи Менеджменту згідно з вимогами міжнародних стандартів ISO 151895:2012 та ISO 190115:2018, отримала сертифікат Керівника з якості та Внутрішнього аудитора Системи управління якістю згідно з вимогами ISO/ІЕС 17025:2017 .

Член редакційної колегії журналу «Здоров’я суспільства».

Сфера наукових інтересів – питання молекулярної діагностики особливо небезпечних вірусних хвороб, швидкого реагування на новітні загрози пандемій та епідемій, науково­експертних досліджень складних випадків лабораторної діагностики при розшифровуванні спалахів вірусних інфекційних хвороб; експертних досліджень новітніх технологій дослідження вірусів та мікроорганізмів,  розробок та вивчення медичних імунобіологічних препаратів для лабораторної діагностики інфекційних хвороб, експертизи дезінфекційних засобів, необхідних для здійснення профілактичних, протиепідемічних заходів; наукових досліджень щодо розробки і впровадження новітніх технологій лабораторної діагностики інфекційних хвороб, санітарних норм, методів профілактики інфекційних хвороб з метою забезпечення зниження рівня вірусних інфекційних хвороб, поліпшення епідемічної ситуації, підвищення ефективності протиепідемічних заходів; розробки рекомендацій щодо впровадження новітніх технологій, методів, алгоритмів, підходів для лабораторної діагностики інфекційних хвороб та застосування діагностичних імунобіологічних препаратів на території держави; створення методик та засобів для контролю якості лабораторних досліджень інфекційних хвороб людини; проведення експертної оцінки діагностичних та імунобіологічних препаратів, проведення на постійній основі підготовки фахівців всіх спеціальностей лабораторної та профілактичної служби, з метою удосконалення вмінь та навичок лабораторної діагностики, протиепідемічних заходів та санітарної охорони населення України. а також прогнозування епідемічного процесу вірусних інфекцій, розробка систем підтримки прийняття рішень в діагностиці, вакцинопрофілактиці та фармакотерапії вірусних інфекцій.

Викладацька діяльність. З 2011 року по теперішній час працює на посаді доцента кафедри вірусології як обрана за конкурсом.