Search

 
 

Відділ моніторингу якості діяльності є структурним підрозділом НУОЗ України імені П. Л. Шупика і безпосередньо підпорядковується ректору.

Відділ створений відповідно до підпункту 14 пункту 2 статті 32 Закону України «Про вищу освіту», підпункту 13 пункту 3 розділу IV Статуту НУОЗ України імені П. Л. Шупика, рішення вченої ради НУОЗ України імені П. Л. Шупика від 12.04.2017 (протокол № 4), наказу № 3120 від 22.09.2017.

Колектив

Тріщинська
Марина Анатоліївна

начальник відділу, доктор медичних наук, доцент
тел. (044) 206 73 23
Новик
Оксана Олексіївна 
фахівець ІІ категорії
тел. (044) 205 48 61
Закрутько
Леся Іллівна 
провідний фахівець,
кандидат медичних
наук, доцент.

Історія відділу 

Відділ моніторингу якості діяльності НУОЗ України імені П. Л. Шупика створено у 2017 р. з метою систематичного моніторингу результатів діяльності НУОЗ України імені П. Л. Шупика, аналізу його результатів та визначення тенденцій до розвитку.

Моніторинг

Нормативно-правова база 

Положення про відділ (у PDF)

1 Закон «Про освіту» :http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2145-19

2 Закон «Про наукову і науково-технічну діяльність»: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/848-19

3 Закон «Про вищу освіту» : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1556-18

Стандарти і рекомендації щодо забезпечення якості в Європейському просторі вищої освіти (ESG) (pdf)

5 ДСТУ управління якістю ISO 9001:2015 (pdf)

6 Статут НУОЗ України імені П. Л. Шупика

7 Стратегія НУОЗ України імені П. Л. Шупика

8 Програма розвитку НУОЗ України імені П. Л. Шупика

9 Структура НУОЗ України імені П. Л. Шупика

10 Положення про моніторинг якості освіти НУОЗ України імені П. Л. Шупика

11 Положення про прозорість та інформаційну відкритість діяльності НУОЗ України імені П. Л. Шупика

12 Положення про відділ моніторингу якості діяльності НУОЗ України імені П. Л. Шупика

13 Положення про рейтингове оцінювання процесів кафедр, факультетів/ навчально-наукових інститутів НУОЗ України імені П. Л. Шупика

14 Положення про проведення моніторингових заходів

НАША АДРЕСА
04112 м. Київ,  вул. Дорогожицька, 9,
к. 502, 502а тел. : (044) 206 73 23,
тел. : (044) 205 48 61
E-mail: 
monitoring@nuozu.edu.ua
m
onitoringnmapo@gmail.com