Search

НАУКОВА ШКОЛА З НЕВРОЛОГІЇ

Наукова школа створена наказом НУОЗ України імені П. Л. Шупика «Про введення в дію рішень засідання вченої ради» (протокол № 9 від 12.11.2014).

Керівник та засновник наукової школи:

ГОЛОВЧЕНКО ЮРІЙ ІВАНОВИЧ - завідувач кафедри неврології НУОЗ України імені  П. Л. Шупика, професор, доктор медичних наук, заслужений діяч науки і техніки. З 1983 року був головним невропатологом МОЗ України. Є віце-президентом президії Українського товариства неврологів та психіатрів, входить до складу президії Українського товариства невропатологів та психіатрів; позаштатним консультантом Головного судово-медичного експертного бюро; входить до складу атестаційної комісії МОЗ України. Список публікацій у наукових фахових виданнях України та міжнародних виданнях професора Головченка Ю. І. налічує 346 видань, з яких − 1 монографія, 1 посібник, 2 методичних рекомендацій з грифом МОЗ України, більше ніж 60 впроваджень, h-index за Google Scholar – 3. Спеціальність 14.01.15 «Нервові хвороби».

Професійний, науковий та педагогічний досвід свідчать про високу кваліфікацію керівника, педагога та спеціаліста у галузі охорони здоров’я та, зокрема, в неврології. Під керівництвом професора Головченка Ю. І. захищено 21 кандидатських та 12 докторських дисертаційних робіт; навчалося 510 клінічних ординаторів, 17 аспірантів та 4 магістри, що дозволило сформувати колектив дослідників різних поколінь та різної наукової кваліфікації в сфері неврології, які виконують розробки щодо актуальних наукових проблем. Наявний науково-педагогічний колектив неврологів є потенціалом для створення нового та актуального для теорії і практики наукового знання, і відповідно, розвитку НУОЗ України імені   П. Л. Шупика в цілому.

Місія школи: створення нових знань, теорії і практики нових ефективних методів діагностики та лікування хворих неврологічного профілю з метою покращення якості життя та профілактики захворювань нервової системи.

Напрямки діяльності школи: вивчення та розробка нових ефективних методів діагностики та лікування хворих на судинні та нейродегенеративні захворювання центральної нервової системи, ураження периферичної нервової системи аутоімунного ґенезу та на фоні дегенеративно-дистрофічних змін хребта з метою покращення якості життя та профілактики захворювань нервової системи.

Головні завдання: 1. Створення нових ефективних методів діагностики та лікування хворих на судинні та нейродегенеративні захворювання з метою покращення якості життя та профілактики захворювань нервової системи. 2. Підготовка науково-педагогічних кадрів. 3. Рецензування наукової продукції, кандидатських та докторських дисертацій. 3. Підготовка проведення конференцій, семінарів. 5. Нормотворча діяльність. 6. Проведення та участь у наукових форумах, в т.ч. за кордоном; 7. Участь у експертних комісіях.

Наукова школа створена на основі понад 100 фундаментальних наукових праць – статтях, тезах, методичних рекомендаціях, монографіях, опублікованих представниками наукової школи у період 2010-2018 років, у тому числі у міжнародних та наукометричних виданнях. Перелік наукових праць на основі яких створена наукова школа.

Колектив наукової школи

Колектив наукової школи складається з наступних представників: Слободін Т. М. – професор кафедри, д. мед. н., h-index – 4; Насонова Т. І. - доцент кафедри, д. мед. н. Тріщинська М. А. - доцент кафедри, д. мед. н., h-index – 4. Третьякова А. І. - доцент кафедри, д. мед. н. Глоба М. В. - доцент  кафедри, д. мед. н. Колосова Т. В. - доцент кафедри, к. мед. н., h-index – 1. Самосюк Н. І. - доцент кафедри, к. мед. н. Клименко О. В. - доцент кафедри, к. мед. н., h-index – 3. Мальцев Д. В. – доцент кафедри, к. мед. н.  Горева Г. В. - асистент кафедри, к. мед. н. Пасічник Г. П. - асистент кафедри, к. мед. н. Маркулан О. М. - асистент кафедри, к. мед. н. Бельська І. В. - асистент кафедри, к. мед. н. Аспіранти кафедри: Чеборака Т. О., Маслова І. Г., Костенко В. В., Семьонова О. В., Осташко М. П., Винник Ю. М. та кліничні ординатори: Брякін Д. В., Михайловська Н. О., Аріелле Енделі Енделі, Садап Ходжамаммедова.

Основні досягнення та діяльність школи

Згідно із наказом НУОЗ України імені П. Л. Шупика від 01.07.2014 №2632 головою наукової школи за спеціальністю неврологія є професор Головченко Юрій Іванович. Завідувач кафедри – професор, доктор медичних наук, заслужений діяч науки та техніки Головченко Юрій Іванович, науково-педагогічний більше 40 років. З 1983 року був головним невропатологом МОЗ України, має звання «Заслужений діяч науки і техніки». Головченко Юрій Іванович – віце-президент президії Українського товариства неврологів та психіатрів.

Професійний, науковий та педагогічний досвід свідчать про високу кваліфікацію керівника, педагога та спеціаліста у галузі охорони здоров’я та, зокрема, неврології. Основні напрямки наукової та практичної діяльності Ю.І. Головченко стосуються розробки та вивчення нових ефективних методів діагностики та лікування хворих неврологічного профілю з метою покращення якості життя та профілактики захворювань нервової системи.

Професор Головченко Ю.І. є головою спеціалізованої вченої ради Д26.613.01 по захисту докторських та кандидатських дисертацій, членом вченої ради НУОЗ України, членом президії Українського товариства невропатологів та психіатрів, членом редакційних колегій десяти фахових видань (в т.ч. "Український медичний часопис", "Український вісник психоневрології", "Ліки України", "Сімейна медицина" та ін.).

Професор Головченко Ю. І. є позаштатним консультантом Головного судово-медичного експертного бюро.

Список публікацій у наукових фахових виданнях України та міжнародних виданнях професора Головченка Ю.І. налічує 383 видань, з яких 1 монографія, 2 посібника, 2 методичні рекомендації з грифом МОЗ, більше 60 впроваджень.

Під керівництвом професора Головченка Ю.І. було захищено 21 кандидатських дисертацій та 12 докторських дисертацій, навчалося 510 клінічних ординаторів, 15 аспірантів та 4 магістри, що дозволило сформувати колектив дослідників різних поколінь та різної наукової кваліфікації в сфері неврології, які виконують розробку актуальних наукових проблем. Сформований науково-педагогічний колектив неврологів є потенціалом для створення нового та актуального для теорії і практики наукового знання, і відповідно розвитку академії в цілому. 

Участь у підготовці наукових та науково-педагогічних кадрів Під керівництвом професора Головченка Ю. І. було захищено 21 кандидатську дисертацію та 12 докторських дисертацій, зокрема завідуючою кафедри неврології №2 НУОЗ України імені П. Л. Шупика, д. м. н. Ткаченко О. В.; професором кафедри невідкладних станів НМАПО імені П. Л. Шупика, д. м. н. Бобровою В. І.; завідуючою лабораторії болю ДУ «Інституту травматології та ортопедії», д. м. н. Юрик О. Є.; професором кафедри неврології №1, д. м. н. Слободін Т. М., доцентом кафедри неврології №1, д. мед. н. Тріщинською М. А., доцентом кафедри неврології №1, д. мед. н. Насоновою Т. І.

Під керівництвом професора Головченка Ю. І. на кафедрі неврології №1 НУОЗ України імені П. Л. Шупика навчалося 510 клінічних ординаторів, 15 аспірантів та 4 магістри, що дозволило сформувати колектив дослідників різних поколінь та різної наукової кваліфікації в сфері неврології, які виконують розробку актуальних наукових проблем. Сформований науково-педагогічний колектив неврологів є потенціалом для створення нового та актуального для теорії і практики наукового знання, і відповідно, розвитку академії в цілому.

Захищені дисертації на кафедрі неврології №1 під керівництвом  професора Головченка Юрія Івановича 

1986 р.
к.м.н.

Ткаченко
Олена Василівна

Клініко-імунологічні показники реактивності організму при ураженнях лицевого нерву.

1986 р.
к.м.н.

Макарова
Тетяна Тимофіївна

Динаміка показників клініко-імунологічної реактивності організму при церебральному арахноідіті.

1990 р.
к.м.н.

Онопрієнко
Олексій Павлович

Клініко-діагностичні показники біоелектричної активності спинного мозку.

1990 р.
к.м.н.

Оконська
Любов Дмитрівна

Застосування низьких температур у комплексному лікуванні невралгії трійчастого нерву.

1992 р.
к.м.н.

Немчикова
Тетяна Григорівна

Застосування гіпотермії у комплексному лікуванні гострого періоду попереково-крижових радикулітів.

1992 р.
к.м.н.

Каліщук
Тетяна Миколаївна

Нейроендокринні та нейротрофічні зміни при сполученій черепно-мозковій травмі та переломах довгих кісток.

1994 р.
к.м.н.

Колосова
Тетяна Володимирівна

Застосування локальної дозованої гіпотермії в комплексному лікуванні хворих на неврит лицевого нерву.

1995 р.

магістр

 

1997 р.
д.м.н.

Романенко
Наталія Іванівна

 

Боброва
Валентина Іванівна

Вплив малих доз іонізуючого випромінення на нервову систему участників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС.

 
Особливості ураження нервової системи у хворих обструктивними захворюваннями легень з системною артеріальною гіпертензією.

1997 р.
к.м.н.

 

Романенко
Наталія Іванівна

Особливості ураження нервової системи в осіб молодого віку, що зазнали впливу іонізуючого випромінювання.

1999 р.
магістр

 2000 р.
д.м.н.

Орос
Михайло Михайлович

 

 

Ніколенко
Віктор Юрійович

Використання локальної гіпотермії в комплексному лікуванні захворювань периферичної нервової системи.

 

Гострі ураження нервової системи в гірників (клініка, патогенез, лікування).

2000 р.
к.м.н.

Усатенко
Олександр Григорович

Перебіг цереброваскулярних захворювань, ускладнення яких призвели до смерті учасників наслідків аварії на ЧАЕС.

2001 р.
д.м.н.

Юрик
Ольга Єфремівна

Неврологічні аспекти остеохондрозу хребта (патогенез, клініка та лікування).

2002 р.
к.м.н.

Клименко
Олена Іванівна

Особливості розвитку дисциркуляторної
енцефалопатії в учасників ліквідації наслідків на ЧАЕС за даними томографічних методів нейровізуалізації

2003 р.

к.м.н.

Віницький

Володимир Анатолійович

Застосування локальної дозованої гіпотермії сегментарної зони надниркових залоз при комплексному лікуванні хворих з початковими проявами гіпертонічної енцефалопатії.

 

2004 р.

к.м.н.

Самосюк

Наталія Іванівна

Магнітолазеротерапія в комплексному лікуванні хворих в гострому періоді ішемічного інсульту.

 

2004 р.

к.м.н.

Панченко

Тетяна Іванівна

Неврологічні аспекти порушень постави у підлітків. 

2004 р.

к.м.н.

Сіделковський

Олексій Леонович

Особливості перебігу цереброваскулярних захворювань при частковій андрогенній недостатності у осіб, які зазнали впливу іонізуючого випромінювання.

2005 р.

к.м.н.

Клименко

Олександр Віталійович

Особливості патогенезу попереково-крижового болю (lowbackpain) у чоловіків фертильного віку з урогенітальною патологією

2005 р.

к.м.н.

Тріщинська

Марина Анатоліївна

Оцінка ролі інтенсивної терапії в лікуванні церебрального інсульту в гострому періоді

2006р.

д.м.н

Адріюк

Любомир Васильович

 

Клініко-патогенетичне обґрунтування застосування факторів нуклеїнової природи для діагностики, лікування, профілактики судинних захворювань головного мозку.

2006р.

д.м.н.

Кузнєцов

Віктор Володимирович

Особливості морфофункціональної реорганізації мозку у хворих у відповідному періоді ішемічного інсульту

2006р.

д.м.н.

Трінус

Костянтин Федорович

Рання діагностика пристінкових порушень як ранній ознаці та прогностичнму критерію неврологічного дефіциту у осіб, що зазнали впливу іонізуючого випромінювання внаслідок аварії на ЧАЕС, шляхом визначення неврофункціональних механізмів та розробці діагностичних та прогностичних критеріїв цих порушень.

2008р.

д.м.н.

Паєнок

Анжеліка Володимирівна

 

Клінініко-параклінічні прояви енцефалопатій

різного генезу (рання диференціальна діагностика)

2008р.

к.м.н.

Асауленко

Олена Ігорівна

Патогенетичні особливості стану загальної та локальної гемодинаміки при вертеброгенних синдромах у хворих з артеріальною гіпертензією

 

2008р.

к.м.н.

Федорець

Валентина Григорівна

Особливості патогенезу неврологічних проявів клімаксу

 

2009р.

к.м.н.

Маркулан

Ольга Леонідівна

Клініко-патогенетичне обгрунтування профілактики повторного ішемічного інсульту у хворих з різними його підтипами

 

2011р.

д.м.н.

Слободін

Тетяна Миколаївна

 

 Клініко-патогенетичніа спектиемоційних  та когнітивних  порушень при хвороби Паркінсона

 

2012р.     д.м.н.

Задорожна Божена Володимирівна

Травматична хвороба головного мозку (віддалений період  черепно-мозкової травми): клініко-біохімічні аспекти, профілактика, лікування

 

 

2013р. к.м.н.

Лукашевич Петро Вячеславович

Роль судинного фактору в розвитку хвороби Паркінсона

 

2013р. д.м.н.

Труфанов    

Євген Олександрович

Диференціаний  діагноз і прогноз хвороби Паркінсона,      паркінсонічних синдромів і ессенціального тремору

 

2015р. к.м.н.

Бельська

Ірина Вікторівна

Біль нижнього відділу спини у жінок фертильного віку з хронічним аднекситом: клініко-патогенетична характеристика

2017р.

д.мед.н.

Тріщинська Марина Анатоліївна

Судиннорухова функція ендотелія при початкових стадіях хронічних цереброваскулярних захворювань

2017р.

д.мед.н.

Насонова Тетяна Іванівна

Діагностичні критерії та медикаментозна корекція церебрального ішемічного інсульту, обумовленого метаболічним синдромом (патогенетичні механізми, клініка, діагностика, лікування і профілактика)

Діяльність школи у 2018 році: Представниками наукової школи опубліковано 50 статей та тез, із них у закордонних та наукометричних журналах – 36, українських – 14.

Підготовка докторів наук, докторів філософії (кандидатів наук)
в докторантурі, аспірантурі 2018 році

№ з/п

 

ПІБ

Форма навч. (очна, денна, вечірня, заочна), роки навчання

ПІБ наукового керівника

Тема дисертаційної роботи, дата затвердження вченою радою

Дата

між каф. семінару

1

Чеборака Тетяна Олександрівна

аспірантура очна денна,

2015 - 2018

Слободін Тетяна Миколаївна

Особливості перебігу хвороби Паркінсона на фоні коморбідної патології аутоімунного генезу

 30.11.2018

2

Маслова Ірина Геннадіївна

аспірантура заочна,

2015 - 2019

Слободін Тетяна Миколаївна

Персоналізоване лікування хворих з болем в спині з урахуванням клініко-генетичних кореляцiй

 

3

Костенко Володимир Васильович

аспірантура очна денна, 2017 - 2021

Головченко Юрій Іванович

Особливості диференціальної діагностики, перебігу та визначення важливості немоторних симптомів при хворобі рухового нейрона

 

4

Семьонова

Олександра Василівна

аспірантура заочна,

2018 - 2022

Головченко Юрій Іванович

Вікові особливості когнітивних порушень при хворобі малих судин головного мозку

 

5

Осташко Мар’яна Петрівна

аспірантура очна вечірня, 2018 - 2022

Насонова Тетяна Іванівна

Мігрень (клініко-неврологічні, когнітивні, психоемоційні особливості та структурно-морфометричні характеристики головного мозку)

 

6

Винник Юрій Михайлович

аспірантура очна вечірня, 2018 - 2022

Насонова Тетяна Іванівна

Структурно-морфометричні, клініко-енцефалографічні особливості епілепсії у хворих в пізньому відновному періоді ішемічного інсульту

 

Підготовка докторів наук, докторів філософії (кандидатів наук)
поза докторантурою, аспірантурою (пошукачі кафедри) у 2018 році

 

№ з/п

 

ПІБ

Місце

роботи, посада

ПІБ

наук. кер./

консультанта

Тема дисертаційної роботи, терміни виконання

1

Старовойтова Галина Олександрівна

Черкаська обласна клінічна лікарня, лікар невропатолог

Слободін

Тетяна

Миколаївна

Клініко-патогенетичні особливості різних фенотипів хвороби Паркінсона на основі співставлення рухових, немоторних проявів та особистісних рис хворих

 Підготовка клінічних ординаторів у 2018 році

№ з/п

ПІБ

Терміни навчання

Керівник

Дата атестації

проміжна

залікова

1

Магурчак Мар’яна Петрівна

2016-2018

Слободін Тетяна Миколаївна

 

2.06.2018

2

Козлова

Олена Олександрівна

2016-2018

Головченко

Юрій Іванович

 

 2.06.2018

3

Кекенадзе

Маріам Давидівна

2016-2018

Головченко

Юрій Іванович

 

 2.06.2018

4

Герхарт

Анна Карлівна

2016-2018

Головченко

Юрій Іванович

 

 2.06.2018

5

Брякін Данил Вячеславович

2017-2019

Слободін Тетяна Миколаївна

2 рік навчання

 

6

Михайловська Наталія Олександрівна

2017-2019

Насонова Тетяна

Іванівна

2 рік навчання

 

7

Аріелле Енделі Енделі

2017-2019

Головченко

Юрій Іванович

2 рік навчання

 

8

Садап Ходжамаммедова

2018-2020

Головченко

Юрій Іванович

1 рік навчання

 


Участь у науково-дослідній роботі

Участь у науково-дослідній роботі: у 2016 році виконувалась ініціативно-пошукова НДР «Клініко-патогенетичні аспекти діагностики і лікування судинних та нейродегенеративних захворювань нервової системи» (№ державної реєстрації  0114U02214, термін виконання 2014-2019 роки). Керівник НДР професор Головченко Ю. І.

Перелік наукової продукції кафедри за результатами виконання фрагменту ініціативно-пошукової НДР у 2018 році

 1. Abdullaiev R Ya, Kalashnikov V. I, Globa M. V, Posokhov N. F., Abdullaiev R. Ya. Dopplerometric Parameters of Cerebral Blood Flow with Migrane / // Trends Tech Sci Res. – 2018. – V1(5) – P.001-005.
 2. Globa М. Transcranial Doppler predictive value in patients with cerebral vasospasm after aneurysmal subarachnoid haemorrhage / M. Globa // Evropean journal of neurology. 23 Meeting of the ESNCH: Book of Abstract, Prague, Czech Republic, April 13-16, 2018, Vol 25, S1, P25.
 3. Globa М. Ultrasonographic findings in patients with impaired circulation in vertebrobasilar system Evropean journal of neurology. 23 Meeting of the ESNCH: Book of Abstract, Prague, Czech Republic, April  13-16, 2018, Vol 25, S1, O46.
 4. Maltsev D.V. Efficiency of High-dose I/V Immunoglobulin Therаpy in Children with Autism Spectrum Disorders Associated with Genetic Deficiency of Folate Cycle Enzymes // Proceedings of the 4th Neurological Disorders Summit (NDS-2018), July 23-25, Los Angeles, USA.
 5. Tretiakova Albina. Informative value of neurophysiological methods in diagnosis of cervical spondylotic myelopathy», 31th International Congress of Clinical Neurophysiology (ICCN), abstract guide, May 1-6, 2018 Washington, DC, USA.
 6. Глоба М. В., Литвак С. О., Яковенко Л. М. та ін. Застосування об’ємної інфузійної терапії у пацієнтів з церебральним вазоспазмом на тлі розриву артеріальної аневризми головного мозку/, А.І. Доготарь, М.В. Єлєйник// Матер. науково-практичної конференції нейрохірургів України з міжнар. участю «Організація та сучасні принципи надання спеціалізованої нейрохірургічної допомоги хворим на мозковий інсульт» м.Винниця 5-7 вересня 2018 р. – 2018. – С.38. 
 7. Глоба М. В., Сулій Л. М., Ващенко В. В., Новікова Т. Г. Оцінка мозкового кровоплину в пацієнтів з вертебробазилярною недостатністю відповідно до наявності структурних змін в системі задньої циркуляції. / Зб. наук. прац. співробіт. НМАПО імені П. Л. Шупика. – 2018. – №30. – С. 557–566.
 8. Ілюк, Р. Ю., Литвиненко А. Л., Лисенко С. М., Возняк О. М., Клименко О. В. Динаміка больового синдрому при транспедикулярній біопсії при остеопоротичних компресійних переломах хребців.
 9. Коваленко О. Є., Чіжикова М. Є., Клименко О.В. Клініко-неврологічні особливості больових та деяких небольових синдромів у хворих після інсульту. / Актуальні проблеми клінічної та профілактичної медицини. – 2018 - Т. 2 № 1. С. 60-69.
 10. Лісяний М. І., Глоба М. В., Степаненко І. В. та ін. Дослідження рівня середніх молекул в периферійній крові при геморагічних інсультах. / Матер. науково-практичної конференції нейрохірургів України з міжнар. участю «Організація та сучасні принципи надання спеціалізованої нейрохірургічної допомоги хворим на мозковий інсульт» м.Винниця 5-7 вересня 2018 р. – 2018. – С.48.
 11. Лісяний М. І., Глоба М. В., Степаненко І. В. та ін. Нейроаутоімунні реакції показників запально-деструктивних процесів при гострих порушеннях мозкового кровообігу. / Матер. науково-практичної конференції нейрохірургів України з міжнар. участю «Організація та сучасні принципи надання спеціалізованої нейрохірургічної допомоги хворим на мозковий інсульт» м.Винниця 5-7 вересня 2018 р. – 2018. – С.47.
 12. Мальцев Д.В. Показания к применению колониестимулирующих факторов в клинической практике, часть 1 // Клінічна імунологія. Алергологія. Інфектологія. – 2018. – №1 (106).–  С. 5-12.
 13. Мальцев Д.В. Показания к применению колониестимулирующих факторов в клинической практике, часть 2 // Клінічна Імунологія. Алергологія. Інфектологія. – 2018. – №3  (108). – С. 5-11.
 14. Мальцев Д.В. Расширенный клинико-лабораторный фенотип при генетически детермированном нарушении фолатного цикла у детей с расстройствами спектра аутизма // Международный неврологический журнал. –  2018 . –  №5 (99). – С. 13-25.
 15. Мальцев Д.В. Діагностика і лікування вторинної гіпогаммаглобулінемії у дітей // Міжнародна конференція «Аутоімунні, алергічні, імунодефіцитні хвороби та імунні конфлікти: сучасна діагностика та терапія», 28-30 листопада, м. Львів.
 16. Мальцев Д.В. До питання переваг цетрилеву у лікуванні алергічних синдромів // Клінічна Імунологія. Алергологія. Інфектологія. – 2018. – №6(111). – С.34-37.
 17. Мальцев Д.В. Значение вирусных инфекций как проявлений иммунодефицита в патогенезе расстройств спектра аутизма, ассоциированных с генетическим дефицитом фолатного цикла // Ел. журнал Психологічне здоров’я. – 2018. – №1. – http://maup.com.ua/ua/psiholog/vipuski2.html.
 18. Мальцев Д.В. Иммунотерапия. К.: Центр учбової літератури, – 2018, 608 с. ISBN 978-611-01-1131-7
 19. Мальцев Д.В. Малі імунодефіцитні хвороби: етіологія, патогенез, клініка, діагностика і лікування // Імунологія та алергологія. – 2018. - №3. – С. 12-24.
 20. Мальцев Д.В. Нові відкриття у механізмах інтерферон-залежного контролю над латентними альфа-герпесвірусами у сенсорних нервових гангліях // Медична наука України. – 2018. [очікує опублікування].
 21. Мальцев Д.В. Нові відкриття у механізмах інтерферон-залежного контролю над латентними альфа-герпесвірусами у сенсорних гангліях і досвід застосування індуктора інтерферону Оверину для відновлення такого контролю // Здоровье мужчины. – 2018. [очікує опублікування].
 22. Мальцев Д.В. Основы современной иммунотерапии // Імунологія та алергологія: наука і практика. – 2018. – №1-2. – C. 18-43.
 23. Мальцев Д.В. Оценка иммунного статуса у детей с расстройствами аутистического спектра, ассоциированым с генетическим дефіцитом фолатного цикла // Лікарська справа. – 2018. – №1-2. – C. 11-23.
 24. Мальцев Д.В. Переваги цетрилеву в лікуванні алергічних синдромів // Новости медицины и фармации в Украине. – 2018. – №5 (654). – С. 8-10.
 25. Мальцев Д.В. Показания к применению препаратов альфа-интерферонов в клинической практике, часть 2 // Клінічна Імунологія. Алергологія. Інфектологія. – 2018. – №5(110). – С. 16-26.
 26. Мальцев Д.В. Показания к применению препаратов альфа-интерферонов в клинической практике, часть 2 // Клінічна Імунологія. Алергологія. Інфектологія. – 2018. – №6(111). – С. 10-21.
 27. Мальцев Д.В. Результаты оценки влияния Цетрилева (левоцетиризина) на позднюю фазу атопической реакции // Клінічна Імунологія. Алергологія. Інфектологія. – 2018. [очікує опублікування].
 28. Мальцев Д.В. Роль дефицита ферментов цикла фолиевой кислоты в развитии расстройств спектра аутизма у детей // Ел. журнал Психологічне здоров’я. – 2018. – №2. – http://maup.com.ua/ua/psiholog/vipuski2.html.
 29. Мальцев Д.В. Эффективность и безопасность ритуксимаба для подавления антинейронального аутоиммунитета у детей с аутистическим спектром, ассоциированным с генетическим дефицитом фолатного цикла // 3 Національний конгрес з імунології, алергології та імунореабілітації, 17-19 квітня 2018, м. Дніпро.
 30. Мальцев Д.В. Эффективность цереброкурина в реабилитации детей с расстройствами спектра аутизма, ассоциированными с генетическим дефицитом фолатного цикла // І-а Міжнародна науково-практична конференція «Особливі сім’ї з особливими дітьми», 11 грудня 2018 року, м. Київ.
 31. Мальцев Д.В., Гірна Г.А. Дефіцит природних кілерів і/або природних кілерних Т-лімфоцитів як причина злоякісних новоутворень у людей (огляд літератури) // Клінічна онкологія. – 2018. –№1(29). – C. 34-39.
 32. Мальцев Д.В., Горбенко В.Ю. Клінічний випадок попереково-крижового мієліту HSV2-етіології у пацієнта з вибірковим дефіцитом природних кілерів // Укр. неврол. журнал. – 2018. – №2. – C.74-80.
 33. Мальцев Д.В.,Євтушенко С.К., Горбенко В.Ю., Бондарчук О.Л. Клініка, діагностика й лікування VZV-васкулопатій церебральних артерій // Міжнародний неврологічний журнал. – 2018. – №3 – (97). – С. 99-116.
 34. Маслова И.Г., Слободин Т.Н., О.Т., Мосейко В.В., Зайченко А.В. Влияние индивидуальных особенностей пациента с болью в спине на назначение нестероидных противовоспалительных препаратов / Международный научно-практический журнал Неврология нейрохирургия. Восточная Европа 2018.– №3. – С. 407-416.
 35. Насонова Т. І., Колосова Т. В., Слободин Т. М., Клименко О. В., Курочкін І. В., Рябиченко Т. М., Тишкевич О. В., Бугайов Ю. А., Головченко Ю. І. Порушення пам’яті й уваги в пацієнтів середнього віку: діагностика й лікування // Международный неврологический журнал – 2018. – №2 (96).  – С. 19-25.
 36. Николов Н. А., Макеев С. С., Новикова Т. Г., Чеботарева Л. Л., Глоба М. В., Юневич О. А.  Мартыш Е. В. Определение абсолютного мозгового кровотока по данным сцинтиграфии с липофильным радиофармпрепаратом / Медицинская физика. –  2018. – № 3. – C. 36-45.
 37. Новікова Т. Г., Ніколов М. О., Макеєв С. С., Коваль С. С., Чеботарьова Л. Л., Глоба М. В. Зміни мозкового кровотоку за даними сцинтиграфічних та ультразвукових досліджень у пацієнтів з хронічною ішемією у вертебро-базилярному басейні // Укр. радіол. журн.  2018. – № 3 (16). – С. 162–167.
 38. Оржешковський В. В., Клименко О. В. Синдром неспокійних ніг, асоційований з полінейропатією. / Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю Київ 24-25 квітня 2018 р. С33.
 39. Пасічник Г.П., Бідний В.В., Орел В.М. Використання препаратів на основі церулоплазміну в інтенсивній терапії. Огляд літератури. / Экстренная Медицина 2018, том7, №1 ст. 124-129.
 40. Педаченко Е. Г., Красиленко Е. П., Крамаренко В. А., Хижняк М. В., Танасийчук А. Ф., Педаченко Ю. Е., Волощук А. С., Чопик Н. Г., Третьякова А. И. Вертеброгенная нейрокомпрессионная патология:  дифференциальная диагностика болевых синдромов в контексте предоперационного отбора больных с грыжами межпозвонковых дисков //./ II-съезд нейрохирургов Узбекистана, 6-7 сентября 2018 г, Ташкент.
 41. Поліщук М. Є., Гребенюк А. В., Гуляєв Д. В., Гуляєва М. В., Защипась Ю. П., Самосюк Н. І., Тріщинська М. А. Сучасні принципи діагностики та лікування пацієнтів із гострим ішемічним інсультом./ Київ: Навч. посібник. 208 с.
 42. Слободин Т.Н. «Золотому стандарту» лечения болезни Паркинсона Леводопе – 50 лет. Грядет ли замена? Международный научно-практический журнал Неврология нейрохирургия. Восточная Европа 2018. - №3. -С. 461-471
 43. Слободин Т.Н. Аутоиммунные щаболевания в разделе двигательных расстройств Международный научно-практический журнал Неврология нейрохирургия. Восточная Европа 2018. – №4.
 44. Слободин Т.Н. Является ли болезнь Паркинсона не только нейтродегенеративным, но и воспалительным заболеванием? Международный научно-практический журнал Неврология нейрохирургия. Восточная Европа 2018. – №4.
 45. Слободин Т.Н., Старовойтова Г.А Немоторные нарушения в структуре фенотипической гетерогенности болезни Паркинсона /Международный научно-практический журнал Неврология нейрохирургия. Восточная Европа 2018. - №1. – С. 94-107
 46. Старовойтова Г.А., Девиньяк О.Т., Слободин Т.Н. Личностные особенности пациентов с болезнью Паркинсона и их взаимосвязь с двигательными и нейропсихиатрическими нарушениями Международный научно-практический журнал Неврология нейрохирургия. Восточная Европа 2018. -№ 3 .-С. 426-438.
 47. Сулік Р. В. Клименко О. В. Яворська А. В. Тактика лікування інсомній у хворих з хронічною ішемією мозку та коморбідною патологією. / Східно-Європейський неврологічний журнал №2, 2018 С.4-11.
 48. Третьякова А. І. Діагностика та лікування проксимальних тунельних невропатій верхньої кінцівки», I Міжнародний Конгрес з Клінічної Нейрофізіології стран СНГ, ШОС, Европи та Азії (Алмати, 3-6 жовтня), ICCNA-2018, електронний ресурс.
 49. Тріщинська М. А. Сучасний погляд на ефективність пентоксифілінвмісних препаратів при хронічній ішемії головного мозку. / НЕЙРОNEWS. – 2018. – №4-5. – С. 31-34.
 50. Чеботарьова Л. Л., Глоба М. В,. Третьякова А. І. та ін. Викликані потенціали головного мозку в хворих з хронічною ішемією у вертебро-базилярному басейні залежно від особливостей церебральної та регіонарної перфузії / Укр. нейрохірургічний журн. —2018. — № 2 (82). — С. 61—68.
 51. Чеботарьова Л. Л., Глоба М. В., Третьякова А. І., Макеєв С. С., Сулій Л. М., Солонович О. С., Ніколов М. Р., Новікова Т. Г. Отримано позитивне рішення про видачу патенту на корисну модель, реєстраційний № заявки u 2018 07415 (дата подання 02.07.2018): «Спосіб діагностики і прогнозування когнітивних порушень залежно від показників викликаних когнітивних потенціалів та церебральної перфузії у пацієнтів з хронічною ішемією мозку у вертебрально-базилярному басейні», 10.10.2018
 52. Чеботарьова Л. Л., Глоба М. В., Третьякова А. І., Сулій Л. М. Прояви тривоги та депресії у пацієнтів із синдромом помірних когнітивних порушень на тлі хронічної ішемії головного мозку / Матеріали VII щорічної наук.–практ.-конф. з міжнар. участю «Сучасні аспекти клінічної неврології» Буковель, 13—15 березня 2018р. — С. 162.
 53. Чеботарьова Л. Л., Третьякова А. И., Глоба М. В., Сулий Л. М. Комплексная оценка когнитивных функций у пациентов с хронической ишемией головного мозга / Материалы VI науч.- практ. конференции с международн. уч. «Клиническая нейрофизиология и нейрореабилитация» Тезисы. Научно-практический журнал «Вестник клинической нейрофизиологии». Специальный выпуск. 22-23 ноября 2018г, Санкт-Петербург.

Перелік наукової продукції кафедри за результатами виконання фрагменту бюджетної НДР У 2016 році

з/п

Назва журналу

Назва статті

Автор

Рік видання, № журналу, кількість сторінок

 1.  

Український медичний часопис

Прогностичне значення добового моніторингу артеріального тиску в осібі з початковими стадіями цереброваскулярної патології

Тріщинська М.А., Бельська І.В., Цимбалюк І.Л.

V/VI 2016. – Випуск 3(113).-С.115-117.

 1.  

Науково-прак-тичний журнал Кровобіг та гемостаз»

Особливості ендотеліальної дисфункції у осіб з церебро-васкулярною патологією

Тріщинська М.А.

2015. - 1-2′.–

С. 155-156

 1.  

Научно-практический журнал «Здоровье женщины»

Потокозалежна вазодилатація у жінок з початковими проявами хронічної ішемії мозку

Тріщинська М.А.

2016. –

№2 (108).

–С.56-59

4

Український медичний часопис

Прогностичне значення добового моніторингу артеріального тиску в осіб із початковими стадіями цереброваскулярної патології

Тріщинська М.А., Бельська І.В., Цимбалюк І.Л.

V/VI 2016.

- №3(113)

-С .115-117.

 

5

Біль, знеболення і інтенсивна терапія

Взаємозв’язок імунологічної та цереброваскулярної реактивності у пацієнтів з початковими проявами хронічної ішемії мозку

ТріщинськаМ.А., Головченко Ю.І., Глоба М.В.

2016. —

№2.—

С.77-84

6

Архів клінічної медицини

Клініко-нейровізуалізаційні особливості та функціональні наслідки ішемічних інсультів у пацієнтів з метаболічним синдромом

Насонова Т.І.

2016. –

№1(22).–

С.57-62

7

Галицький вісник

Цереброваскулярні порушення при метаболічному синдромі: клініко-нейровізуалізаційне спостереження

Насонова Т.І.

2016. - №2

 

 

8

Східно-європейський неврологічний журнал

Особливості взаємовідносин між артеріальним тиском та судинноруховою функцією ендотелію в осіб з початковими проявами хронічної ішемії мозку

Тріщинська М.А., Головченко Ю.І., Рябіченко Т.М., Ключнікова О.А., БельськаІ.В., Курочкін І.В.

2016. –

№4(10).-

С.44-49

 

9

Нейро news

психологія і психіатрія

Новые  сведение о патогенезе болезни Паркинсона и других нейродегенеративных заболеваний: пересмотр диагностических критериев.По материалам XVIII Международного конгресса по болезни Паркинсона и двигательным расстройствам (Швеция, Стокгольм, 8-12 июня 2014 г.)

Т.Н. Слободин, Ю.И. Головченко, И.Н. Карабань,

С.П. Московко,

Я.Е. Саноцкий,

Е.А. Труфанов,

Г.А. Старовойтова, Л.В. Длугош,

И.В. Богданова, И.В. Хубетова,

Л.В Федоришин., А.Н. Черкез,

В.И. Пашковский, В.А. Голик

2016.-С.2-6.

10

Нейро news

психологія і психіатрія

Лечение болезни Паркинсона с позиций доказательной медицины

Слободин Т.Н.

2016.-С.1-3

Статті у вітчизняних електронних виданнях України

1

Ліки України плюс

Взаємозв’язок показників добового моніторингу артеріального тиску та цереброваскулярної реактивності у пацієнтів з початковими проявами хронічної ішемії мозку

Тріщинська М.А.

2016. –

№3(28).-

С.29-33

Статті у наукометричних вітчизняних виданнях України٭

 1.  

Міжнародний неврологічний журнал

Особливості прогресування когнітивних порушень у пацієнтів з хворобою Паркінсона

Старовойтова Г.О.,

Чеборака Т.О., Горева Г.В., Слободін Т.М.,

Головченко Ю.І.,

Насонова Т.І., Клименко О.В., Гончар О.Ю., Гурмак О.М.

2016. – Випуск 3(81).-С.161-162.

 

 1.  

Міжнародний неврологічний журнал

Клініко-нейпропсихо-логічне співставлення когнітивного дефіциту із показниками церебральної гемодинаміки при різних підтипах синдрому помірних когнітивних порушень

Горева Г.В., Слободін Т.М.,

Головченко Ю.І.,

Насонова Т.І., Гончар О.Ю., Гурмак О.М., Чеборака Т.О.

2016. – Випуск 3(81).-С.141-142

 1.  

Міжнародний неврологічний журнал

Актуальні аспекти взаємозв’язків між судиноруховою функцією ендотелію та артеріальнимтиском в осіб з початковими проявами хронічної ішемії мозку

Тріщинська М.А., Головченко Ю.І.,

Клименко О.В., Бельська І.В.

2016. – Випуск 3(81).-С.123-130

 1.  

Міжнародний неврологічний журнал

Сучасні підходи до діагностики герпесвірусних нейроінфекцій (науковий погляд)

Мальцев Д.В., Євтушенко С.К.

2016. – Випуск 3(81).-

С.32-44

 1.  

Семейная медицина

Патогенетичні аспекти застосування L-аргініну при хронічній цереброваскулярній патології

Тріщинська М.А., Рябіченко Т.М., Ватліцов Д.В., Ключнікова Д.В., Гурмак О.М., Бугайов Ю.А., Тишкевич О.В.

2015. №5

(61).–С. 159-163

 

 1.  

Український неврологічний журнал

Оптимізація первинної профілактики хронічної ішемії мозку шляхом вивченння механізмів її розвитку

Тріщинська М.А.

2016. –

№2.–

С.36-42

 1.  

Міжнародний неврологічний журнал

Этапное лечение расстройств аутистического спектра, ассоциированных с генетическим дефицитом фолатного цикла

Мальцев Д.В.

2016. –

Випуск 2(80).

–С.151-157

 1.  

Міжнародний неврологічний журнал

Эффективность высоко-дозовой внутривенной иммуноглобулинотерапии у детей с расстройствами аутистического спектра, ассоциироваными с генетическим дефицитом ферментов фолатного цикла

Мальцев Д.В., Евтушенко С.К.

2016. – Випуск 2(80).–

С.35-48

 1.  

Український неврологічний журнал

Клинический полиморфизм генетического дефицита энзимов цикла фолиевой кислоты

Мальцев Д.В., Натриус Л.В., Чуприков А.П., Головченко Ю.И.,

Кириллова Л.Г., Асауленко Е.И., Клименко А.В.

№ 2.–С.7-16

 1.  

Міжнародний неврологічний журнал

Тривожно-когнітивні розлади у пацієнтів з метаболічним синдромом: клініко-нейровізуалі-заційна діагностика, лікування

Насонова Т.І.

2016. –

Випуск 2(80).

–С.25-32

 1.  

Міжнародний неврологічний журнал

Взаємозвʾязок показників автоімунореактивності та судинорухової функції ендотелію у пацієнтів із початковими проявами хронічної ішемії мозку

Тріщинська М.А.

2016. –

№4(82).

- C.37-42

 1.  

Український неврологічний журнал

Структурні зміни головного мозку у пацієнтів з когнітивними порушеннями на тлі метаболічного синдрому

Насонова Т.І., Сусенко А.Л.

2016. –

№1.-С.41-47

 1.  

Український неврологічний журнал

Цереброваскулярна реактивність при початкових виявах хронічної ішемії мозку

Тріщинська М.А.

2016. –

№1.-С.31-35.

 

 1.  

Семейная медицина

Когнітивно-афективні розлади в постінсультний період у пацієнтів з метаболічним синдромом

Насонова Т.І., Горева Г.В., Головченко Ю.І., Райченко К.В.

2016. –

№1(63).-

С.101-106

 1.  

Міжнародний неврологічний журнал

Патогенетичні аспекти превентивної корекції патологічної втоми в ранньому відновному періоді ішемічного інсульту у хворих з метаболічним синдромом

Насонова Т.І., Асауленко О.І., Колосова Т.В., Клименко О.В, Слободін Т.М.,

Гончар О.Ю, Бугайов Ю.А., Тишкевич О.В., Курочкін І.В., Головченко Ю.І.

2016. –

№1(79).-

С.54-62

 1.  

Український неврологічний журнал

Оптимізація первинної профілактики хронічної ішемії мозку шляхом вивчення механізмів її розвитку

Тріщинська М.А.

2016. –

№2.-С.36-42

 1.  

Міжнародний неврологічний журнал

Выбор антиагрегантного средства для вторичной профилактики церебрального инсульта

Трещинская М.А.

2015. –

№6(76).-

С.81-88

 1.  

Восточно-Европейский журнал заболевания Паркинсона и двигательных расстройств

Немоторные нарушения при болезни Паркинсона (Часть 1. Немоторные нарушения в структуре фено- и генотипической гетерогенности болезни Паркинсона)

Слободин Т.Н.  Старовойтова Г.А.

2016. –

№ 2.-

С.10-20

 1.  

Сімейна медицина

Судинорухова функція ендотелію та цереброваскулярна реактивність за початкових проявів хронічної ішемії мозку

Тріщинська М.А. Головченко Ю.І.

2016. — №3(65).—

С.66-71.

 1.  

Міжнародний ендокринологічний журнал

Патогенетичні аспекти превентивної корекції когнітивних порушень при метаболічному синдромі

Насонова Т.І.

2016. –

№1(73).-

С.35-43.

 1.  

Медицина неотложных состояний

Ішемічний інсульт при метаболічному синдромі і цукровому діабеті 2 типу: клініко-морфометричні особливості, лікування

Насонова Т.І.

2016. –

№3(74).-

С.22-26

 1.  

Науковий журнал «Science Rise» Medical Science

Цереброваскулярна реактивність у каротидному та вертебро-базилярному циркуляторних басейнах при початкових проявах хронічної ішемії мозку

Тріщинська М.А.

2016. - №2/3 (19).–С.39-44.

 

 1.  

European journal of neurology

The genetic deficiency of folate cycle and autistic spectrum: the relationship with immunodeficiency, demyelination and I/V immunoglobulin effectiveness

Maltsev D.

2016, May. –

Vol.23,

Supplement

1.-Page 64.

 

 1.  

Науковий журнал «Science Rise» Medical Science

Дослідження варіабельності ритму серця у пацієнтів з початковими проявами хронічної ішемії мозку

Тріщинська М.А.

2016. —

№8(4).—

С.59-63.

 

Статті у наукометричних міжнародних виданнях٭

 1.  

The Pharma Innovation Journal

Cerebral Hemispheres Volumetric Characteristics in Patients with Cognitive Impairments with Underlying Metabolic Syndrome

Nasonova T.

2016. –

№5(2).-

С.34-38

 1.  

The Pharma Innovation Journal

Pathological Fatigue in Patients with Ischemic Stroke on the Background of Metabolic Syndrome

Nasonova T.

2016. –

№5(6).-

С.01-04

           

Участь у діяльності спеціалізованих вчених рад та експертна діяльність

Участь у діяльності спеціалізованих вчених рад:

керівник школи професор Головченко Ю. І. є головою спеціалізованої вченої ради НУОЗ України імені П. Л. Шупика Д26.613.01 (спеціальність 14.01.15 «Нервові хвороби»), представники школи – професор Клименко О. В. є секретарем цієї ради, а професор Слободін Т. М. входить до її складу. Проведено 5 офіційних опоненцій професором Слободін Т.М.

Участь у роботі експертних проблемних комісій:

Професори Головченко Ю. І. та Слободін Т. М. беруть участь у роботі експерної проблемних комісій з неврології НУОЗ України імені П. Л. Шупика, професор Головченко Ю. І. є експертом ДУ «Головне бюро судово-медичної експертизи МОЗ України», професор Слободін Т. М. є членом експертної комісії з неврології Департаменту атестації кадрів вищої категорії та ліцензування МОН України.

Участь у підготовці нормативних документів

Оновлюється

Публікації наукової школи: У 2018 році представниками школи опубліковано 37 статей та тез, в закордонних наукометричних журналах - 28, українських - 9. 

У 2016 році за результатами виконання НДР «Клініко-патогенетичні аспекти діагностики і лікування судинних та нейродегенеративних захворювань нервової системи» видано 1 монографію з грифом ІSBN: Мальцев Д. В. Иммунотерапия. К.: Центр учбової літератури, – 2018, 608 с. ISBN 978-611-01-1131-7 та 1 навчальний посібник: Поліщук М. Є., Гребенюк А. В., Гуляєв Д. В., Гуляєва М. В., Защипась Ю. П., Самосюк Н. І., Тріщинська М. А. Сучасні принципи діагностики та лікування пацієнтів із гострим ішемічним інсультом./ Київ: Навч. посібник. 208 с.;

50 статей з них 36 надруковані у зарубіжних та наукометричних виданнях та 14 статей в українських фахових виданнях. 

У закордонних виданнях представниками наукової школи опубліковано 5 наукових праць:

 1. Abdullaiev R Ya, Kalashnikov V. I, Globa M. V, Posokhov N. F., Abdullaiev R. Ya. Dopplerometric Parameters of Cerebral Blood Flow with Migrane / // Trends Tech Sci Res. – 2018. – V1(5) – P.001-005.
 2. Globa М. Transcranial Doppler predictive value in patients with cerebral vasospasm after aneurysmal subarachnoid haemorrhage / M. Globa // Evropean journal of neurology. 23 Meeting of the ESNCH: Book of Abstract, Prague, Czech Republic, April 13-16, 2018, Vol 25, S1, P25.
 3. Globa М. Ultrasonographic findings in patients with impaired circulation in vertebrobasilar system Evropean journal of neurology. 23 Meeting of the ESNCH: Book of Abstract, Prague, Czech Republic, April 13-16, 2018, Vol 25, S1, O46.
 4. Maltsev D.V. Efficiency of High-dose I/V Immunoglobulin Therаpy in Children with Autism Spectrum Disorders Associated with Genetic Deficiency of Folate Cycle Enzymes // Proceedings of the 4th Neurological Disorders Summit (NDS-2018), July 23-25, Los Angeles, USA.
 5. Tretiakova Albina. Informative value of neurophysiological methods in diagnosis of cervical spondylotic myelopathy», 31th International Congress of Clinical Neurophysiology (ICCN), abstract guide, May 1-6, 2018 Washington, DC, USA.


Отримані відзнаки, нагороди, гранти завідувачем кафедри неврології №1, професором, д. мед. н. Юрієм Івановичем Головченко отримана подяка від ректора НУОЗ України імені П. Л. Шупика – академіка НАМН України, професора, д. мед. н. Вороненка Юрія Васильовича.
Міжнародна діяльність

Міжнародна діяльність: У 2018 році професором Слободін Т. М. була організовано проведення ІІ Міжнародної конференції "Досягнення неврології" (Advances in Neurology) (Київ, 3 – 5 квітня 2018), на якій виступали науковці із Великої Британії, Німеччини, США та ін.

Міжнародне співробітництво: Європейська асоціація нейронаук (EFNS, проф. Слободін Т.М.), Міжнародне товариство рухових розладів (MDS, проф. Слободін Т.М.) 

Міжнародні проекти реалізовані  в рамках школи:

1. «Дослідження в паралельних групах з наступним періодом активного лікування для оцінки ефективності, безпечності та переносимості двох доз перорального прийому лаквінімоду (0,6 мг/добу або 1,2 мг/добу) у пацієнтів з рецидивно-ремітуючим розсіяним склерозом», Головченко Ю.І. 2013 – 2017рр.

2. «Відкрите продовження дослідження використання  DS-5565 протягом 52 тижнів при болю, що пов’язаний з фіброміалгією». Головченко Ю.І. 2015 – 2017рр. 

Міжнародні конференції, в яких брав участь колектив школи:

 1. Глоба М. В. Діагностика та лікування проксимальних тунельних невропатій верхньої кінцівки. I Міжнародний Конгрес з Клінічної Нейрофізіології країн СНГ, ШОС, Европи та Азії. Алмати, 3-6 жовтня ICCNA-2018.
 2. Глоба М. В. Клініко-ультрасонографічні співставлення у хворих з вертебро-базилярною недостатністю. IX Міжнародний медичний форум «Інновації в медицині – здоров’я нації». Київ, 25-27 квітня 2018 року.
 3. Глоба М. В. Сучасний погляд на роль нейросонології в ангіоневрології: підсумки зустрічи Европейської спілки нейросонології та церебральної гемодинаміки ESNCH 2018. Науково-практична конференція з міжнародною участю «Актуальні питання сучасної ультразвукової діагностики». Київ, 11 – 12 жовтня 2018 року.
 4. Глоба М. В. Ультразвукові зміни мозкового кровообігу у пацієнтів з голово кружінням / Ultrasound changes of brain circulation in patients with dizziness” / 45th International Congress of Neurootological and Equilibrometric Society Reg. with Vertigo Academy International. Київ, 23 – 26 травня 2018 року.
 5. Глоба М. В. Ультрасонографические находки у пациентов с нарушениями кровообращения в вертебробазиллярном басейне. Ultrasonographic findings in patients with impaired circulation in vertebrobasilar system. 23 Meeting of the ESNCH. Прага, Чешская республика, 13 – 16 квітня 2018 року.
 6. Клименко О. В. Синдром вертебральної артерії. / М. Ірпінь 21-22 вересня 2018 Науково-практична конференція з міжнародною участю «Feofania stroke day».
 7. Мальцев Д. В. Cучасна діагностика гуморальних імунодефіцитів людини. ХІ Міжнародна виставка LABCompLEX. Науково-практичний семінар «Нові досягнення в діагностиці алергії та сучасний стан досліджень захворювань імунної системи». Київ, 17 – 19 жовтня 2018 року.
 8. Мальцев Д. В. Ефективність імуноглобулінотерапії при аутоімунних захворюваннях периферичної нервової системи. Науково-практична конференція з міжнародною участю «Бронхіальна астма, алергія, клінічна та лабораторна імунологія - сьогодення та перспектива». Київ, 29 – 30 березня 2018 року.
 9. Мальцев Д. В. Клінічні форми нейробореліозу та методи верифікації діагнозу VII Міжнародний медичний конгрес «Впровадження сучасних досягнень медичної науки у практику охорони здоров’я». Київ, 25 – 27 квітня 2018 року.
 10. Мальцев Д. В. Сироватковий ФНП альфа як біомаркер скроневої медіальної епілепсії, асоційованої з HHV6/HHV7 нейроінфекцією людини»  /Serum TNF alpha as a biomarker of Temporal Mesial Epilepsy associated with HHV6/HHV7 neuroinfections in humans 10th International Virology Summit & 4th International  Conference on Influensa & Zoonotic Diseases. Вена, Австрія, 2– 4 липня 2018 року.
 11. Насонова Т. І. Легкі та помірні когнітивні порушення у пацієнтів середнього віку: діагностика та лікування. Нейросимпозіум. Одеса, 11 – 13 вересня 2018 року.
 12. Насонова Т. І. Оптимізація лікування когнітивних порушень при стресі у пацієнтів середнього віку. ХІХ Національний конгрес кардіологів України. Київ, 26-28 вересня 2018 року.
 13. Насонова Т. І. Оптимізація функціонального відновлення при ішемічному інсульті. XI Національний конгрес «Людина та ліки». Київ, 28 – 29 березня 2018 року.
 14. Насонова Т. І. Пацієнти з церебро-васкулярними захворюваннями: когнітивні та психо-вегетативні порушення. Науково – практична конференція «Сучасні аспекти діагностики та лікування серцево-судинних і нейродегенеративних захворювань». Рига, Латвія, 22 – 24 червня 2018 року.
 15. Насонова Т. І. Постінсультні больові синдроми: діагностика, лікування. VІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Мозок і серце». Одеса, 6 – 7 вересня 2018 року.
 16. Насонова Т. І. Психовегетативні розлади у пацієнтів із хворобою дрібних церебральних судин. ІІ Всеукраїнський конгрес «Мистецтво Лікування: від керівництв до практики». Київ, 1 – 2 березня 2018 року
 17. Насонова Т. І. Стрес та його дія на життя та здоров’я сучасної людини. ІІ Всеукраїнський Конгрес «Мистецтво Лікування», Київ, 01 березня 2018 року
 18. Насонова Т. І. Фіброміалгія: диференційна діагностика, лікування. Науково-практична конференція з міжнародною участю «Сучасні аспекти клінічної неврології». Яремче, 13 – 15 березня 2018 року.
 19. Насонова Т. І. Фіброміалгія: диференційна діагностика, лікування. ХХ Міжнародна конференція «Мультимодальні аспекти вікових особливостей профілактики та терапії цереброваскулярних захворювань». Трускавець, 22 – 24 квітня 2018 року.
 20. Насонова Т. І. Чи існує ДЕП (так або ні). ДЕП – реальна проблема. IV Міжнародний симпозіум країн Центральної Європи з неврології, нейрохірургії та психіатрії. Львів 15-17 листопада 2018 року.
 21. Пасічник Г. П. Нейропротекція в інтенсивній терапії – новий погляд. Науково-практична конференція з міжнародною участю «Сучасні аспекти фармакотерапії захворювань нервової системи». Харків, 14 – 15 березня 2018 року.
 22. Пасічнік Г. П. Нейропротекція в інтенсивній терапії – новий погляд. ХХ Міжнародна конференція «Мультимодальні аспекти вікових особливостей профілактики та терапії цереброваскулярних захворювань». Трускавець, 22 – 24 квітня 2018 року.
 23. Слободін Т. І. Рідкісні неврологічні захворювання: фатальні вчора, курабельні – сьогодні. ІІ Міжнародна конференція "Досягнення неврології" (Advances in Neurology). Київ, 3 – 5 квітня 2018.
 24. Слободін Т. М. Пароксизмальний головний біль.  Українсько-турецький симпозіум. Київ, 16 – 17 березня 2018 року.
 25. Слободін Т. М. Больові синдроми у пацієнтів з комор бідною патологією. Нейросимпозіум. Одеса, 11 – 13 вересня 2018 року.
 26. Слободін Т. М. Головний біль як предиктор деменції. Нейросимпозіум. Одеса, 11 – 13 вересня 2018 року.
 27. Слободін Т. М. Мігрень. Нейросимпозіум. Одеса, 11 – 13 вересня 2018 року.
 28. Слободін Т. М. Нейродегенерації з накопиченням заліза в мозку. ІІ Міжнародна конференція "Досягнення неврології" (Advances in Neurology). Київ, 3 – 5 квітня 2018.
 29. Слободін Т. М. Пароксизмальні больові синдроми. ІІ Міжнародна конференція "Досягнення неврології" (Advances in Neurology). Київ, 3 – 5 квітня 2018.
 30. Слободін Т. М. Пароксизмальні нервовом’язові розлади. ІІ Міжнародна конференція "Досягнення неврології" (Advances in Neurology). Київ, 3 – 5 квітня 2018.
 31. Слободін Т. М. Проблема тривоги у пацієнтів з кардіологічною патологією. ХІХ Національний конгрес кардіологів України. Київ, 26 – 28 вересня 2018 року.
 32. Третякова А. І. Майстер-клас з викликаних потенціалів. IX Міжнародний медичний форум «Інновації в медицині – здоров’я нації». Київ, 25 – 27 квітня 2018 року.
 33. Третякова А. І. Майстер-клас: Когнітивні викликані потенціали. VII Міжнародний медичний конгрес «Впровадження сучасних досягнень медичної науки у практику охорони здоров’я». Київ, 25 – 27 квітня 2018 року.
 34. Третякова А. І. Постерна доповідь: «Informative value of neurophysiological methods in diagnosis of cervical spondylotic myelopathy» 31th International Congress of Clinical Neurophysiology (ICCN). Вашингтон, Сполучені штати Америки, 1 – 6 травня 2018 року.
 35. Третякова А. І. Постерна доповідь: «Neurophysiology and radiology in diagnosis of thoracic outlet syndrome (TOS)». AANEM Annual Meeting, Вашингтон, Сполучені Штати Америки, 10 – 13 жовтня, 2018 року.
 36. Третьякова А. І. Нейрофізіологічні критерії клінічного діагнозу при болі у руці. Науково-практична конференція з міжнародною участю «Сучасні аспекти клінічної неврології». Яремче, 13 – 15 березня 2018 року.
 37. Тріщинська М. А. Лікування ускладнень у пацієнтів після інсульту. IV Національний конгрес «Інсульт та судинно-мозкові захворювання». Київ, 1 –3 листопада 2018 року.
 38. Чеборака Т. О. Динаміка рухових порушень у пацієнтів із хворобою Паркінсона на тлі коморбідної патології аутоімунного генезу. Науково-практична конференція з міжнародною участю “Сучасні аспекти фармакотерапії захворювань нервової системи”. м. Харків. 14 – 15 березня 2018 року.
 39. Чеборака Т. О. Особливості впливу коморбідної патології на перебіг хвороби Паркінсона. Науково-практична конференція молодих вчених з міжнародною участю “Медицина ХХІ століття”. м. Харків. 23 листопада 2018 року.
 40. Чеборака Т. О. Особливості стану клітинної ланки імунітету та цитокінового профілю у пацієнтів на хворобу Паркінсона на фоні аутоімунної патології. Науково-практична конференція “Разом задля покращення неврологічного та психічного здоров’я”. м. Запоріжжя. 3 – 4 жовтня 2018 року.
 41. Чеборака Т. О., Горева Г. В. Вплив запалення на когнітивні функції у пацієнтів із нейродегенеративними захворюваннями головного мозку. Науково-практична конференція з міжнародною участю “Неврологічні читання (VII) пам’яті Д. І. Панченка” (до 100-річчя заснування Національної медичної академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика МОЗ України). м. Київ. 1 березня 2018 року.
 42. Чеборака Т. О., Горева Г. В. Клініко-параклінічні аспекти перебігу хвороби Паркінсона на фоні аутоімунної патології. Науково-практична конференція з міжнародною участю “Неврологічні читання (VII) пам’яті Д. І. Панченка” (до 100-річчя заснування Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л.Шупика МОЗ україни). м. Київ. 1 березня 2018 року.

Участь у наукових форумах, періодичних виданнях, трансфер знань

Наукові форуми: Науковою школою, а саме професором Слободін Т. М., була організовано проведення ІІ Міжнародної конференції "Досягнення неврології" (Advances in Neurology) (Київ, 3 – 5 квітня 2018), на якій виступали науковці із Великої Британії, Німеччини, США та ін.

Представники наукової школи у 2018 році зробили 113 наукових доповідей, із них на конгресах, конференціях, симпозіумах, з’їздах, семінарах, що проходили у країнах Європи та у США, а також в Україні з міжнародною участю 44 доповіді, 19 доповідей на всеукраїнських конференціях, симпозіумах, з’їздах, семінарах і 50 доповідей на конференціях, з’їздах, семінарах обласного значення. Видано 1 монографію з грифом ІSB доцентом Мальцевим Д. В., 1 начальний посібник за співавторства доцентів кафедри Тріщинської М. А. та Самосюк Н. І., 37 статей та тез, в закордонних наукометричних журналах – 28, українських – 9.

Періодичні наукові видання за участю школи: представники наукової школи входять до складу редакційних колегій журналів, які зазначені в Переліку наукових фахових видань МОН України та включені до міжнародних та вітчизняних наукометричних/реферативних баз та інтернет-каталогів: професор Головченко Ю. І. входить до складу редакційних рад десяти фахових видань, у т. ч. «Український медичний часопис» (фаховий та наукометричний), «Український вісник психоневрології», «Ліки України», «Сімейна медицина», «Український неврологічний журнал», «Інноваційні технології в медицині», Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П. Л. Шупика та ін.; професор Слободін Т. М. – Международный научно-практический журнал «Неврология и нейрохирургия. Восточная Европа», доцент Тріщинська М. А. – «Судинні захворювання головного мозку», та інші – «Мистецтво лікування», професор Головченко Ю. І., професор Слободін Т. М., доцент Клименко О. В. – журнал «Східно-європейський журнал хвороби Паркінсона й екстрапірамідних захворювань».

Трансфер знань: у 2018 році науковою школою: проведено 1 науково-практичну конференцію з міжнародною участю; зроблено 44 наукові доповіді на міжнародних та з міжнародною участю конференціях, симпозіумах, з’їздах, семінарах, 19 доповідей на всеукраїнських конференціях, симпозіумах, з’їздах, семінарах і 50 доповідей на конференціях, з’їздах, семінарах обласного значення.