Search


Загальна інформація

Утворена відповідно до Наказу МОН України від 21.12.2015 № 1328 «Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства щодо діяльності спеціалізованих вчених рад від 15 грудня 2015 року»

Спеціалізована вчена рада Д 26.613.05 приймає до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) медичних наук за спеціальністю 14.01.18 «Офтальмологія» у складі, що додається.

Голова - д. мед. н. професор РИКОВ Сергій Олександрович, завідувач кафедри офтальмології НУОЗ України імені П. Л. Шупика

Заступник голови - д. мед. н. професор СЕРГІЄНКО Микола Маркович, професор кафедри офтальмології НУОЗ України імені П. Л. Шупика

Учений секретар - к. мед. н. доцент ЛАВРИК Наталія Семенівна доцент кафедри офтальмології НУОЗ України імені П. Л. Шупика

Термін повноважень спеціалізованої вченої ради з 18 грудня 2018 по 31 грудня 2020 згідно до Наказу МОН України №1412 від 18.12.18

Контактна інформація: тел. +38(044)408-05-36

e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.


Паспорт спеціальності

14.01.18-офтальмологія

1. Формула спеціальності:

Галузь науки, яка вивчає етіологію, патогенез захворювань зорової системи, розробляє й удосконалює методи ранньої діагностики, лікування та профілактики захворювань, вроджених дефектів й аномалій розвитку зорового аналізатора, органа зору й орбіти (зорових нервів, очних яблук і їхнього допоміжного апарату), центральних відділів органа зору; удосконалює методи корекції аномалій рефракції; розробляє заходи, спрямовані на зниження рівня сліпоти та слабкозорості, скорочення термінів тимчасової непрацездатності та зменшення кількості інвалідів за станом зорової системи й органа зору.

2. Напрямки досліджень:

2.1. Дослідження етіології, патогенезу та розповсюдження очних захворювань, аномалій рефракції, вроджених, спадкових і травматичних патологій.

2.2. Розроблення й удосконалення методів діагностики, профілактики та лікування пошкоджень органа зору та зорової системи.

2.3. Експериментальне та клінічне розроблення обґрунтування засобів і методів лікування очних захворювань, аномалій розвитку та вроджених дефектів органа зору та впровадження їх у клінічну практику.

2.4. Розроблення й оцінювання методів диспансеризації населення з аномаліями рефракції, вродженими та набутими очними захворюваннями.

2.5. Дослідження морфологічних, фізіологічних, біохімічних і біофізичних параметрів, які визначають відхилення від нормального функціонування органа зору, зорової системи, порушення яких призводить до передчасного старіння, розвитку преморбідного стану та патологічних процесів в оці та зоровій системі.

2.6. Вивчення фізіології та патофізіології зорової системи при офтальмоергономічних дослідженнях і при системних ураженнях організму.

2.7. Вивчення генетичних аспектів очних захворювань.

2.8. Експериментальне та клінічне дослідження нейроофтальмологічних і вегетоофтапь- мологічних захворювань.

2.9. Вивчення механізмів лікувальної та профілактичної дії лікарських, фізичних і природ­них чинників на орган зору в умовах норми, патології й у віковому аспекті.

2.10. Вивчення фармакодинаміки лікувальних препаратів, патогенетично обґрунтовано застосовуваних при захворюваннях органа зору, орбіти та зорової системи.

2.11. Експериментальне моделювання захворювань органа зору, зорової системи та патогенетично обґрунтоване лікування їх в експерименті.

2.12. Експертиза зорових функцій.

2.13. Розроблення методів трансплантації і протезування ока та його відділів.

3. Галузь науки, з якої присуджуються наукові ступені: медичні науки.


Склад

Голова ради:
 1. Риков Сергій Олександрович, д.мед.н., професор, завідувач кафедри, Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика МОЗ України, спеціальність 14.01.18.

Заступник голови:

 1. Могілевський Сергій Юрійович, д.мед.н., професор, професор кафедри, Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика МОЗ України, спеціальність 14.01.18.

Вчений секретар:

 1. Лаврик Наталія Семенівна, к.мед.н., доцент, доцент кафедри, Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика МОЗ України, спеціальність 01.18.

Члени ради:

 1. Бездітко Павло Андрійович, д.мед.н., професор, завідувач кафедри, Харківський національний медичний університет МОЗ України, спеціальність 14.01.18;
 2. Варивончик Денис Віталійович, д.мед.н., старший науковий співробітник, завідувач кафедри, Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика МОЗ України, спеціальність 14.01.18;
 3. Венгер Людмила Віленівна, д.мед.н., професор, завідувач кафедри, Одеський національний медичний університет МОЗ України, спеціальність 14.01.18;
 4. Веселовська Зоя Федорівна, д.мед.н., професор, завідувач кафедри, ПВНЗ «Київський медичний університет» УАНМ, спеціальність 14.01.18;
 5. Видиборець Станіслав Володимирович, д.мед.н., професор, завідувач кафедри, Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика МОЗ України, спеціальність 14.01.18;
 6. Коритнюк Раїса Сергіївна, д.фарм.н., професор, професор кафедри, Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика МОЗ України, спеціальність 14.01.18;
 7. Жабоєдов Дмитро Геннадійович, д.мед.н., доцент кафедри, Національний медичний університет імені О. О. Богомольця МОЗ України, спеціальність 14.01.18;
 8. Завгородня Наталія Григорівна, д.мед.н., професор, завідувач кафедри, Запорізький державний медичний університет МОЗ України, спеціальність 14.01.18;
 9. Луньова Ганна Геннадіївна, д.мед.н., професор, завідувач кафедри, Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика МОЗ України, спеціальність 14.01.18;
 10. Медведовська Наталія Володимирівна, д.мед.н., професор, професор кафедри, Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика МОЗ України, спеціальність 14.01.18;
 11. Петренко Оксана Василівна, д.мед.н., доцент кафедри, Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика МОЗ України, спеціальність 14.01.18;
 12. Шаргородська Ірина Василівна, д.мед.н., доцент, професор кафедри, Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика МОЗ України, спеціальність 14.01.18.


Документи прийнятих до захисту дисертаційних робіт

Здобувач ПАНЧЕНКО ЮЛІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА

Автореферат: ДІАБЕТИЧНА МАКУЛОПАТІЯ У ХВОРИХ НА ЦУКРОВИЙ ДІАБЕТ 2 ТИПУ (ПИТАННЯ ПАТОГЕНЕЗУ, ФАКТОРИ РИЗИКУ, ПРОГНОЗУВАННЯ РОЗВИТКУ І РЕЦИДИВІВ ПІСЛЯ ХІРУРГІЧНОГО ЛІКУВАННЯ
Дисертація: ДІАБЕТИЧНА МАКУЛОПАТІЯ У ХВОРИХ НА ЦУКРОВИЙ ДІАБЕТ 2 ТИПУ (ПИТАННЯ ПАТОГЕНЕЗУ, ФАКТОРИ РИЗИКУ, ПРОГНОЗУВАННЯ РОЗВИТКУ І РЕЦИДИВІВ ПІСЛЯ ХІРУРГІЧНОГО ЛІКУВАННЯ
Відгук офіційних опонентів:
Відгук 1
Відгук 2
Відгук 3

Здобувач ДЕНИСЮК ОЛЬГА ЮРІЇВНА

Автореферат: ОПТИМІЗАЦІЯ ДІАГНОСТИКИ РОЗВИТКУ ТА ПРОГРЕСУВАННЯ ВІКОВОЇ МАКУЛЯРНОЇ ДЕГЕНЕРАЦІЇ ПІСЛЯ ХІРУРГІЧНОГО ЛІКУВАННЯ КАТАРАКТИ
Дисертація:ОПТИМІЗАЦІЯ ДІАГНОСТИКИ РОЗВИТКУ ТА ПРОГРЕСУВАННЯ ВІКОВОЇ МАКУЛЯРНОЇ ДЕГЕНЕРАЦІЇ ПІСЛЯ ХІРУРГІЧНОГО ЛІКУВАННЯ КАТАРАКТИ
Відгук офіційних опонентів:
Відгук 1
Відгук 2
Відгук 3

Здобувач ДАНИЛЕНКО ОЛЕКСАНДИР СЕРГІЙОВИЧ

Автореферат: ДОСЛІДЖЕННЯ ПАТОГЕНЕТИЧНИХ МЕХАНІЗМІВ ФУНКЦІЇ АКОМОДАЦІЇ У ДІТЕЙ З ГІПЕРМЕТРОПІЄЮ
Дисертація: ДОСЛІДЖЕННЯ ПАТОГЕНЕТИЧНИХ МЕХАНІЗМІВ ФУНКЦІЇ АКОМОДАЦІЇ У ДІТЕЙ З ГІПЕРМЕТРОПІЄЮ
Відгук офіційних опонентів:
Відгук 1
Відгук 2
Відгук 3

Здобувач ГУЛІДА АНАСТАСІЯ ОЛЕГІВНА

Автореферат: ОСОБЛИВОСТІ МОРФОФУНКЦЮНАЛЬНИХ ЗМІН ОКА ТА ЗМІН РЕШІТЧАСТОЇ ПЛАСТИНКИ У ХВОРИХ НА МІОПІЮ РІЗНОГО СТУПЕНЯ
Дисертація: ОСОБЛИВОСТІ МОРФОФУНКЦЮНАЛЬНИХ ЗМІН ОКА ТА ЗМІН РЕШІТЧАСТОЇ ПЛАСТИНКИ У ХВОРИХ НА МІОПІЮ РІЗНОГО СТУПЕНЯ
Відгук офіційних опонентів:
Відгук 1
Відгук 2
Відгук 3

Здобувач КОВТУН НАТАЛЯ МИХАЙЛІВНА

Автореферат: НАУКОВЕ ОБГРУНТУВАННЯ ТА РОЗРОБЛЕННЯ МЕТОДУ ОЦІНЮВАННЯ СТАНУ ОКОРУХОВИХ М'ЯЗІВ З ВИКОРИСТАННЯМ ПОЛЯРИЗОВАНОГО СВІТЛА
Дисертація: НАУКОВЕ ОБГРУНТУВАННЯ ТА РОЗРОБЛЕННЯ МЕТОДУ ОЦІНЮВАННЯ СТАНУ ОКОРУХОВИХ М'ЯЗІВ З ВИКОРИСТАННЯМ ПОЛЯРИЗОВАНОГО СВІТЛА
Відгук офіційних опонентів:
Відгук 1
Відгук 2
Відгук 3

Здобувач ЯКИМЕНКО ІРИНА ВАСИЛІВНА

Посилання для підключення до офіційного захисту

Автореферат: УДОСКОНАЛЕННЯ ДІАГНОСТИКИ ТА ПАТОГЕНЕТИЧНО ОБҐРУНТОВАНОГО ХІРУРГІЧНОГО ЛІКУВАННЯ ПЕРВИННОЇ ВІДКРИТОКУТОВОЇ ГЛАУКОМИ
Дисертація: УДОСКОНАЛЕННЯ ДІАГНОСТИКИ ТА ПАТОГЕНЕТИЧНО ОБҐРУНТОВАНОГО ХІРУРГІЧНОГО ЛІКУВАННЯ ПЕРВИННОЇ ВІДКРИТОКУТОВОЇ ГЛАУКОМИ
Відгук офіційних опонентів:
Відгук 1
Відгук 2
Відгук 3

Здобувач БАРІНОВ ЮРІЙ ВІКТОРОВИЧ

Посилання для підключення до офіційного захисту

Автореферат: ОПТИМІЗАЦІЯ СИСТЕМИ ПОПЕРЕДЖЕННЯ СЛІПОТИ І СЛАБОБАЧЕННЯ У ДІТЕЙ РАННЬОГО ВІКУ
Дисертація: ОПТИМІЗАЦІЯ СИСТЕМИ ПОПЕРЕДЖЕННЯ СЛІПОТИ І СЛАБОБАЧЕННЯ У ДІТЕЙ РАННЬОГО ВІКУ
Відгук офіційних опонентів:
Відгук 1
Відгук 2
Відгук 3

Здобувач БАБАК ЮЛІЯ АНДРІЇВНА

Посилання для підключення до офіційного захисту

Автореферат: ОПТИМІЗАЦІЯ ДІАГНОСТИКИ ТА ЛІКУВАННЯ ПЕРВИННОЇ ВІДКРИТОКУТОВОЇ ГЛАУКОМИ У ХВОРИХ З ПЕРВИННИМ ГІПОТИРЕОЗОМ
Дисертація: ОПТИМІЗАЦІЯ ДІАГНОСТИКИ ТА ЛІКУВАННЯ ПЕРВИННОЇ ВІДКРИТОКУТОВОЇ ГЛАУКОМИ У ХВОРИХ З ПЕРВИННИМ ГІПОТИРЕОЗОМ
Відгук офіційних опонентів:
Відгук 1
Відгук 2
Відгук 3