Search

Кафедра заснована в серпні 1959 р.

Завідувачі кафедри педіатрії-2:

1959–1973 рр.          — професор Е.Г. Городецька

1974–1990 рр.          — професор Г.М. Тебенчук

1990-2017 рр.          — професор В.В. Бережний

З 2017 р – професор Т.В. Марушко

Перший завідувач (до 1973 р.) і організатор кафедри — професор  Е.Г. Городецька (1902–1990 рр.). Клінічною базою кафедри стала дитяча лікарня №15 Шевченківського району м. Києва на 150 стаціонарних ліжок з трьома відділеннями (молодшого дитинства, соматичного для дітей старшого віку та гастоентерологічного). Разом з професором  Е.Г. Городецькою в той час працювали перші викладачі кафедри: асистент Г.М. Звонарьова, Т.О. Софієнко та Р.А. Ярмоленко. Протягом 16 років (1974–1989) кафедру очолювала доктор медичних наук, професор Г.М. Тебенчук, яка з 1960 року займала спочатку посаду доцента кафедри, а потім професора. В 1991–1993 рр. вона очолювала кафедру педіатрії №3, в подальшому працювала консультантом в ДКЛ №15 м. Києва (тепер ДКЛ №8). В наступні роки на кафедрі працювали доценти Г.М. Звонарьова, Л.А. Кріпак, Л.Г. Більська, О.Д. Преварська, асистенти: Ж.П. Гудзенко, Г.Г. Григорець, Н.А. Іроденко, І.Б. Орлюк. В 1985–1987 рр. на кафедрі працювали асистенти Н.К. Уніч, В.Д. Лукашук, Л.М. Литовченко, Л.М. Сінчук, Л.М. Головатюк.

Розвиток кафедри характеризувався і змінами викладацького складу кафедри: в 1980 р. на посаду завідувача кафедри педіатрії №3 була обрана доктор медичних наук Ж.П. Гудзенко. З 1989 р. на кафедрі почав працювати професор  В.В. Бережний, головний педіатр МОЗ України, який в січні 1990 р. очолив кафедру. В 1989 р. кафедра перейшла на нову клінічну базу, якою стала новозбудована дитяча клінічна лікарня №1 Мінського району м. Києва, яка в 1998 р. отримала статус міської. Це багатопрофільна дитяча лікарня на 450 ліжок, яка має 14 різнопрофільних відділень, де є всі умови для педагогічного та лікувального процесів.

З 1991 року прийшли нові професійні кадри: В.В. Корнєва (1991), Т.В. Марушко (1994), Н.П. Глядєлова (1998), Л.В. Курило (1998). З 1987 р. на посади доцентів кафедри обрані кандидати мед. наук Н.К. Уніч та І.Б. Орлюк.

Кафедра освоїла та успішно проводила слідуючі цикли вдосконалення лікарів: «Актуальні питання педіатрії» для викладачів медичних училищ, педіатрів сільських лікарських дільниць; «Кардіоревматологія дитячого віку», «Нефрологія дитячого віку», «Фізіологія та патологія дітей раннього віку», «Фізіологія та патологія дітей старшого віку», «Вибрані питання педіатрії» (для завідуючих відділеннями — керівників інтернів). З 1990 р. кафедра провела декілька нових циклів на умовах госпрозрахунку: «ЕКГ та ФКГ-діагностика захворювань серця та судин у дітей». Таким чином, з часом кафедра почала проводити вже не по два, а по 4 і більше циклів удосконалення лікарів на рік.

Традиційно на кафедрі проводилися виїзні цикли, зокрема: м. Андіжан, Узбекистан, 1982; м. Кисловодськ, Ставропольський край Росії, 1983; м. Нукус, Кара-Калпакія, Узбекистан, 1984; м. Ашхабад, Туркменія, 1985; м. Курган-Тюбе, Таджикистан, 1986; м. Херсон, 1991; м. Мукачево, 1993; м. Житомир, 1998., м. Бориспіль, 1998; м. Ялта, 1998; м. Миколаїв, 1998.

З 1992 р. на кафедрі регулярно проводяться передатестаційні цикли за фахами: педіатрія та дитяча кардіоревматологія. З 1998 по 2002 рр. на кафедрі освоєні та проведені нові цикли ТУ: «Сучасні методи діагностики та терапії невідкладних станів у дітей», «Діагностика, лікування та профілактика захворювань раннього дитячого віку», «Актуальні питання педіатрії», «Функціональні методи діагностики в дитячій кардіоревматології», «Актуальні питання дитячої кардіоревматології».

За останні роки на кафедрі відбулося значне поповнення технічними засобами навчання - найбільш сучасними комп’ютерами. Всі викладачі широко використовують технічні засоби в педагогічному процесі. Курсанти та інтерни всіх циклів мають змогу проходити базисний комп’ютерний контроль знань, освоювати практичні навики роботи з комп’ютером та готуватися до заключного іспиту. Працює клас симуляційного навчання для більш детального впровадження в педагогічний процес практичних навиків.

За весь період існування кафедри підготовлено біля 10000 лікарів-курсантів, 750 інтернів з педіатрії, 650 інтернів з суміжних спеціальностей (переважно сімейних лікарів).

Співробітниками кафедри опубліковано понад 1000 наукових праць у вигляді статей, 20 монографій. За результатами наукових досліджень отримано авторських свідоцтв на винаходи та деклараційних патентів — 25, опубліковано інформаційних листів — 30, внесено 35 раціоналізаторських пропозицій.

В наш час на кафедрі працюють три професори, три доцента, три асистента, які являються високопрофесійними практичними спеціалістами з загальної педіатрії, неонатології, кардіоревматології, гастроентерології, гематології, володіють променевими та функціональними методиками діагностики, що дозволяє проводити заняття на високому професійному рівні.

Викладачі кафедри приймають активну участь у роботі з’їздів (зокрема педіатрів України); конгресів, симпозіумів, науково-практичних конференцій, в тому числі з міжнародною участю.

Матеріальна база кафедри достатня: аудиторія площею 54 м2, учбово-методичний кабінет (20 м2) та 7 навчальних кімнат Працює кімната стимуляційного навчання. В усіх навчальних приміщеннях наявна достатня кількість місць для курсантів, є всі устаткування для педагогічного процесу.