Search

Любов Юріївна Гладка

o.grek12@gmail.com

Закінчила заклад вищої освіти  Чернівецький державний медичний інститут , на теперішній час, Буковинський медичний університет,  в 1980  році за спеціальністю «лікувальна справа».

Кваліфікація: вища кваліфікаційна категорія з ультразвукової діагностики, доцент кафедри променевої діагностики.

Членство в асоціаціях:

  • «Допплерівський клуб»,
  • Дійсний  член  Міжнародної   Академії  біоенерготехнологій   диплом № 168,  направлення  –  новітні технології в медицині;
  • Академічна клінічна асоціація радіологів України.

Професійна діяльність : Стаж роботи за спеціальністю:  40 років. Розпочала професійну діяльність в м. Чернівці, в клінічній лікарні як кардіоревматолог. Після спеціалізації в інституті підвищення кваліфікації в Петербурзі (Ленінграді) та Москві, займала посаду завідувача відділом в Чернівецькому міжобласному діагностичному центрі, головного спеціаліста області.

З 2000 року професійна діяльність розпочалась в НМАПО на кафедрі радіології, на даний час – кафедрі променевої діагностики.

Наукова діяльність : Основний науковий напрямок – ультразвукова діагностика в  дослідженні судин (голова, ТКДГ,  і шия, артерії і вени нижніх кінцівок,), суглобів, внутрішніх органів, органів малого тазу, інтервенційна радіологія.

Після захисту кандидатської  дисертації в 1999 році розпочала свою діяльність  на кафедрі радіології,  тепер кафедрі  променевої діагностики  з 2000 року.

Автор і співавтор 115  наукових і навчально-методичних робіт, (двохтомний підручник для лікарів інтернів і лікарів слухачів курсів підвищення  кваліфікації закладів і факультетів післядипломної освіти присвячений 90-річчю академії - «Променева діагностика»,  «Медицина України» за загальною редакцією д.м.н., професора Г.Ю.Коваль., – особистим внеском є написання кількох розділів в обох томах.   Рецензент до монографії Т.М. Христич, Буковинський медичний університет «Хроническое  легочное сердце: современные концепции».  Є автором і співавтором 3 методичних рекомендацій   для  лікарів ; патенти на винахід -  4, патенти  на корисну модель  - 4, акти впровадження  - 3.

Викладацька діяльність :  педагогічний стаж 20 років. Була куратором циклів: ПАЦ з УЗД, вперше започаткувала ТУ «Інтервенційні методи дослідження» і була куратором цього циклу,  куратором циклу ТУ «Допплерівські методи дослідження» .   Навчальний процес здійснюється    на базі  медичного центу Mediland. Лекції, семінари і практичні заняття з ультразвукової діагностики проводяться згідно навантаження.