Search

конференція

 • Обговорили євростандарти лікування дітей

  5 травня 2021 року доцент кафедри дитячих і підліткових захворювань І. Горячева взяла участь у роботі науково-практичної конференції з міжнародною участю «Європейські стандарти діагностики та лікування найпоширеніших захворювань дитячого віку», яка була організована Тернопільським національним медичним університетом імені І. Я. Горбачевського МОЗ України.

 • Розглянули проблеми трансплантології солідних органів

  30 квітня відбулася перша в Україні онлайн-конференція Асоціації анестезіологів Києва, присвячена сучасному стану та проблемам трансплантології солідних органів. Організаторами конференції були Асоціація анестезіологів Києва, кафедра дитячої анестезіології та інтенсивної терапії НУОЗ України імені П. Л. Шупика (завідувач кафедри – професор А. Біляєв) та Національний інститут хірургії та трансплантології імені О. О. Шалімова (директор — член-кор. НАМН України О. Усенко).

 • The problems of solid organ transplantation were considered

  The first online conference of the Association of Anesthesiologists of Kyiv took place in Ukraine on April the 30’s. It was dedicated to the current state and problems of solid organ transplantation. The conference was organized by the Association of Anesthesiologists of Kyiv, the Department of Pediatric Anesthesiology and Intensive Care of Shupyk National Healthcare University of Ukraine (Head of the Department — Professor  A. Bilyaev) and the Shalimov National Institute of Surgery and Transplantology.

 • Підсумки конференції з коморбідності в ревматології

  17—19 березня 2021 року відбулася науково-практична  конференція «Коморбідність в ревматології: особливості діагностики та лікування». У цьому році через карантинні заходи, зумовлені поширенням COVID-19, традиційну конференцію вирішено було проводити у режимі онлайн.

 • Teleconferences connect the continents

  The international scientific forum Eurasian Teleconference “POST-COVID patient in focus. "Long haulers – who are they?" took place on April 15.

 • Респіраторна школа

  Міністерство охорони здоров’я України, Буковинський державний медичний університет, Національний університет охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика, Асоціація дитячих оториноларингологів України запрошує Вас взяти участь у роботі ІІ міждисциплінарної науково-практичної конференції з міжнародною участю: «Респіраторна школа в педіатрії, отоларингології та сімейній медицині».

 • World Kidney Day 2021

  1—3 квітня 2021 року відбулась науково-практична конференція з міжнародною участю «Актуальні питання нефрології, діалізу та трансплантації – День нирки в Україні 2021», присвячена Всесвітньому дню нирки (World Kidney Day 2021). Організатором заходу виступила кафедра нефрології та нирковозамісної терапії НУОЗ України імені П. Л. Шупика.

 • Форум про досягнення в неврології

  8 - 10 квітня 2021 року в місті Києві проходила одна  з наймасштабніших подій для  лікарів –неврологів, нейрохірургів та представників інших спеціальностей, які виявили бажання взяти в ньому участь  — V Міжнародна неврологічна конференція «Advances in Neurology», керівником та організатором якої була професор кафедри неврології № 1 НУОЗ України імені П. Л. Шупика Тетяна Слободін.

 • «День Науки» на кафедрі анестезіології та інтенсивної терапії

  Організація підготовки лікарів-інтернів вимагає особливої уваги не тільки в плані їх практичної підготовки, а й в плані формування наукового підходу до спеціальності та залучення зацікавлених інтернів до наукової роботи.

 • Science Day

  The organization of interns training requires special attention not only in terms of their practical training, but also in terms of forming a scientific approach to the specialty and solving interested interns to scientific work.

 • На конференцію запрошує Казахстан

  Міністерство охорони здоров'я Республіки Казахстан, Західно-Казахстанський медичний університет імені Марата Оспанова запрошують взяти участь в LХ Міжнародній науковій конференції молодих вчених «Наука: вчора, сьогодні, завтра» в рамках 30-річчя Незалежності Республіки Казахстан, яка відбудеться 29 квітня 2021 року.

 • Значення сну для розвитку дитини

  26 березня 2021 року в НДСЛ «ОХМАТДИТ» вперше в Україні відбулася Конференція з міжнародною участю «Значення сну для розвитку дитини» з міжнародною участю.

 • Конференція для молодих учених

  Шановні колеги! Відповідно до затвердженого Міністерством охорони здоров’я України проєкту реєстру з’їздів, конгресів, симпозіумів та науково-практичних конференцій, які проводитимуться у 2021 році, маємо честь запросити студентів, магістрів, інтернів, аспірантів,

 • Міждисциплінарні питання сучасності

  22–23 квітня 2021 року відбудеться І Науково-практична конференція з міжнародною участю «Психіатрія, наркологія, клінічна психологія та загальна медична практика: міждисциплінарні питання сучасності».

 • Конференція для молодих вчених

  Шановні колеги, науково-педагогічні та наукові працівники, студенти, магістри, інтерни, аспіранти, молоді учені, у тому числі іноземні громадяни!

 • Розширення міжнародного співробітництва

  Незважаючи на карантинні обмеження, що викликані пандемією коронавирусной інфекції, кафедра анестезіології та інтенсівної терапії не припиняє свої наукові дослідження.  Цього року кафедра буде презентувати свої наукові дослідження у межах щорічного конгресу Австралійського та Новозеландського коледжу анестезіологів та конгресу факультету медицини болю (The ANZCA ASM from Melbourne), який відбудеться в режимі он-лайн 27 квітня - 4 травня 2021 року у Австралії.

 • Expansion of the framework of international cooperation of the Department of Anesthesiology and Intensive Care

  Despite the quarantine limitations caused by the pandemic of coronavirus infection, the Department of Anesthesiology and Intensive Care does not stop its research. This year, the Department will present its research at the annual congress of the Australian and New Zealand College of Anesthesiologists and the Congress of the Faculty of Pain Medicine (The ANZCA ASM from Melbourne), which will be held online from April 27 to May 4, 2021 in Australia.

 • VIII Академічна школа з педіатрії

  10-13 березня 2021 р., за підтримки МОЗ України, Національного університету охорони здоров’я України імені П.Л. Шупика, Асоціації педіатрів м. Києва, міжнародної асоціації медичної освіти під науковим керівництвом завідувача кафедри дитячих і підліткових захворювань НУОЗ України імені П.Л. Шупика, заслуженого лікаря України, професора Г. Бекетової відбулася науково-практична конференція з міжнародною участю «VIII Академічна школа з педіатрії», в якій взяли участь понад 3500 педіатрів, сімейних лікарів та спеціалістів зі всіх регіонів країни.

 • Конференція з нагоди Дня нирки в Україні

  Кафедра нефрології та НЗТ НУОЗ України імені П. Л. Шупика, Українська асоціація нефрологів, Українська асоціація дитячих нефрологів та нефрологічна клініка професора Д. Іванова проводять науково-практичну конференцію з міжнародною участю «Актуальні питання нефрології, діалізу та трансплантації – День нирки в Україні 2021».

 • Перша українська фахова школа з міжнародною участю

  25 лютого 2021 року в Національному університеті охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика відбулася перша українська фахова школа Інституту сімейної медицини з міжнародною участю «Сучасні академічні знання у практиці лікаря загальної практики  – сімейного лікаря».