Search

Цикли ТУ для слухачів

ПЛАН КОМПЛЕКТУВАННЯ
циклів тематичного удосконалення на 2021 рік
кафедри педагогіки, психології, медичного та фармацевтичного права

№  з/п

Назва циклів

Категорія слухачів

 

Дата початку і закінчення циклу

І півріччя 2021 року

1

Основи теорії та методики
професійної освіти

для асистентів і викладачів системи медичної освіти

13.01 ‑ 27.01

2

Педагогічні, психологічні та правові аспекти безперервного професійного розвитку лікарів та провізорів

для викладачів системи медичної освіти, в тому числі інститутів підвищення кваліфікації викладачів, факультетів підвищення кваліфікації викладачів, медичних університетів, медичних інститутів тощо, лікарів баз інтернатури та резидентури

02.02 – 16.02

3

Актуальні питання медичного права

для організаторів охорони здоров'я, науково-педагогічних працівників  системи медичної освіти, лікарів та провізорів

18.02 – 04.03

4

Педагогічні, психологічні та правові аспекти безперервного професійного розвитку лікарів та провізорів

для викладачів системи медичної освіти, в тому числі інститутів підвищення кваліфікації викладачів, факультетів підвищення кваліфікації викладачів, медичних університетів, медичних інститутів тощо, лікарів баз інтернатури та резидентури

16.03 ‑ 30.03

5

Нові технології навчання

для викладачів системи медичної освіти

06.04 ‑ 20.04

6

Теорія і методика навчання

для професорів та досвідчених доцентів системи медичної освіти

02.06 ‑ 16.06

ІІ півріччя 2021 року

7

Актуальні питання наукового керівництва/консультування дисертаційними дослідженнями: педагогіко-психологічні та правові аспекти

для наукових керівників підготовкою докторів філософії (PhD) в аспірантурі та поза аспірантурою, а також для осіб, які мають намір здійснювати наукове керівництво або наукове консультування здобувачів науково-освітнього чи наукового ступенів

14.09 ‑ 28.09

8

Удосконалення системи управління
якістю вищого медичного
навчального закладу

для ректорів, проректорів, директорів інститутів, деканів факультетів, завідувачів кафедр, науково-педагогічних працівників закладів вищої та післядипломної освіти, працівників відповідних структурних підрозділів

26.10., 28.10, 02.11., 04.11, 09.11., 11.11., 16.11., 18.11., 23.11., 25.11., 30.11.


Аспірантура

ПЛАН КОМПЛЕКТУВАННЯ
навчальних дисципліни підготовки в аспірантурі на 2021 рік
кафедри педагогіки, психології, медичного та фармацевтичного права

№ з/п

Назва дисципліни

Категорія аспірантів

Обсяг
год./кредитів

Дати

І півріччя 2021 року

1

Презентація результатів наукових досліджень. Реєстрація прав інтелектуальної власності

для аспірантів очної вечірньої форми навчання, 2 групи,
набір 2019 року

46 год.,
1,5 кред.

14.01., 16.01, 21.01, 23.01, 28.01, 30.01

2

Актуальні питання медичного права

для аспірантів очної вечірньої форми навчання, 2 групи,
набір 2019 року

90 год.,
3 кред.

04.02., 06.02., 11.02., 13.02., 18.02., 20.02. 25.02., 27.02., 11.03., 13.03.

3

Психологічні механізми науково-дослідної діяльності

для аспірантів очної вечірньої форми навчання, 2 групи,
набір 2019 року

90 год.,

3 кред.

18.03., 20.03., 25.03., 27.03., 01.04., 03.04., 08.04., 10.04., 15.04., 17.04.

4

Методологія та організація педагогічного процесу (проведення навчальних занять)

для аспірантів заочної форми навчання, 2 групи,
набір 2019 року

150 год.,
5 кред.

18.05 – 26.05

5

Презентація результатів наукових досліджень. Реєстрація прав інтелектуальної власності

 

для аспірантів заочної форми навчання, 2 групи,
набір 2019 року

46 год.,
1,5 кред.

27.05 – 28.05

ІІ півріччя 2021 року

1

Методологія та організація педагогічного процесу (проведення навчальних занять)

для аспірантів очної вечірньої форми навчання, 2 групи,
набір 2019 року

150 год.,
3 кред.

30.09 – 19.10

2

Актуальні питання медичного права

для аспірантів заочної форми навчання, 2 групи,
набір 2019 року

90 год.,
3 кред.

20.10 – 25.10

3

Психологічні механізми науково-дослідної діяльності

(для аспірантів заочної форми навчання, 2 групи,
набір 2019 року)

90 год.,
3 кред.

26.10 – 29.10

4

Презентація результатів наукових досліджень. Реєстрація прав інтелектуальної власності

для аспірантів очної денної форми навчання, 3групи,
набір 2019 року

46 год.,
1,5 кред.

02.11 – 08.11

5

Актуальні питання медичного права

для аспірантів очної денної форми навчання, 3 групи,
набір 2019 року

90 год.,
3 кред.

09.11 – 22.11

6

Методологія та організація педагогічного процесу (проведення навчальних занять)

для аспірантів очної денної форми навчання, 3 групи,
набір 2019 року

150 год.,
5 кред.

23.11 – 14.12

 

7

Психологічні механізми науково-дослідної діяльності

для аспірантів очної денної форми навчання, 3 групи,
набір 2019 року

90 год.,
3 кред.

15.12 – 28.12

 

ПЛАН КОМПЛЕКТУВАННЯ
суміжних дисципліни підготовки лікарів (провізорів)-інтернів та
слухачів циклів стажування, спеціалізації усіх спеціальностей на 2021 рік
кафедри педагогіки, психології, медичного та фармацевтичного права
 

№ з/п

Назва дисципліни

Категорія осіб, які навчаються

Дати

1

Медична психологія

цикл суміжної дисципліни для лікарів (провізорів)-інтернів

Згідно з розкладом

2

Медичне право України

цикл суміжної дисципліни для лікарів (провізорів)-інтернів

Згідно з розкладом

3

Медичне право

цикл суміжної дисципліни за додатковою програмою для слухачів циклів стажування, спеціалізації усіх спеціальностей

Згідно з розкладом
КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН ЦИКЛІВ НА 2022 РІК


ПЛАН КОМПЛЕКТУВАННЯ
навчальних дисципліни підготовки в аспірантурі на 2022 рік
кафедри педагогіки, психології, медичного та фармацевтичного права

№ з/п

Назва дисципліни

Категорія аспірантів

Обсяг
год./кредитів

Дати

І півріччя 2022 року

1

Презентація результатів наукових досліджень. Реєстрація прав інтелектуальної власності

нормативна, для аспірантів очної вечірньої форми навчання, 2 групи, набір 2020 року

45 год.,
1,5 кред.

13.01., 15.01, 20.01, 22.01, 27.01, 29.01

2

Актуальні питання медичного права

вибіркова, для аспірантів очної вечірньої форми навчання, 2 групи, набір 2020 року

90 год.,
3 кред.

03.02., 05.02., 10.02., 12.02., 17.02., 19.02. 24.02., 26.02., 10.03., 12.03.

3

Психологічні механізми науково-дослідної діяльності

вибіркова, для аспірантів очної вечірньої форми навчання, 2 групи, набір 2020 року

90 год.,

3 кред.

17.03., 19.03., 24.03., 26.03., 31.03., 02.04., 07.04., 09.04., 14.04., 16.04.

4

Методологія та організація педагогічного процесу (проведення навчальних занять)

нормативна, для аспірантів заочної форми навчання, 2 групи, набір 2020 року

150 год.,
5 кред.

17.05 – 25.05

5

Психологічні та правові аспекти конфліктології (в галузі охорони здоров`та галузі біології)

вибіркова, для аспірантів очної вечірньої форми навчання, 1 групи, набір 2019 року

90 год.,

3 кред.

03.02., 05.02., 10.02., 12.02., 17.02., 19.02., 17.03, 19.03,  24.03., 26.03

 

6

Презентація результатів наукових досліджень. Реєстрація прав інтелектуальної власності

 

нормативна, для аспірантів заочної форми навчання, 2 групи, набір 2020 року

45 год.,
1,5 кред.

26.05 – 27.05

ІІ півріччя 2022 року

1

Методологія та організація педагогічного процесу (проведення навчальних занять)

нормативна, для аспірантів очної вечірньої форми навчання, 2 групи, набір 2020 року

150 год.,
3 кред.

27.09 – 13.10

2

Актуальні питання медичного права

вибіркова, для аспірантів заочної форми навчання, 2 групи, набір 2020 року

90 год.,
3 кред.

17.10 – 20.10

3

Психологічні механізми науково-дослідної діяльності

вибіркова, для аспірантів заочної форми навчання, 2 групи, набір 2020 року

90 год.,
3 кред.

21.10 – 26.10

 4

Психологічні та правові аспекти конфліктології (в галузі охорони здоров`та галузі біології)

вибіркова, для аспірантів заочної вечірньої форми навчання, 1 групи, набір 2019 року

90 год.,
3 кред.

19.10-24.10

5

Презентація результатів наукових досліджень. Реєстрація прав інтелектуальної власності

нормативна, для аспірантів очної денної форми навчання, 3групи, набір 2020 року

45 год.,
1,5 кред.

27.10 – 02.11

6

Актуальні питання медичного права

вибіркова, для аспірантів очної денної форми навчання, 3 групи,набір 2020 року

90 год.,
3 кред.

03.11 – 16.11

7

Методологія та організація педагогічного процесу (проведення навчальних занять)

нормативна, для аспірантів очної денної форми навчання, 3 групи, набір 2020 року

150 год.,
5 кред.

17.11 – 08.12

 

8

Психологічні механізми науково-дослідної діяльності

вибіркова, для аспірантів очної денної форми навчання, 3 групи, набір 2020 року

90 год.,
3 кред.

09.12 – 22.12

 9

Психологічні та правові аспекти конфліктології (в галузі охорони здоров`та галузі біології)

вибіркова, для аспірантів очної денної форми навчання, 1 група, набір 2019 року

90 год.,
3 кред.

12.02-23.12


ПЛАН КОМПЛЕКТУВАННЯ
циклів тематичного удосконалення на 2022 рік
кафедри педагогіки, психології, медичного та фармацевтичного права

 

І півріччя

 

1

Основи теорії та методики
професійної освіти

для асистентів і викладачів системи медичної освіти

13.01 ‑ 27.01

2

Педагогічні, психологічні та правові аспекти безперервного професійного розвитку лікарів та провізорів

для викладачів системи медичної освіти, в тому числі інститутів підвищення кваліфікації викладачів, факультетів підвищення кваліфікації викладачів, медичних університетів, медичних інститутів тощо, лікарів баз інтернатури та резидентури

01.02 – 15.02

3

Нові технології навчання

для викладачів системи медичної освіти

17.02 – 03.03

4

Педагогічні, психологічні та правові аспекти безперервного професійного розвитку лікарів та провізорів

для викладачів системи медичної освіти, в тому числі інститутів підвищення кваліфікації викладачів, факультетів підвищення кваліфікації викладачів, медичних університетів, медичних інститутів тощо, лікарів баз інтернатури та резидентури

15.03 ‑ 29.03

5

Актуальні питання медичного права

для організаторів охорони здоров'я, науково-педагогічних працівників  системи медичної освіти, лікарів та провізорів

05.04 ‑ 19.04

6

Теорія і методика навчання

для професорів та досвідчених доцентів системи медичної освіти

07.06 ‑ 22.06

ІІ півріччя

 

1

Актуальні питання наукового керівництва/консультування дисертаційними дослідженнями: педагогіко-психологічні та правові аспекти

для наукових керівників підготовкою докторів філософії (PhD) в аспірантурі та поза аспірантурою, а також для осіб, які мають намір здійснювати наукове керівництво або наукове консультування здобувачів науково-освітнього чи наукового ступенів

13.09 ‑ 27.09

2

Удосконалення системи управління якістю вищого медичного навчального закладу

для ректорів, проректорів, директорів інститутів, деканів факультетів, завідувачів кафедр, науково-педагогічних працівників закладів вищої та післядипломної освіти, працівників відповідних структурних підрозділів

25.10, 27.10, 01.11, 03.11, 08.11, 10.11, 15.11, 17.11, 22.11, 24.11, 29.11. 

 

ПЛАН КОМПЛЕКТУВАННЯ
суміжних дисципліни підготовки лікарів (провізорів)-інтернів та
слухачів циклів стажування, спеціалізації усіх спеціальностей на 2022 рік
кафедри педагогіки, психології, медичного та фармацевтичного права
 

№ з/п

Назва дисципліни

Категорія осіб, які навчаються

Дати

1

Медична психологія

цикл суміжної дисципліни для лікарів (провізорів)-інтернів

Згідно з розкладом

2

Медичне право України

цикл суміжної дисципліни для лікарів (провізорів)-інтернів

Згідно з розкладом

3

Медичне право

цикл суміжної дисципліни за додатковою програмою для слухачів циклів стажування, спеціалізації усіх спеціальностей

Згідно з розкладом

 

 

 


ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ ІНТЕРНІВ 

Шановні інтерни нашої Академії усіх спеціальностей! 

У розкладах вашого навчання є цикли суміжних дисциплін «Медична психологія» та «Медичне право України».

З даних суміжних дисциплін, з огляду на карантинні заходи, що продовжують тривати в Україні, навчання впродовж 2020/2021 навчального року буде проводитися згідно з розкладами дистанційно онлайн з використанням платформи Zoom.

Старост навчальних груп просимо завчасно звертатися до науково-педагогічних працівників кафедри з метою отримання посилання на кімнату для проведення відео-конференцій у Zoom, а також інших матеріалів для дистанційного навчання. 

Куратор циклів «Медичне право України» та «Медична психологія»:

старший викладач кафедри Юрковська Лідія Геннадіївна,

моб. тел. +380504183550

електронна скринька: postpostglossator@gmail.com 

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ СЛУХАЧІВ ЦИКЛІВ СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ 

Шановні слухачі циклів спеціалізації нашої Академії усіх спеціальностей! 

У розкладах вашого навчання є цикл суміжної дисципліни «Медичне право».

З даної суміжної дисципліни, з огляду на карантинні заходи, що продовжують тривати в Україні, навчання впродовж 2020/2021 навчального року буде проводитися згідно з розкладами дистанційно онлайн з використанням платформи Zoom.

Старост навчальних груп просимо завчасно звертатися до науково-педагогічних працівників кафедри з метою отримання посилання на кімнату для проведення відео-конференцій у Zoom, а також інших матеріалів для дистанційного навчання. 

Куратор циклу «Медичне право»:

старший викладач кафедри Юрковська Лідія Геннадіївна,

моб. тел. +380504183550

електронна скринька: postpostglossator@gmail.com

Дякуємо, що обрали нашу кафедру для навчання!