Search

Кандидат педагогічних наук (2003), доктор медичних наук (2012), доцент (2005), професор (2014), академік Академії наук вищої освіти України (2018).

З січня 2016 року – завідувач кафедри педагогіки, психології, медичного та фармацевтичного права.

Працював на кафедрі медичної інформатики НУОЗ України імені П. Л. Шупика з 2001 року.

У 1993 році закінчив Російський державний медичний університет імені М. І. Пирогова, спеціальність – біофізика.

Працював інженером науково-дослідної лабораторії медико-біологічних проблем відділу № 6 НІКІ МТТ НПП "Науково-інженерний центр МОЗ України" (1993–1995), начальником інформаційного відділу АТ "Українська асоціація народної медицини" (1995–1998).

1998-2001 роки – аспірант кафедри медичної інформатики НУОЗ Україна імені П. Л. Шупика. З 2001 року працював на посадах асистента, доцента, а з 2012 року – на посаді професора кафедри медичної інформатики НУОЗ Україна імені П. Л. Шупика.

З 2007 – завідувач проблемної науково-дослідної лабораторії з питань післядипломної освіти лікарів (провізорів) центру дистанційної освіти НУОЗ Україна імені П. Л. Шупика за сумісництвом.

З 2015 року – координатор з системи управління якістю НУОЗ Україна імені П.Л. Шупика.

У 2003 році захистив кандидатську дисертацію з педагогічних наук на тему: «Ефективність використання комп'ютерних систем контролю знань у післядипломній медичній освіті», а в 2012 році – докторську дисертацію з медичних наук на тему: «Розробка системи інформаційного відображення процесів передачі знань в післядипломній медичній освіті». Науковий керівник - професор О. П. Мінцер. Під науковим керівництвом В. В. Краснова виконується докторська та кандидатська дисертаційні роботи.

Автор понад 220 публікацій, у тому числі 2 патентів, 4 авторських свідоцтв.
З 2012 року член спеціалізованої вченої ради Д26.613.10 по захисту докторських (кандидатських) дисертацій зі спеціальності 14.03.11 – медична та біологічна інформатика і кібернетика, з 2014 по 2017 роки член спеціалізованої вченої ради Д 26.613.07 по захисту докторських (кандидатських) дисертацій зі спеціальності 14.02.03 – соціальна медицина.

2008-2011 роки – заступник голови проблемної комісії МОЗ та НАМН України «Медична кібернетика та інформаційні технології», з 2012 – учений секретар проблемної комісії МОЗ та НАМН України «Медична інформатика та інформаційні технології».

З 2008 року - член редакційної колегії фахового науково-практичного журналу «Медична інформатика та інженерія».

В. В. Краснов бере активну участь у вітчизняних та міжнародних проектах та науково-дослідних роботах:

2002-2003 роки – Project LARGIS in WHO program «Management in Health care»;

2004-2005 роки – Project «Social-psychological training of physicians working with HIV infected / aids patients» (відповідальний виконавець);

2005- 2006 роки – проект ЄС «Підтримка розвитку систем медичних стандартів в Україні»;

2006-2008 роки – НДР «Розробка нормативної бази системи безперервного професійного розвитку лікарів для забезпечення високої якості надання медичної допомоги населенню України» (відповідальний виконавець);

2007 - 2008 роки – проект «Разом до Здоров’я» (USAID, США) та Гарвардської школи громадського здоров'я (США) щодо викладання практичних випадків (кейсів);

2007-2009 роки – USAID, JSI і Проект покращення сім'ї та репродуктивного здоров'я в Україні «Разом до здоров'я»;

2008-2010 роки – державний проект «Медичний електронний паспорт громадянина України»;

2008-2009 роки – EPOS / NICO / EORYS, Support to the Secondary Health Care Reform, Ukraine, Project Number: EuropeAid/ 123236/SER/UA. Category (position): Short Term Junior Experts (STE Training (Junior));

2006-2015 роки – проект e-learning в Україно-Швейцарській програмі «Перинатальне здоров'я» Швейцарського Інституту охорони здоров'я і тропічної медицини (консультант, відповідальний виконавець).

Наукові інтереси: застосування інформаційних технологій в медицині та освіті, принципи передачі та контролю знань, дидактика, педагогічна психологія, дистанційна освіта, онтології знань.

Відзнаки: подяка Служби безпеки України (2003), почесні грамоти Міністерства охорони здоров’я України (2011) та Міністерства освіти і науки України (2018).

Доктор психологічних наук (2020), доцент (2009), доцент кафедри педагогіки, психології, медичного і фармацевтичного права.  

У 1975 році вступила до Державного університету імені Тараса Шевченка, який закінчила у 1981 році. У 1997 році закінчила

Інститут практичної психології і соціальної роботи «Психогенез» за спеціальністю практична психологія. З 1997 по 2018 рік працювала психологом у Київському міському центрі здоров’я при Головному управлінні охорони здоров’я у місті Києві.

У 2000 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук на тему: «Особливості проявів емоційних і психофізіологічних станів людини під впливом запахів натуральних ефірних олій».

На базі дисертаційної роботи розробила ароматерапевтичні засоби для регуляції психофізіологічних станів людей після стресу і провела  дослідження з їх застосування. Роботи проводилися на базі Київського міського центру здоров’я Головного управління охорони здоров’я м.Києва та лабораторії мікробіології і вірусології Інституту урології та нефрології АМН України м. Києва. Отримані результати  клінічного дослідження були підтверджені у 2002 році санітарно-гігієнічним висновком МОЗ України про дозвіл на виробництво і використання цих засобів у центрах реабілітації, санаторіях, побуті і реалізації у аптечних мережах.

  У 2000−2002 р.р.проходила стажування у професора  Х. Калєра  (ФРН) з психотерапії і акупунктури та профессора  Г. Стерна (США) з сучасного  індивідуального і группового психоаналізу, що підтверджено відповідними дипломами і сертифікатами.

З  2003 року по 2011 рік працювала на посаді доцента кафедри гуманітарної та  правової підготовки Національної академії  внутрішніх справ (НАВС) м. Київ, де проводила тренінги з психологічної реабілітації «Комунікація – Стрес – Безпека» та індивідуальні консультації з працівниками силових структур у Центрі післядипломної освіти при Національній академії внутрішніх справ м. Київ. У 2009 році отримала звання доцента.        

Одночасно з 2003 року по 2015 рік працювала на посаді доцента кафедри медичної інформатики НУОЗ України імені П. Л. Шупика.

З січня 2016 р. І по цей час обіймає посаду доцента кафедри психології, педагогіки, медичного та фармацевтичного права НУОЗ України імені П. Л. Шупика .і проводить практичну діяльність з психофізіологічної реабілітації людей після стресу.

У 2020 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора психологічних наук із спецальності 19.00.02 −психофізіологія на тему «Психофізіологічні  механізми регуляції функціональних станів співробітників правоохоронних органів»

Автор  65 наукових публікацій, у т. ч. двох монографій, 9 наукових патентів, співавтор двох навчальних посібників із грифом МОН України. і 17 науково-популярних публікацій у медичних  виданнях з психофізіологічної регуляції функціональних станів людей після стресу. Має 8 актів впровадження цих методів у практичну діяльність: відділів медичної реабілітації та відновного лікування Управління охорони здоров’я та  реабілітації МВС України (2019 р.),Національної академії внутрішніх справ (2011р.), Департаменту персоналу Державної служби України з надзвичайних ситуацій (2019), Національної академії СБУ (2018), Національного університету оборони України імені Черняховського (2019), НУОЗ України імені  П.Л. Шупика(2019), Інституту післядипломної освіти Національного університету імені Тараса Шевченка (2013 р.),у просвітницьку діяльності Київського міського центру здоров’я Головного управління охорони здоров’я м.Києва (2015 р.). Має не тільки науковий, але й великий більше 25 річний практичний досвід  у  психофізіологічній реабілітації фахівців екстремальних професій.

За 18 років роботи в НУОЗ України імені П. Л. Шупика розробила і викладає цикл тематичного удосконалення «Застосування психологічних методів в охороні здоров’я і медичній освіті», який викликає зацікавленість у лікарів, інтернів, аспірантів та викладачів. Крім того, булла співвиконавцем ініціативної науково-дослідної роботи кафедри медичної інформатики на тему: «Організаційно-педагогічні засади комунікативного підходу в післядипломній медичній освіті з застосуванням дистанційних технологій» (2013-2015 рр.).

З січня 2012 року організувала клуб «Антистрес» при Київському міському центрі здоров’я, де до грудня 2018 року проводила практичні семінари з навчання комплексним методам самостійної регуляції психофізіологічних станів людей після стресу. Теми занять затверджені у плані основних організаційних заходів  департаменту охорони здоров’я Виконавчого органу Київської міської ради Київської міської державної адміністрації.

Перевага цих методів полягає в їх простоті, швидкості досягнення результату самостійної нормалізації психофізіологічних станів після стресу і профілактиці посттравматичних розладів. Саме ці методи викладаються для слухачів курсу підвищення кваліфікації лікарів, викладачів, інтернам і аспірантам на заняттях з практичної психології в медицині.

Наукові інтереси: психологічна реабілітація людей екстремальних професій, психологічне здоров’я та самовідновлення людини після стрессу.
Відзнаки: відзнака МВС України «За розвиток науки, техніки та освіти» II-го ступеню (2010), грамота Національної академії педагогічних наук України «За значний внесок в розвиток освіти і науки, підготовки висококваліфікованих медичних кадрів для системи охорони здоров’я України» (2018).

Кандидат філологічних наук (2000 р.), доцент (2003 р.), доцент кафедри педагогіки, психології, медичного і фармацевтичного права (2021 р.) 

Закінчила Донецький державний університет за спеціальностями: філолог, викладач української мови та літератури; викладач етики і естетики світової культури; журналіст (1989-1995 рр.).

Макіївський економіко-гуманітарний інститут, магістратура, спеціальність: психолог (2015 р.).

Післядипломна освіта:

Теорія і практика арт-терапії: розмаїття підходів. Спеціалізація: арт-терапія в роботі з травмою, сімейна терапія.

Психологічне консультування. Спеціалізація: травмотерапія.

З 2015 року працювала в громадському секторі з людьми, що зазнали психологічних травм в результаті військових дій на сході України.
З 2020 робота на гарячій лінії Lifeline Ukraine (національна, професійна лінія з питань профілактики самогубств та підтримки психічного здоров’я).

Наукові інтереси: травмотерапія, арттерапія, сімейна терапія, психологія культури, культурологія.
Відзнаки: відзнака президента України «За гуманітарну участь в антитерористичній операції»  (2016).

Кандидат психологічних наук, старший викладач кафедри педагогіки, психології, медичного та фармацевтичного права.

Працює на кафедрі з 2016 року.

Співвиконавець ініціативної науково-дослідної роботи кафедри.

Протягом 1986-1991 років навчалася у Київському державному університеті імені Т. Г. Шевченка на філософському факультеті. Отримала диплом психолога, викладача психології.

У 1995 р. захистила дисертаційне дослідження на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук на тему: «Ігровий підхід до формування семіотичної діяльності», навчаючись у аспірантурі (1992-1995 роки) Київського національного університету імені Т. Г. Шевченка.

У 2015-2018 р. навчалася у Львівському  інституті когнітивно-поведінкової терапії. 

Автор понад 23 публікацій.

Наукові інтереси: психосеміотика, теорія та практика комунікативного процесу, політична психологія, кризова психологія, травмотерапія, тілесна психотерапія та КПТ-психотерапія. Волонтерська діяльність

  1. Шпиталь Майдану. Психологічна та організаційна підтримка протестувальників.
  2. Проведення занять з психологічної підготовки мобілізованих військових: 93 бригада 780 осіб, індивідуальна та групова робота.
  3. Проведення занять з психологічної підготовки мобілізованих військових: Широкий Лан, 510 осіб.
  4. Проведення занять з психологічної підготовки мобілізованих військових: учбовий центр «Десна», 60 осіб.
  5. Участь у психологічній підготовці офіцерів: ВІКНУ, 200 осіб – теоретичні та практичні заняття.
  6. Участь у психологічній підготовці офіцерів КВІРТУ, 30 осіб.
  7. Участь у наданні психологічної підтримки біженцям у рамках проекту «Краплинка»: робота з дітьми переселенців дошкільного і шкільного віку, 2015 рік.
  8. Проведення груп психологічної підтримки для родичів бійців АТО та волонтерів: ГО «Захист», проект «Зустрічі на Пушкінській», 15-25 осіб.
  9. Тренінг з соціальними працівниками м. Києва, 25 осіб. 
  10. Тренінг «Мотиваційне інтерв’ю в роботі з людьми, що постраждали в наслідок АТО», 47 осіб

Старший викладач кафедри педагогіки, психології, медичного та фармацевтичного права. 

Працює на кафедрі з січня 2016 року.

На кафедрі відповідальна за напрямок медичне та фармацевтичне право, здійснює обов’язки відповідального за навчально-методичну роботу кафедри.

Співвиконавець ініціативної науково-дослідної роботи кафедри.

У 2003 році закінчила з відзнакою ВНЗ «Національна академія управління» (м. Київ), отримала кваліфікацію юрист. У 2004 р. здобула з відзнакою у ВНЗ «Національна академія управління» кваліфікацію магістр фінансового менеджменту.

Трудову діяльність розпочала у 1998 році, а наукову та викладацьку діяльність – з серпня 2003 року у ВНЗ «Національна академія управління» на посаді асистента кафедри суспільних наук, історії та теорії права (2003 – 2004 рр.), старшого викладача кафедри теорії та історії держави та права (2004 – 2010 рр.).

З вересня 2010 року по грудень 2015 року працювала в Національній академії внутрішніх справ, де у різні роки обіймала посади викладача кафедри загальноправових дисциплін навчально-наукового інституту права і психології, викладача кафедри теорії держави та права.

З січня 2016 року і на даний час працює на посаді старшого викладача кафедри педагогіки, психології, медичного та фармацевтичного права НУОЗ України імені П.Л. Шупика.

За сумісництвом працювала у ТОВ «Юридична газета» на посадах журналіст, заступник головного редактора (2007 – 2008 рр.), а також у ТОВ «Юстиніан» на посаді заступника головного редактора наукового видання «Юридичний журнал» (2012 – 2013 рр.).

З липня 2012 року по даний час як лектор співпрацює з Інститутом права та післядипломної освіти Міністерства юстиції України (раніше – Центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників юстиції).

З 2018 року працює над дисертаційною роботою на здобуття наукового ступеня доктора філософії з фармації на тему: «Правові та етичні засади забезпечення якості лікарських засобів на етапах реалізації і медичного застосування».

Наукові керівники: Краснов В. В., д. мед. н., к. пед. н., професор, завідувач кафедри педагогіки, психології, медичного та фармацевтичного права; Убогов С. Г., д. фарм. н., професор, завідувач кафедри контролю якості і стандартизації лікарських засобів НУОЗ України імені П. Л. Шупика.

Є автором та співавтором понад 80 наукових та науково-публіцистичних праць, у тому числі є співавтором підручника з грифом МОН України «Актуальні проблеми конституційного права» (2013 рік).

Наукові інтереси: медичне та фармацевтичне право, конституційне та муніципальне право, теорія держави і права, філософія права, юридична та медична деонтологія, юридична та медична конфліктологія.

Відзнаки: Подяка за участь у процесі формування нової патрульної поліції (2015), Подяка МОН та НАПН України (2016).

Старший лаборант кафедри педагогіки, психології, медичного та фармацевтичного права та за сумісництвом методист проблемної науково-дослідної лабораторії з питань післядипломної підготовки лікарів (провізорів).

Закінчила у 1992 році  Київський державний лінгвістичний університет за спеціальністю мова та література (французька і англійська мови).

З 1993 по 1999 роки  викладала французьку мову в школі, проводила факультативні заняття.

У 2000 році отримала диплом учбового центру «Декарт» з присвоєнням кваліфікації «секретар-референт малих та спільних підприємств» та пройшла стажування на фірмі «Рено», а також за сумісництвом  працювала перекладачем.

З 2004 працювала на посаді методиста кафедри теорії та історії  держави і права у ВНЗ «Національна академія управління», з 2005 року викладала французьку мову у даному закладі вищої освіти, а також з 2007 року обіймала посаду заступника начальника навчального  відділу.

З 2019-2021  роки виконувала  обов’язки начальника відділу внутрішнього забезпечення якості освіти, члена групи забезпечення спеціальності у ВНЗ  «Національна академія управління».

Впродовж років роботи також виконувала обов’язки куратора курсу та  тьютора, зокрема, забезпечувала розробку індивідуальних освітніх програм для студентів і супроводжувала процес індивідуалізації  освітньої траєкторії кожного із них.