Search

Доктор медичних наук, професор.

Закінчив Київський медичний інституту імені О.О. Богомольця

Має відзнаки «За відмінні успіхи у роботі вищої школи» та «Відмінник охорони здоров’я».

З 1992 по 2017 рр. –завідувач кафедри гігієни харчування і гігієни дітей та підлітків, з червня 2017 р. – професор кафедри громадського здоров’я.

Автор і співавтор понад 450 наукових праць, серед них 47 підручників і посібників, 5 патентів на винаходи та низка санітарних норм і стандартів.

Член спеціалізованих вчених рад: Д 26.003.01 НМУ імені О.О. Богомольця та Д 26.604.01 ДУ «Інститут громадського здоров’я ім. О.М. Марзеєва НАМН України» зі спеціальності «Гігієна та професійна патологія»

Наукові інтереси професора Козяріна І. П. пов’язані з вивченням біологічної дії та нормуванням фізичних і хімічних чинників довкілля; регламентації якості харчових продуктів вітчизняного і зарубіжного виробництва; формування профілактичного напряму в медицині дитинства; радіоактивного забруднення харчових продуктів у зв’язку з аварією на ЧАЕС, обґрунтуванням розвитку кадрових ресурсів та адвокаційної складової в системі громадського здоров’я України.