Search

Акушерства і гінекології № 1

Завідувач доктор медичних наук професор
ГОЛЯНОВСЬКИЙ Олег Володимирович
тел.: (044) 489-49-35, 489-35-64
е-mail: obstet.gynec.1@gmail.com

Акушерства, гінекології та медицини плода

Завідувач доктор медичних наук професор
лауреат Державної премії України в галузі
науки і техніки, заслужений лікар України
ЖУК Світлана Іванівна
тел.: (044) 460-54-50, 460-54-45
е-mail: fetalmedic@ukr.net

Акушерства, гінекології та перинатології

Завідувач доктор медичних наук професор
ПЕДАЧЕНКО Наталія Юріївна
тел.: (044) 286-52-09
е-mail: 

Акушерства, гінекології та репродуктології

Завідувач доктор медичних наук професор,
академік НАМН України,
лауреат Державної премії України в галузі
науки і техніки, заслужений лікар України,
КАМІНСЬКИЙ В’ячеслав Володимирович
тел.: (044) 411-92-33, 411-97-19, 411-71-48
е-mail: kagir@ukr.net

Анестезіології та інтенсивної терапії

Завідувач доктор медичних наук професор
ЛОСКУТОВ Олег Анатолійович
тел.: (044) 518-41-57
е-mail: kaf26@kmapo.edu.ua,
bus3@ukr.net

Вірусології

Завідувач доктор медичних наук професор
заслужений лікар України
ДЗЮБЛИК Ірина Володимирівна
тел.: (044) 456-28-89, 205-49-88
e-mail: Idzyublyk@ukr.net

Гастроентерології, дієтології і ендоскопії

Завідувач доктор медичних наук професор
член-кореспондент НАМН України,
заслужений діяч науки і техніки України
ХАРЧЕНКО Наталія Вячеславівна
тел.: (044) 432-04-73
e-mail: gastro_endo@ukr.net

Гематології і трансфузіології

Завідувач доктор медичних наук професор
ВИДИБОРЕЦЬ Станіслав Володимирович
тел.: (050) 537-64-85
e-mail: vydyborets@i.ua

Громадського здоров'я

Завідувач доктор медичних наук професор
ХОМЕНКО Ірина Михайлівна
тел.: (044) 205-49-98; 205-49-91
e-mail: k_ph@nmapo.edu.ua

Дерматовенерології, клінічної, лабораторної імунології та алергології

Завідувач доктор медичних наук професор
ЛІТУС Олександр Іванович
тел.: (044) 413-53-52, 249-46-56
e-mail: derma-nmapo@ukr.net

Дитячих і підліткових захворювань

Завідувач доктор медичних наук професор
член-кореспондент НАМН України, заслужений лікар України,
БЕКЕТОВА Галина Володимирівна
тел.: (044) 468-40-51
e-mail: kafedra4270@gmail.com

Дитячих інфекційних хвороб та дитячої імунології

Завідувач доктор медичних наук професор
ВОЛОХА Алла Петрівна
тел.: (044) 412-26-98
e-mail: chinf@nmapo.edu.ua

Дитячої анестезіології та інтенсивної терапії

Завідувач доктор медичних наук професор
БІЛЯЄВ Андрій Вікторович
тел.: (044) 201-32-21
e-mail: anesth_child_nmapo@ukr.net

Дитячої кардіології та кардіохірургії

Завідувач доктор медичних наук професор
член-кореспондент НАМН України,
заслужений діяч науки і техніки України
РУДЕНКО Надія Миколаївна
тел.: +380930317163
e-mail: cardio.nmapo@gmail.com

Дитячої неврології та медико-соціальної реабілітації

Кандидат медичних наук
НАЗАР Оксана Василівна

тел.: (044) 412-71-95
e-mail: kaf.childneuro@ukr.net

Дитячої оториноларингології, аудіології та фоніатрії

Завідувач доктор медичних наук професор
лауреат Державної премії України в галузі
науки і техніки
КОСАКОВСЬКИЙ Анатолій Лук'янович
тел.: (044) 236-94-48, 412-03-92
е-mail: alkoss@ukr.net

Дитячої хірургії

Завідувач доктор медичних наук професор
ГОРБАТЮК Ольга Михайлівна
тел.: (050) 382-06-41 
е-mail: ol.gorbatyuk@gmail.com 

Діабетології

Завідувач доктор медичних наук професор
член-кореспондент НАМН України,
заслужений діяч науки і техніки України,
МАНЬКОВСЬКИЙ Борис Микитович
тел.: (044) 272-62-52, 272-09-31
e-mail: tifrankova@ukr.net

Ендокринології

Завідувач доктор медичних наук професор
академік НАМН України, член-кореспондент
НАН України, лауреат Державної премії України
в галузі науки і техніки, заслужений діяч
науки і техніки України

ТРОНЬКО Микола Дмитрович
тел.: (044) 431-03-26, 431-02-47, 431-03-77, 431-02-83,
e-mail: nikhalangot@gmail.com

Загальної та невідкладної хірургії

Завідувач, доктор медичних наук, доцент,
заслужений лікар України
КРИЖЕВСЬКИЙ Вадим Віталійович
тел.: (044) 408-03-72
е-mail: surgery.nmapo@gmail.com

Загальної, дитячої, судової психіатрії і наркології

Завідувач доктор медичних наук професор
заслужений лікар України,
МІШИЄВ Вячеслав Данилович
тел.: (044) 468-13-35
е-mail: psycho.nmapo@gmail.com

Іноземних мов

Завідувач кандидат педагогічних наук доцент
ЛІЧМАН Лада Юріївна
тел.: (044) 205-49-36
e-mail: foreignlanguages@ukr.net

Інфекційних хвороб

Завідувач доктор медичних наук професор
ДУДА Олександр Костянтинович
тел.: (044) 362-99-51, 362-99-53, 362-99-52
е-mail: infection.ifm@nmapo.edu.ua

Кардіології

Завідувач доктор медичних наук професор
заслужений лікар України
ДОЛЖЕНКО Марина Миколаївна
тел.: (044) 275-66-33, 275-67-69
e-mail: kafedracardiologi@ukr.net

Кардіохірургії, рентгенендоваскулярних та екстракорпоральних технологій

Завідувач доктор медичних наук професор
член-кореспондент НАМН України, заслужений лікар України,

ТОДУРОВ Борис Михайлович
тел.: (050) 501-70-28, (044) 291-61-01
е-mail: kafedra.cardio@gmail.com

Клінічної лабораторної діагностики

Завідувач доктор медичних наук професор
КЛИМЕНКО Сергій Вікторович
тел.: (044) 409-20-75, 481-53-71
e-mail: klymenko_sergiy@yahoo.co.uk 

Комбустіології та пластичної хірургії

Завідувач доктор медичних наук професор
лауреат Державної премії України в галузі 
науки і техніки, заслужений діяч науки і техніки України, 
КОЗИНЕЦЬ Георгій Павлович 
тел.: (044) 292-70-68
е-mail: juri444@ukr.net.,
mstartseva@gmail.com, nmapo_immun@ukr.net

Контролю якості і стандартизації лікарських засобів

Завідувач доктор фармацевтичних наук професор
УБОГОВ Сергій Геннадійович
тел.: (044) 205-49-69;
e-mail: standpharm@nmapo.edu.ua
kaf-kontryak@ukr.net
Медицини катастроф та військово-медичної підготовки

Завідувач доктор медичних наук професор
лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, лауреат Державної премії України в галузі освіти, заслужений лікар України,
РОЩІН Георгій Георгійович
тел.: (044) 518-76-26
e-mail:roshchin@meta.ua;
catastrophes.ifm@nmapo.edu.ua
Медицини невідкладних станів

Завідувач доктор медичних наук доцент
ВОЛОСОВЕЦЬ Антон Олександрович
тел.: (066) 479-58-28
e-mail: nmapo.emergency@gmail.com

Медицини праці, психофізіології та медичної екології

Завідувач доктор медичних наук
професор,
заслужений лікар України,
ВАРИВОНЧИК Денис Віталійович
тел.: (044) 289-75-39;
e-mail: occup@nmapo.edu.ua

Медичної інформатики

Завідувач доктор медичних наук професор
заслужений діяч науки і техніки України,
заслужений раціоналізатор УРСР
МІНЦЕР Озар Петрович
тел.: (044) 205-49-55
e-mail: k-minf05@nmapo.edu.ua

Медичної та лабораторної генетики

Завідувач доктор медичних наук професор
член-кореспондент НАМН України,
заслужений діяч науки і техніки України,
ГОРОВЕНКО Наталія Григорівна
тел.: (044) 205-48-13, 205-48-12
e-mail: medgen2010@ukr.net

Мікробіології

завідувач доктор медичних наук професор
КИРИК Дмитро Леонідович
тел.: (044) 205-49-74
e-mail: kyryk@ukr.net 

Неврології №1

Завідувач доктор медичних наук професор
заслужений діяч науки і техніки України
ГОЛОВЧЕНКО Юрій Іванович
тел.: (044) 440-10-44
e-mail: neurology1@ukr.net

Неврології №2

Завідувач доктор медичних наук професор
ТКАЧЕНКО Олена Василівна
тел.: (044) 528-33-48, 528-37-21
e-mail: neurology-education@ukr.net

Неврології і рефлексотерапії

В.о. завідувача доктор медичних наук доцент
ЧУПРИНА Геннадій Миколайович
тел.: (044) 483-17-56, 384-38-14
e-mail: nmyrashko@ukr.net

Нейрохірургії

Завідувач доктор медичних наук професор
член-кореспондент НАМН України, лауреат
Державної премії України в галузі науки і техніки, заслужений діяч науки і техніки України
ПОЛІЩУК Микола Єфремович
тел.: (044) 483-94-07
e-mail: neurosurgeon@ukr.net

Неонатології

Завідувач доктор медичних наук професор
заслужений діяч науки і техніки України,
член-кореспондент НАМН України
ШУНЬКО Єлизавета Євгеніївна
тел.: (044) 236-09-61
е-mail: dr_shunko@ukr.net

Нефрології та нирковозамісної терапії

Завідувач доктор медичних наук професор
заслужений лікар України,
ІВАНОВ Дмитро Дмитрович
тел.: (044) 521-21-53
e-mail: ivanovdd@ukr.net

Онкології

Завідувач доктор медичних наук
професор
ГОРДІЙЧУК Прокіп Іванович
тел.: (044) 427-29-34
е-mail: kafedraoncologii@gmail.com

Організації і економіки фармації

Завідувач кандидат фармацевтичних наук доцент
ГУЛЬПА Вадим Серафимович
тел.: (044) 205-49-89; 205-49-57
e-mail: nmapo_oef@ukr.net

Ортодонтії

Завідувач доктор медичних наук професор
заслужений лікар України,
ДРОГОМИРЕЦЬКА Мирослава Стефанівна
тел.: (044) 353-02-12
e-mail: orthoraf@gmail.com

Ортопедичної стоматології

Завідувач доктор медичних наук професор
заслужений діяч науки і техніки України
БІДА Віталій Іванович
тел.: (044) 484-01-63, 482-08-50, 482-08-51
e-mail: ort_stom@ukr.net

Ортопедії і травматології № 1

Завідувач доктор медичних наук професор
заслужений діяч науки і техніки України
ГЕРЦЕН Генріх Іванович
тел.: (044) 432-25-79
е-mail: goanat@yandex.ua;

Ортопедії і травматології № 2

Завідувач доктор медичних наук професор
заслужений лікар України
АНКІН Микола Львович
тел.: (044) 483-16-55, 502-31-36, 502-31-37
е-mail: orthotravma2nmapo@ukr.net

Оториноларингології

Завідувач доктор медичних наук професор
заслужений лікар України
ШКОРБОТУН Володимир Олексійович
тел.: (044) 483-11-02, 489-35-69
е-mail: lor.nmapo@ukr.net;
shent@ukr.net

Офтальмології

Завідувач доктор медичних наук професор
член-кореспондент НАМН України,
заслужений лікар України
РИКОВ Сергій Олександрович
тел.: (044)408-05-36, 067 232 15 89
е-mail: epkophthalmology@gmail.com

Паліативної та хоспісної медицини

Завідувач доктор медичних наук доцент
ЦАРЕНКО Анатолій Володимирович
 
тел.: (044) 525-53-19
e-mail: palliative.ifm@nmapo.edu.ua

Патологічної та топографічної анатомії

Завідувач доктор медичних наук професор
ДЯДИК Олена Олександрівна
тел.: (044) 483-86-63
e-mail: patholog-nmapo@ukr.net

Педагогіки, психології, медичного та фармацевтичного права

Завідувач доктор медичних наук професор

КРАСНОВ Володимир Володимирович
тел.: (044) 205-49-86
е-mail: k-ppmfp3@nmapo.edu.ua;
ppmfp.nmapo@gmail.com

Педіатрії № 1

Завідувач доктор медичних наук професор
ОХОТНІКОВА Олена Миколаївна
тел.: (044) 236-21-97, 236-77-11
е-mail: kafedra.ped1@gmail.com 

Педіатрії № 2

Завідувач доктор медичних наук професор
МАРУШКО Тетяна Вікторівна
тел.: (044) 201-32-15
e-mail: pediatrics2.ifm@nmapo.edu.ua

Промислової, клінічної фармації та клінічної фармакології

Завідувач доктор фармацевтичних наук професор
ЗАГОРІЙ Володимир Антонович
тел.: (044) 467-14-13
e-mail: promklinfarmkaf@ukr.net

Психіатрії, психотерапії та медичної психології

Завідувач доктор медичних наук професор
ПИЛЯГІНА Галина Яківна
тел.: (044) 468-36-11, 468-38-45
e-mail: gpil.doctor@gmail.com

Радіології

Завідувач доктор медичних наук професор
БАБКІНА Тетяна Михайлівна
тел.: (044) 489-12-03
e-mail: kpdnmapo@gmail.com

Сімейної медицини

Завідувач доктор медичних наук професор
ХІМІОН Людмила Вікторівна
тел.: (044) 483-17-21, 483-04-35
e-mail: ludmilahimion@hotmail.com

Сімейної медицини та амбулаторно-поліклінічної допомоги


тел.: (044) 288-10-33, 288-10-34
e-mail: smapd2012@gmail.com

Стоматології

Завідувач доктор медичних наук професор
заслужений діяч науки і техніки України
ПАВЛЕНКО Олексій Володимирович
тел.: (044) 482-08-41, 482-32-80
e-mail: institut_stomat@ukr.net

Стоматології дитячого віку

Завідувач доктор медичних наук професор
ТРУБКА Ірина Олександрівна
тел.: (044) 482-36-74

Судової медицини

Завідувач доктор медичних наук професор
МІШАЛОВ Володимир Дем’янович
тел.: (044) 440-47-71
e-mail: k-sme@nmapo.edu.ua

Терапевтичної стоматології

Завідувач доктор медичних наук професор
заслужений діяч науки і техніки України
БІЛОКЛИЦЬКА Галина Федорівна
тел.: (044) 235-63-94, 246-70-66
e-mail: kmapo14@ua.fm

Терапії

Завідувач доктор медичних наук професор
заслужений лікар України
ШВЕЦЬ Наталія Іванівна
тел.: (044) 272-28-75
тел./ факс (044) 278-62-08
e-mail: bentsa_t@i.ua,
kafedra_terapia@ukr.net

Терапії і геріатрії

Завідувач, доктор медичних наук,
професор
ДОРОФЄЄВ Андрій Едуардович
тел.: (044) 431-05-19, 430-33-51
e-mail: dorofeyevand@gmail.com 

Терапії та ревматології

Завідувач, доктор медичних наук,
професор, академік НАМН України,
заслужений діяч науки і техніки України
КОВАЛЕНКО Володимир Миколайович
тел.: (044) 277-66-22, 408-62-24
e-mail: nmapo.therapy.rheumatology@gmail.com

Торакальної хірургії та пульмонології

Завідувач доктор медичних наук професор
заслужений лікар України,
ГЕТЬМАН Вадим Григорович
тел.: (044) 528-82-88, 528-82-18
е-mail: kaftorhir@ukr.net

Управління охороною здоров’я та публічного адміністрування

Завідувач доктор медичних наук професор
заслужений працівник охорони здоров'я України
МИХАЛЬЧУК Василь Миколайович
тел.: (044) 205-49-90
e-mail: shepit@ukr.netuoznmapo@ukr.net

Урології

Завідувач доктор медичних наук професор
академік НАМН України,
лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки
ВОЗІАНОВ Сергій Олександрович
тел.: (044) 482-09-30, 408-07-57, 540-81-80
e-mail: nmapeurology@gmail.com

Фармацевтичної технології і біофармації

Завідувач доктор фармацевтичних наук професор
ДАВТЯН Лена Левонівна
тел.: (044) 205-49-56
e-mail:ldavtian@ukr.net

Фізичної та реабілітаційної медицини і спортивної медицини

Завідувач доктор медичних наук професор
лауреат Державної премії України в галузі
науки і техніки, заслужений лікар України
ВЛАДИМИРОВ Олександр Аркадійович
тел. (044) 259-20-03;
е-mail: avladimirov05@gmail.com,
medrehab@bigmir.net

Філософії

Завідувач доктор філософських наук професор
ПУСТОВІТ Світлана Віталіївна
тел.: (044) 205-49-87
e-mail: k-gum2@nmapo.edu.ua

Фтизіатрії і пульмонології

Завідувач доктор медичних наук професор
академік НАМН України, лауреат Державної
премії України в галузі науки і техніки,
заслужений діяч науки і техніки України
ФЕЩЕНКО Юрій Іванович
тел. (044) 249-61-53

e-mail: nataligricova@gmail.com

Функціональної діагностики

Завідувач доктор медичних наук професор
ЖАРІНОВ Олег Йосипович
тел.: (044) 291-61-01, 291-61-30
е-mail: oleg_zharinov@hotmail.com

Хірургії серця та магістральних судин

Завідувач доктор медичних наук, професор, академік НАМН України, член-кореспондент НАН України, заслужений лікар України, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, лауреат Державної премії України в галузі освіти

ЛАЗОРИШИНЕЦЬ Василь Васильович
тел.: (044) 275-44-00, 275-55-66
e-mail: sercecafedra@gmail.com

Хірургії та проктології

Завідувач доктор медичних наук професор
заслужений лікар України
ФЕЛЕШТИНСЬКИЙ Ярослав Петрович
тел.: (044) 424-98-27,483-16-38
e-mail: surgeryproctology@ukr.net

Хірургії та судинної хірургії

Завідувач доктор медичних наук професор
САВОЛЮК Сергій Іванович
тел.: 067-989-42-83; 063-806-13-38
е-mail:  savoluk@meta.ua

Хірургії та трансплантології

Завідувач доктор медичних наук професор
академік НАМН України
УСЕНКО Олександр Юрійович
тел.: (044) 408-19-90
e-mail: transplantology.nmapo@gmail.com

Щелепно-лицевої хірургії

Завідувач доктор медичних наук професор
заслужений діяч науки і техніки України,
ТИМОФЄЄВ Олексій Олександрович
тел.: (044) 528-35-17
e-mail: tymofeev@gmail.com

Ядерної медицини, радіаційної онкології та радіаційної безпеки

Завідувач доктор медичних наук професор
КОРОЛЬ Павло Олександрович
тел.: (067) 721-71-60
e-mail: p.korol@online.ua