Search

 
 

Міністерство освіти і науки України підготувало Рекомендаційний алгоритм дії керівника вищої, фахової передвищої освіти у разі виявлення у здобувача освіти, викладача та/або працівника ЗВО, ЗФПО ознак гострого респіраторного захворювання.

Міністерство освіти і науки України надало роз’яснення щодо особливостей початку освітнього процесу в 2020/2021 начальному році


Відповідно до Закону України «Про внесення зміни до розділу ХV "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про вищу освіту" щодо продовження строку завершення підготовки кандидатів та докторів наук», підпункту 47 пункту 4 Положення про Міністерство освіти і науки України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 р. № 630, та абзацу восьмого пункту 1.2 розділу І Положення про спеціалізовану вчену раду, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 14 вересня 2011 року № 1059, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 жовтня 2011 р. за № 1170/19908

Від Академії до складу в Медичну раду при Міністерстві охорони здоров’я України ввійшли:

Департамент консульської служби, який є структурним підрозділом Міністерства закордонних справ України, на своєму сайті надає поради щодо практично реалізації консульського захисту прав і законних інтересів громадян України за кордоном.

Лікар без практичної підготовки – не лікар. Теза, через призму якої в Україні завжди пропонували вдосконалити систему медичної освіти, врешті решт залишилася поза увагою реформаторів. 

В Україні розвиток паліативної та хоспісної допомоги ініціювали спочатку пацієнти, а потім – науковці та менеджери сфери охорони здоров’я та соціального захисту, пізніше – лікарі.

19 травня більшість країн світу святкують «Всесвітній день сімейного лікаря», який впроваджено у 2010 р. Всесвітньою радою сімейних лікарів WONCA.

Спочатку перспективи реформування системи «професійного росту» лікарів виглядали майже ідеально – мінімум бюрократії, максимум свободи, доступність новітніх технологій і найкращих провайдерів.

Після 1 квітня в Україні – парад медичних новин. Що не день, то потрясіння – десь на межі закриття опинилася лікарня, десь зменшилися зарплати у медичних працівників. Лікарям-інтернам це «не загрожує» – про те, що їм потрібно платити зарплату, взагалі забули. У новостворених підприємствах їм також не раді – зайві витрати і клопоти. Ще хтось вірить у те, що після таких «тестів на виживання» молоді лікарі залишатимуться в Україні?

Міністерство освіти і науки України підготувало для науково-педагогічних працівників  лист-роз’яснення щодо їх звітування про виконану роботу в період карантину.